• формат doc
 • размер 7.24 МБ
 • добавлен 02 января 2012 г.
Гродзинський М.Д., Стеценко М.П. (ред.) Заповідна справа в Україні
Навчальний посібник. – К.: 2003. - 306 с.
ISBN 966-95365-6-1
У навчальному посібнику викладені науково-методологічні, правові, організаційні, управлінські та інші основи, на яких ґрунтується заповідна справа в Україні. Значна увага приділена питанням створення та проектування територій природно-заповідного фонду України, організації різних напрямів природоохоронної діяльності на територіях природно-заповідного фонду, режимам охорони, обліку природоохоронних територій, створенню системи транскордонних природоохоронних територій та розбудові національної екомережі на основі територій та об’єктів природно-заповідного фонду України. Розглянута структура та зонально-регіональні особливості природно-заповідного фонду України з характеристикою заповідників і національних природних парків держави. Подано тлумачний словник основних термінів із заповідної справи.
Для студентів природничих спеціальностей вищих закладів освіти.
Похожие разделы
Смотрите также

Борисенко К., Василюк О., Івко С. Що треба знати про національні природні парки

 • формат pdf
 • размер 3.23 МБ
 • добавлен 04 мая 2011 г.
НПП Муравський шлях / Серія: Збережемо українські степи— К.: НЕЦУ, 2010. — 8 с. В Запорізькій області є лише один національний природний парк — це НПП Великий луг. Проте цей невеличкий за площею національний природний парк не може охопити собою всі ті унікальні природні території, які ще збереглись на Запоріжжі. Однією з таких територій є долина р. Молочної з розлогими степовими балками, що спускаються до звивистого русла та плавнів. Вздовж річк...

Проць Б.Г., Іваненко І.Б., Ямелинець Т.С., Станчу Е. Експрес-оцінка стану територій природно-заповідного фонду України та визначення приорітетів щодо управління ними

 • формат pdf
 • размер 1.87 МБ
 • добавлен 20 апреля 2011 г.
-Львів: Гриф Фонд, 2010. - 92 с. У виданні представлено результати комплексної експрес-оцінки стану територій природно-заповідного фонду України. Вперше в Україні використана стандартизована світова методика RAPPAM (Rapid Assessment and Prioritization of Protected Area Management). Оцінено 2 біосферні заповідники, 16 природніх заповідників, 18 національних природніх парків та 1 регіональний ландшафтний парк. Визнано основні приорітети управління...

Створення екологічних коридорів в Україні

 • формат pdf
 • размер 12.02 МБ
 • добавлен 10 января 2012 г.
Державна служба заповідної справи Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, «Altenburg & Wymenga Ecological Consultants», Благодійна організація «ІнтерЕкоЦентр» . - Київ, 2010. - 160 с. Посібник щодо законодавства, ландшафтно-екологічного моделювання та менеджменту для поєднання природоохоронних об'єктів на підставі досвіду в Карпатах. Зміст. Вступ. Стан та аналіз проблеми. Проект «Реалізація транскордонного екологіч...

Товажнянський Л.Л., Солодкий В.Д., Масікевич Ю.Г., Шапорев В.П., Моісеєв В.Ф. Заповідна справа

 • формат pdf
 • размер 1.24 МБ
 • добавлен 24 октября 2011 г.
Навч. посібник. - Харків: НТУ "ХПІ", 2002. - 240 с. У посібнику висловлено стан заповідної справи в України, розглянуто роль та значення природно-заповідних територій та об'єктів у житті біосфери і суспільства, йдеться про проблеми розвитку заповідної справи.