• формат doc
 • размер 5.37 МБ
 • добавлен 09 августа 2011 г.
Кологривов М.М. Машини і обладнання газонафтопроводів та газонафтосховищ. Навчальний посібник
Одеса: Видавницький центр ОДАХ, 2009. – 115 с.
Представлені машини, пристрої і обладнання газонафтопроводів і підземних газонафтосховищ. Приведені основні зведення по теорії розрахунку параметрів обладнання. Даються зведення об енергетичних установках і машинах, розглядається запірно-регулююча арматура. Використані матеріали науково-методичних розробок фахівців Уфімського державного нафтового технічного університету.
Навчальний посібник призначений для студентів спеціальностей «Газонафтопроводи та газонафтосховища». Він може бути використаний фахівцями, які працюють в нафтогазовому комплексі.
Зміст:
Вступ.
Машини і устаткування.
Основи процесів в енергетичних машинах.
Кавітація.
Перерахування харктеристик відцентрових нагнетачів.
Відцентрові компресори. Показники роботи.
Загальні правила експлуатації компресорів.
Трубопровідна арматура.
Засувки.
Вентілі.
Крани.
Зворотні клапани.
Компенсатори.
Енергетичні установки на магістральних трубопроводах.
Електропостачання.
Теплопостачання.
Водопостачання.
Вентиляція.
Каналізація.
Очищення газу.
Джерела забруднення магістральних газопроводів.
Методи очищення газу від домішек.
Конструкції пиловловлювачів.
Методика технологічного розрахунку масляного вертикального пиловловлювача.
Приклад технологічного розрахунку масляного вертикального пиловловлювача.
Методика технологічного розрахунку циклонного пиловловлювача.
Механічний розрахунок пиловловлювача.
Методи осушення газу. Конструкції і розрахунок устаткування.
Конструкції і принцип роботи установок абсорбції.
Методика розрахунку способу абсорбції осушення газу.
Метод низькотемпературної сепарації.
Адсорбційні установки.
Методика розрахунку адсорбційного способу осушення газу.
Одорізація газу.
Конденсатозбірники.
Теплообмінники.
Приклад розрахунку апарата повітрянного охолодження.
Література.
Похожие разделы
Смотрите также

Кологривов М.М. Інфраструктура і режими експлуатації систем газонафтотранспорту

 • формат doc
 • размер 4.19 МБ
 • добавлен 01 июля 2011 г.
Навчальний посібник під ред. В.В. Притули. – Одеса: Видавницькій центр ОДАХ, 2009. –60 с. Посібник містить характеристику інфраструктури системи газонафтотранспорту і режими її експлуатації. У ньому розглянуто структуру НАК «Нафтогаз України». Відзначається, що Україна є енергетичним вузлом Європи. У посібнику дається коротка характеристика нафтогазовим іноземним компаніям, що працюють в Україні. Розглянуто перспективи української нафтогазотрансп...

Кологривов М.М. Дипломний проект спеціаліста, дипломна робота магістра

 • формат doc
 • размер 180.5 КБ
 • добавлен 01 июля 2011 г.
Методика написання і порядок захисту. - Одеса: Вид. центр ОДАХ, 2011. -26 с. Навчальний посібник призначений для студентів напрямку 0903 "Гірнича справа" у рамках спеціальності 7,8 090305 "Газонафтопроводи та газонафтосховища". У навчальному посібнику представлений перелік структурних елементів проектної дипломної роботи і роботи науково-дослідного характеру, а також вимоги, пропоновані до зазначених структурних елементів та їхньої характеристики...

Кологривов М.М. Дипломный проект специалиста, дипломная работа магистра

 • формат doc
 • размер 241.5 КБ
 • добавлен 01 июля 2011 г.
Методика написания и порядок защиты. – Одесса: Изд. центр ОГАХ, 2011. – 26 с. В учебном пособии представлен перечень структурных элементов проектной дипломной работы и работы научно-исследовательского характера, а также требования, предъявляемые к указанным структурным элементам и их характеристики. В пособии рассмотрен порядок выполнения дипломной работы (проекта), даны рекомендации по ее планированию. Учебное пособие предназначено для студенто...

Кологривов М.М., Коба А.Л. Структура и правила оформления курсовых, дипломных проектов и работ

 • формат doc
 • размер 1.57 МБ
 • добавлен 01 июля 2011 г.
ОГАХ, Одесса, 2011 г. Под ред. Притулы В. В. Учебное пособие подготовлено в ОГАХ на кафедре «Тепломассообмена», которая является выпускающей по специальностям «Газонефтепроводы и газонефтехранилища» и «Теплоэнергетика». В учебном пособии для студентов специальности 7,8.090305 "Газонефтепроводы и газонефтехранилища" приведены основные положения и правила по оформлению дипломного, курсового проекта и работы студента высшего учебного заведения. У...

Правила розробки родовищ нафти та газу

Стандарт
 • формат doc
 • размер 525.5 КБ
 • добавлен 28 февраля 2011 г.
Проект. 96 с. Сфера застосування Нормативні посилання Терміни і визначення Позначення та скорочення Підготовка родовищ нафти і газу до розробки Класифікація родовищ (покладів) нафти і газу Категорії свердловин Підготовленість родовищ (покладів) нафти і газу до промислового освоєння Геолого-промислові дослідження, випробування і пробна (дослідна), Дослідно-промислова експлуатація розвідувальних, Оціночно-експлуатаційних свердловин Дослідно-проми...

Світлицький В.М., Ягодовський С. І., Галустян Г.Р. Поточний та капітальний ремонт свердловин

 • формат pdf
 • размер 48.44 МБ
 • добавлен 27 февраля 2011 г.
К.: Логос, 2001. — 344 с. Розглянуто інструмент та обладнання для проведення поточного та капітального ремонту свердловин. Наведено технології підготовчих та основних ремонтних робіт при проведенні поточного та капітального ремонту свердловин. Для інженерно-технічних працівників нафтової та газової промисловості, спеціалістів науково-дослідних і проектних інститутів, студентів ВУЗів.

Яремійчук Р.С., Возний В.Р. Освоєння та дослідження свердловин

 • формат pdf
 • размер 12.02 МБ
 • добавлен 08 ноября 2010 г.
Навчальний посібник для студентів нафтогазових спеціальностей вищих учбових закладів. Львів: 1994. - 440 с. У навчальному посібнику викладено загальні поняття про нафтові і газові колектори та про фізичні властивості нафти і газу, які є об'єктами освоєння та дослідження. Описані принципи проектування конструкції вибою свердловин, в тому числі із застосування новою виду підземного обладнання - заколенних пакерів. Для студентів нафтогазових спеціал...