—творенн€ еколог≥чних коридор≥в в ”крањн≥

—творенн€ еколог≥чних коридор≥в в ”крањн≥
 • разное
 • pdf
 • 12.02 ћЅ
 • добавлен 10.01.2012
ƒержавна служба запов≥дноњ справи ћ≥н≥стерства охорони навколишнього природного середовища ”крањни, ЂAltenburg & Wymenga Ecological Consultantsї, Ѕлагод≥йна орган≥зац≥€ Ђ≤нтер≈ко÷ентрї . -  ињв, 2010. - 160 с.
ѕос≥бник щодо законодавства, ландшафтно-еколог≥чного моделюванн€ та менеджменту дл€ поЇднанн€ природоохоронних об'Їкт≥в на п≥дстав≥ досв≥ду в  арпатах.
«м≥ст.
¬ступ.
—тан та анал≥з проблеми.
ѕроект Ђ–еал≥зац≥€ транскордонного еколог≥чного зв'€зку в ”крањнських  арпатахї.
«агальний п≥дх≥д та вих≥дн≥ припущенн€.
≈кспериментальн≥ д≥л€нки.
—труктура пос≥бника.
ѕроблема зв'€зност≥ екомереж≥ в ”крањнських  арпатах.
‘рагментац≥€ м≥сць ≥снуванн€, зв'€зн≥сть екомереж≥ та динам≥ка попул€ц≥й.
≈колог≥чн≥ мереж≥: пол≥тика, законодавство, практика.
≈колог≥€  арпат.
«емлекористуванн€ та землеустр≥й.
ѕроцедура створенн€ еколог≥чного коридору.
—труктура розд≥лу.
“ерм≥ни та визначенн€.
ѕовноваженн€ та обов'€зки у сфер≥ формуванн€ екомереж≥.
ћетодичн≥ рекомендац≥њ.
¬изначенн€ територ≥њ екокоридору.
«б≥р та п≥дготовка даних дл€ моделюванн€.
ћоделюванн€ екокоридор≥в.
ѕольова вериф≥кац≥€ та остаточне визначенн€ прол€ганн€ екокоридор≥в.
—п≥лкуванн€, консультац≥њ, п≥дготовка остаточних карт.
ћета сп≥лкуванн€.
”часть землевласник≥в, землекористувач≥в, державних орган≥в ≥ структур.
Ўл€хи пов≥домленн€ та по≥нформуванн€.
”точненн€ меж екокоридору за результатами консультац≥й.
«атвердженн€ схеми еколог≥чного коридору.
ћенеджмент екокоридор≥в.
—учасний стан нормативноњ бази в питанн€х забезпеченн€ функц≥онуванн€ екокоридор≥в.
«они менеджменту та сфери в≥дпов≥дальност≥.
«агальн≥ заходи.
ѕравозастосуванн€.
—тосунки м≥ж людиною ≥ дикими тваринами.
¬пор€дкуванн€ землекористуванн€ (с≥льське, л≥сове, мисливське господарство).
¬исновки та напр€ми подальшоњ роботи.
¬исновки.
ѕодальший розвиток екомереж≥.
–екомендац≥њ щодо розвитку державноњ пол≥тики.
ћехан≥зми ф≥нансуванн€.
Ћ≥тература.
ƒодатки.

—мотрите также


√родзинський ћ.ƒ., —теценко ћ.ѕ. (ред.) «апов≥дна справа в ”крањн≥

√родзинський ћ.ƒ., —теценко ћ.ѕ. (ред.) «апов≥дна справа в ”крањн≥

 • разное
 • doc
 • 7.24 ћЅ
 • добавлен 02.01.2012
Ќавчальний пос≥бник. Ц  .: 2003. - 306 с.
ISBN 966-95365-6-1
” навчальному пос≥бнику викладен≥ науково-методолог≥чн≥, правов≥, орган≥зац≥йн≥, управл≥нськ≥ та ≥нш≥ основи, на €ких ірунтуЇтьс€ запов≥дна справа в ”крањн≥. «начна увага прид≥лена питанн€м створенн€ та проектуванн€ територ≥й природно-запов≥дного фонду ”крањни...
√рищенко ё.ћ. ќснови запов≥дноњ справи

