Контрольна робота - Психологія праці

Контрольна робота - Психологія праці
 • лабараторные
 • docx
 • 28.25 КБ
 • добавлен 05.01.2012
Контрольна робота - Психологія праці
МДУ, Мукачево/Україна, преп. Юрков, 7 ст., 4 курс
Дисципліна "Психологія праці та інженерна психологія "

Взаємозв’язок психології праці з іншими дисциплінами.
Мотиви трудової діяльності.
Чи можна стверджувати що розвиток психології праці пов’язаний з вимогами практики та суспільства? Наведіть приклади.

Смотрите также


Малхазов О.Р. Психологія праці

Малхазов О.Р. Психологія праці

 • разное
 • pdf
 • 860.86 КБ
 • добавлен 03.01.2012
Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 208 с.

Викладено основні теми навчальної дисципліни «Психологія праці». В цих темах узагальнено наукову та науково-методичну інформацію, подану в підручниках, наукових працях, навчальних посібниках, виданих, переважно, за кордоном, у яких під різним кутом зору, в рамк...
Траверсе Т.М. Психологія праці: Навчально-методичний посібник

Траверсе Т.М. Психологія праці: Навчально-методичний посібник

 • разное
 • doc
 • 927 КБ
 • добавлен 27.09.2009
У посібнику подається авторська розробка курсу "Психологія праці" в інтегративно-модульній формі. За відповідних умов це може сприяти більш ефективному засвоєнню матеріалу в ході групової та самостійної роботи особи, яка навчається.
Для студентів і викладачів вузів, психологів, керівників і служб зайнятості, а також для широ...
Крушельницька Я.В. Фізіологія і психологія праці

Крушельницька Я.В. Фізіологія і психологія праці

 • разное
 • doc
 • 1.31 МБ
 • добавлен 17.12.2011
(Укр. яз.) Крушельницька Я.В. Фізіологія і психологія праці: Підручник. - К.: КНЕУ, 2003. - 367 с. ISBN 966–574–500–Х

Анотація

Розглядаються закономірності функціонування людського організму у процесі праці, активізація психічних функцій і властивостей особистості в різних видах діяльності. Розкриваються суть...
Реферат - Поняття соціально-психологічного клімату трудового колективу

Реферат - Поняття соціально-психологічного клімату трудового колективу

 • рефераты
 • doc
 • 252.5 КБ
 • добавлен 13.11.2010
Психологія праці.3 курс, спеціальність психологія.13 сторінок. Вступ. Поняття соціально-психологічного клімату. Фактори, що визначають соціально - психологічний клімат. Структура соціально – психологічного клімату. Роль керівника в соціально –психологічному кліматі колективу. Висновки. Література.
Нет изображения

Трофімов. Інженерна психологія

 • разное
 • doc
 • 2.2 МБ
 • добавлен 07.09.2009
Трофімов Інженерна психологія. - 208 c.

Інженерна психологія як наука дисципліни
Передумови виникнення
Завдання та напрямки
Методологічні принципи та системний підхід в інженерній психології
Методи інженерної психології
Інженерна психологія в системі наук

Системи «людина — машина»
Осо...
Робоча програма з курсу Психологія праці

Робоча програма з курсу Психологія праці

 • разное
 • doc
 • 151.5 КБ
 • добавлен 28.08.2010
ХДУ. Розроблена Ковальською Н. М. для студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання. Програма курсу. Варіанти контрольних робіт за темами змістовних модулів. Тестові завдання. Модулі для саостійної роботи студентів. Завдання для підсумкового опитування. Перелік літератури. 16с.
Скрипець А.В., Буров О.Ю., Павлов В.В. Інженерна психологія, ергономіка та людський чинник в авіації

Скрипець А.В., Буров О.Ю., Павлов В.В. Інженерна психологія, ергономіка та людський чинник в авіації

 • разное
 • pdf
 • 5.74 МБ
 • добавлен 13.12.2011
Підручник/ За заг. ред. проф. А.В. Скрипця. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2010. – 696 с.

Систематизовано викладено фундаментальні концепції людського чинника як в цивільній авіації, в цілому, так і в системі технічної експлуатації авіаційної техніки.
Розглядається широке коло інженерно-психологічних та ...
Лекції з психології управління

Лекції з психології управління

 • лекции
 • doc
 • 398.09 КБ
 • добавлен 01.11.2010
Як навчальна дисципліна психологія управління покликана дати майбутнім спеціалістам уявлення про систему управління та її психологічні особливості. Оволодіння названим базовим курсом передбачає засвоєння теоретичних понять і положень психології управління, системи знань про сучасні тенденції в управлінні про роль і місце людини ...
Кириленко О.А. Психологічні детермінанти професійного стресу у представників професії типу людина - людина

Кириленко О.А. Психологічні детермінанти професійного стресу у представників професії типу людина - людина

 • разное
 • pdf,rtf
 • 182.34 КБ
 • добавлен 14.05.2011
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.03 / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К. , 2007. — 20 с.

Анотація.
Запропоновано систему детермінант, складовими якої є детермінанти професійного стресу як емоційно-ціннісні, а також фактор зміни типу професії.
Проаналізовано зовнішні (ситуаційні), внутріш...
Кащенко О.В. Психологічні детермінанти професійної самооцінки суддів

Кащенко О.В. Психологічні детермінанти професійної самооцінки суддів

 • разное
 • pdf,rtf
 • 352.69 КБ
 • добавлен 09.04.2011
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.03 / Укр. інж. -пед. акад. — Х. , 2008. — 19 с.

Анотація.
Запропоновано систему детермінант, складовими якої є певні чинники професійної самооцінки, а саме: індивідуально-психологічні властивості та характеристики суб'єкта діяльності.
На підставі побудованої...