ѕроць Ѕ.√., ≤ваненко ≤.Ѕ., ямелинець “.—., —танчу ≈. ≈кспрес-оц≥нка стану територ≥й природно-запов≥дного фонду ”крањни та визначенн€ приор≥тет≥в щодо управл≥нн€ ними

ѕроць Ѕ.√., ≤ваненко ≤.Ѕ., ямелинець “.—., —танчу ≈. ≈кспрес-оц≥нка стану територ≥й природно-запов≥дного фонду ”крањни та визначенн€ приор≥тет≥в щодо управл≥нн€ ними
 • разное
 • pdf
 • 1.87 ћЅ
 • добавлен 20.04.2011
-Ћьв≥в: √риф ‘онд, 2010. - 92 с.
” виданн≥ представлено результати комплексноњ експрес-оц≥нки стану територ≥й природно-запов≥дного фонду ”крањни. ¬перше в ”крањн≥ використана стандартизована св≥това методика RAPPAM (Rapid Assessment and Prioritization of Protected Area Management). ќц≥нено 2 б≥осферн≥ запов≥дники, 16 природн≥х запов≥дник≥в, 18 нац≥ональних природн≥х парк≥в та 1 рег≥ональний ландшафтний парк. ¬изнано основн≥ приор≥тети управл≥нн€ та розвитку територ≥й природно-запов≥дного фонду ”рањни. ћетодика адаптовано дл€ повторного проведенн€ експрес-оц≥нки.

—мотрите также


√родзинський ћ.ƒ., —теценко ћ.ѕ. (ред.) «апов≥дна справа в ”крањн≥

√родзинський ћ.ƒ., —теценко ћ.ѕ. (ред.) «апов≥дна справа в ”крањн≥

 • разное
 • doc
 • 7.24 ћЅ
 • добавлен 02.01.2012
Ќавчальний пос≥бник. Ц  .: 2003. - 306 с.
ISBN 966-95365-6-1
” навчальному пос≥бнику викладен≥ науково-методолог≥чн≥, правов≥, орган≥зац≥йн≥, управл≥нськ≥ та ≥нш≥ основи, на €ких ірунтуЇтьс€ запов≥дна справа в ”крањн≥. «начна увага прид≥лена питанн€м створенн€ та проектуванн€ територ≥й природно-запов≥дного фонду ”крањни...
јрапов ќ.ј. (заг. ред.) ѕриродно-запов≥дний фонд Ћуганськоњ област≥

јрапов ќ.ј. (заг. ред.) ѕриродно-запов≥дний фонд Ћуганськоњ област≥

 • разное
 • pdf
 • 5.11 ћЅ
 • добавлен 29.11.2011
ƒов≥дник. - 2-е вид. доп. перер. - Ћуганська: ¬ј“ "Ћќƒ", 2008. - 168 с.
ISBN 978-966-7566-63-0

ƒов≥дник м≥стить стисл≥ дан≥ про територ≥њ та обТЇкти, що вход€ть до складу природно-запов≥дного фонду Ћуганськоњ област≥. ¬≥н включаЇ сучасну ≥нформац≥ю про 136 обТЇкт≥в ≥ територ≥й, в тому числ≥ 6 загальнодержавного ≥ 13...
“оважн€нський Ћ.Ћ., —олодкий ¬.ƒ., ћас≥кевич ё.√., Ўапорев ¬.ѕ., ћо≥сеЇв ¬.‘. «апов≥дна справа

“оважн€нський Ћ.Ћ., —олодкий ¬.ƒ., ћас≥кевич ё.√., Ўапорев ¬.ѕ., ћо≥сеЇв ¬.‘. «апов≥дна справа

 • разное
 • pdf
 • 1.24 ћЅ
 • добавлен 24.10.2011
Ќавч. пос≥бник. - ’арк≥в: Ќ“” "’ѕ≤", 2002. - 240 с.

” пос≥бнику висловлено стан запов≥дноњ справи в ”крањни, розгл€нуто роль та значенн€ природно-запов≥дних територ≥й та об'Їкт≥в у житт≥ б≥осфери ≥ сусп≥льства, йдетьс€ про проблеми розвитку запов≥дноњ справи.
√рищенко ё.ћ. ќснови запов≥дноњ справи

√рищенко ё.ћ. ќснови запов≥дноњ справи

 • разное
 • pdf
 • 105.49 ћЅ
 • добавлен 03.11.2011
Ќавчальний пос≥бник: –≥вне: –ƒ“”, 2000. - 239 с.
¬ пос≥бнику висв≥тлюютьс€ питанн€ орган≥зац≥њ, функц≥онуванн€ природно-запов≥дних територ≥й, та об'Їкт≥в, розгл€даютьс€ особливост≥ еколог≥чних умов природних, б≥осфених запов≥дник≥в та нац≥ональних парк≥в ”крањни.
ѕос≥бник написаний дл€ спец≥альност≥ "≈колог≥€ та охорона ...
јндр≥Їнко “.Ћ. (заг. ред.) «апов≥дн≥ куточки  ≥ровоградськоњ земл≥

