Литература народов РФ
Художественная литература
  • формат pdf
  • размер 2,42 МБ
  • добавлен 27 июля 2016 г.
Jakobson Anatoli. Oceʒea kaltaʒeala bi najsal
Leningrad: Ogiz detgiz, 1935. — 24 j.
Люди севера. На нанайском (гольдском) языке.
На нанайский язык перевёл А. Актанка.
Nuktəciəsi koreakasal.
Ņəncesəl.
Orongku cukcəsəl.
Əwənsəl.
Kilərsəl.
Wogulsal.
Nanajsal.
Udəsəl.
Giləmisəl.
Jukagir, cuwancə.