√рищенко ё.ћ. ќснови запов≥дноњ справи

 • разное
 • pdf
 • 105.49 ћЅ
 • добавлен 03.11.2011
Ќавчальний пос≥бник: –≥вне: –ƒ“”, 2000. - 239 с.
¬ пос≥бнику висв≥тлюютьс€ питанн€ орган≥зац≥њ, функц≥онуванн€ природно-запов≥дних територ≥й, та об'Їкт≥в, розгл€даютьс€ особливост≥ еколог≥чних умов природних, б≥осфених запов≥дник≥в та нац≥ональних парк≥в ”крањни.
ѕос≥бник написаний дл€ спец≥альност≥ "≈колог≥€ та охорона ...
ѕроць Ѕ.√., ≤ваненко ≤.Ѕ., ямелинець “.—., —танчу ≈. ≈кспрес-оц≥нка стану територ≥й природно-запов≥дного фонду ”крањни та визначенн€ приор≥тет≥в щодо управл≥нн€ ними

ѕроць Ѕ.√., ≤ваненко ≤.Ѕ., ямелинець “.—., —танчу ≈. ≈кспрес-оц≥нка стану територ≥й природно-запов≥дного фонду ”крањни та визначенн€ приор≥тет≥в щодо управл≥нн€ ними

 • разное
 • pdf
 • 1.87 ћЅ
 • добавлен 20.04.2011
-Ћьв≥в: √риф ‘онд, 2010. - 92 с.
” виданн≥ представлено результати комплексноњ експрес-оц≥нки стану територ≥й природно-запов≥дного фонду ”крањни. ¬перше в ”крањн≥ використана стандартизована св≥това методика RAPPAM (Rapid Assessment and Prioritization of Protected Area Management). ќц≥нено 2 б≥осферн≥ запов≥дники, 16 природн...
ќстапко ¬.ћ., √лухов ќ.«., Ѕлакберн ј.ј. –ег≥ональна еколог≥чна мережа ƒонецькоњ област≥: концепц≥€, програма та схема

ќстапко ¬.ћ., √лухов ќ.«., Ѕлакберн ј.ј. –ег≥ональна еколог≥чна мережа ƒонецькоњ област≥: концепц≥€, програма та схема

 • разное
 • djvu
 • 52.52 ћЅ
 • добавлен 30.09.2011
¬перше викладено концептуальн≥ основи та надано схему формуванн€ рег≥ональноњ еколог≥чноњ мереж≥ ƒонецькоњ област≥. ѕроанал≥зовано особливост≥ ландшафтноњ структури рег≥ону, його рослинного покриву. ’арактеризуЇтьс€ природно-запов≥дний фонд, його репрезентативн≥сть та в≥дпов≥дн≥сть щодо природноњ диференц≥ац≥њ рег≥ону та завдань...
Ѕорисенко  ., ¬асилюк ќ., ≤вко —. ўо треба знати про нац≥ональн≥ природн≥ парки

Ѕорисенко  ., ¬асилюк ќ., ≤вко —. ўо треба знати про нац≥ональн≥ природн≥ парки

 • разное
 • pdf
 • 3.23 ћЅ
 • добавлен 04.05.2011
Ќѕѕ ћуравський шл€х / —ер≥€: «бережемо украњнськ≥ степиЧ  .: Ќ≈÷”, 2010. Ч 8 с.
¬ «апор≥зьк≥й област≥ Ї лише один нац≥ональний природний парк Ч це Ќѕѕ ¬еликий луг. ѕроте цей невеличкий за площею нац≥ональний природний парк не може охопити собою вс≥ т≥ ун≥кальн≥ природн≥ територ≥њ, €к≥ ще збереглись на «апор≥жж≥.

ќдн...