јндр≥Їнко “.Ћ. (заг. ред.) «апов≥дн≥ куточки  ≥ровоградськоњ земл≥

 • разное
 • djvu
 • 5.03 ћЅ
 • добавлен 23.10.2011
 .: јрктур-ј, 1999. - 240 с.
ISBN 966-7572-01-3

 нига присв€чена опису природно-запов≥дних територ≥й та обТЇкт≥в  ≥ровоградщини. „итач≥ ознайомл€тьс€ з природними умовами област≥, ≥стор≥Їю досл≥джень цього краю. ќхарактеризован≥ рослинний ≥ тваринний св≥т област≥. ќсоблива увага звернута на види рослин та тварин, що...
ќстапко ¬.ћ., √лухов ќ.«., Ѕлакберн ј.ј. –ег≥ональна еколог≥чна мережа ƒонецькоњ област≥: концепц≥€, програма та схема

ќстапко ¬.ћ., √лухов ќ.«., Ѕлакберн ј.ј. –ег≥ональна еколог≥чна мережа ƒонецькоњ област≥: концепц≥€, програма та схема

 • разное
 • djvu
 • 52.52 ћЅ
 • добавлен 30.09.2011
¬перше викладено концептуальн≥ основи та надано схему формуванн€ рег≥ональноњ еколог≥чноњ мереж≥ ƒонецькоњ област≥. ѕроанал≥зовано особливост≥ ландшафтноњ структури рег≥ону, його рослинного покриву. ’арактеризуЇтьс€ природно-запов≥дний фонд, його репрезентативн≥сть та в≥дпов≥дн≥сть щодо природноњ диференц≥ац≥њ рег≥ону та завдань...
—творенн€ еколог≥чних коридор≥в в ”крањн≥

—творенн€ еколог≥чних коридор≥в в ”крањн≥

 • разное
 • pdf
 • 12.02 ћЅ
 • добавлен 10.01.2012
ƒержавна служба запов≥дноњ справи ћ≥н≥стерства охорони навколишнього природного середовища ”крањни, ЂAltenburg & Wymenga Ecological Consultantsї, Ѕлагод≥йна орган≥зац≥€ Ђ≤нтер≈ко÷ентрї . -  ињв, 2010. - 160 с.
ѕос≥бник щодо законодавства, ландшафтно-еколог≥чного моделюванн€ та менеджменту дл€ поЇднанн€ природоохоронних ...
–еферат - «апов≥дн≥ куточки  ≥ровоградського району

–еферат - «апов≥дн≥ куточки  ≥ровоградського району

 • рефераты
 • docx
 • 2.32 ћЅ
 • добавлен 09.01.2012
–еферат з курсу Ђѕриродно-запов≥дн≥ територ≥њї
“ема: Ђ«апов≥дн≥ куточки  ≥ровоградського районуї

¬иконав ћельник ё. ¬. студент 2 курсу ѕриродничо-географ≥чного факультету  ƒѕ”
16 стор≥нок, 2011 р≥к.

” реферат≥ висв≥тлено структуру ѕ«‘  ≥ровоградського району, описано основн≥ запов≥дники за типовим плано...
Ѕорисенко  ., ¬асилюк ќ., ≤вко —. ўо треба знати про нац≥ональн≥ природн≥ парки

Ѕорисенко  ., ¬асилюк ќ., ≤вко —. ўо треба знати про нац≥ональн≥ природн≥ парки

 • разное
 • pdf
 • 3.23 ћЅ
 • добавлен 04.05.2011
Ќѕѕ ћуравський шл€х / —ер≥€: «бережемо украњнськ≥ степиЧ  .: Ќ≈÷”, 2010. Ч 8 с.
¬ «апор≥зьк≥й област≥ Ї лише один нац≥ональний природний парк Ч це Ќѕѕ ¬еликий луг. ѕроте цей невеличкий за площею нац≥ональний природний парк не може охопити собою вс≥ т≥ ун≥кальн≥ природн≥ територ≥њ, €к≥ ще збереглись на «апор≥жж≥.

ќдн...
јндр≥Їнко “.Ћ., √авриленко ¬.—. (гол. ред.) ¬≥ст≥ Ѕ≥осферного запов≥дника јскан≥€-Ќова ≥м. ‘.≈. ‘альц-‘ейна: ѕроблеми екомон≥торингу та збереженн€ б≥ор≥зноман≥тт€

јндр≥Їнко “.Ћ., √авриленко ¬.—. (гол. ред.) ¬≥ст≥ Ѕ≥осферного запов≥дника јскан≥€-Ќова ≥м. ‘.≈. ‘альц-‘ейна: ѕроблеми екомон≥торингу та збереженн€ б≥ор≥зноман≥тт€

 • разное
 • pdf
 • 3.51 ћЅ
 • добавлен 18.10.2011
јскан≥€-Ќова: ”крањнська академ≥€ аграрних наук, 1998. - 145 с.
ISBN 966-95218-4-X

«б≥рник включаЇ роботи, присв€чен≥ проблемам рег≥онального екомон≥торингу у степов≥й зон≥ ”крањни, ≥нтродукц≥њ та акл≥матизац≥њ р≥дк≥сних вид≥в рослин в умовах посушливого степу, особливост€м б≥олог≥њ та утриманн€ тварин у зоопарку "ј...