Контрольная работа - Cиндром емоційного вигоряння

Контрольная работа - Cиндром емоційного вигоряння
 • лабараторные
 • doc
 • 82.5 КБ
 • добавлен 25.02.2010
Зміст.
Поняття «синдром емоційного вигоряння».
Причини виникнення СЕВ.
Характерні oзнаки СЕВ.
Профілактичні й лікувальні заходи при СЕВ.
Список використаної літератури.
11 сторінок.

Смотрите также


Булатевич Н.М. Синдром емоційного вигоряння вчителя

Булатевич Н.М. Синдром емоційного вигоряння вчителя

 • разное
 • pdf,rtf
 • 213.11 КБ
 • добавлен 17.08.2011
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.04 / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 19 с.

Анотація.
Проаналізовано структуру та чинники формування синдрому емоційного вигоряння вчителя. Показано роль особистісних властивостей як чинників, що безпосередньо впливають на виникнення та міру вираженос...
Федак Б.С. Синдром професійного вигоряння і його психотерапевтична корекція у медичного персоналу швидкої допомоги

Федак Б.С. Синдром професійного вигоряння і його психотерапевтична корекція у медичного персоналу швидкої допомоги

 • разное
 • pdf,rtf
 • 266.35 КБ
 • добавлен 27.03.2011
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. мед. наук: 19.00.04 / Харківська медична академія післядипломної освіти. — Х. , 2009. — 20 с.

Анотація.
Метою роботи є розробка системи психотерапевтичної корекції синдрому вигоряння у медичного персоналу швидкої допомоги на основі комплексної оцінки його феноменології і патопсихоло...
Крамченкова В.О. Порушення внутрішньосімейних відносин з розвитком співзалежності при наркопатології в сім'ї і способи їх психокорекції

Крамченкова В.О. Порушення внутрішньосімейних відносин з розвитком співзалежності при наркопатології в сім'ї і способи їх психокорекції

 • разное
 • pdf,rtf
 • 253.29 КБ
 • добавлен 08.05.2011
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.04 / Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х. , 2007. — 19 с.

Анотація.
Вперше виявлено багатофакторні порушення внутрішньосімейних відносин у разі наркопатології в сім'ї.
Встановлено, що актуальний гомеостаз в такій сім'ї характеризується слабкою здатніст...
Осокіна О.І. Медико-психологічна характеристика невротичних розладів у музично-педагогічних працівників

Осокіна О.І. Медико-психологічна характеристика невротичних розладів у музично-педагогічних працівників

 • разное
 • pdf,rtf
 • 282.07 КБ
 • добавлен 02.04.2011
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. мед. наук: 19.00.04 / Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х. , 2008. — 20 с.

Анотація.
Наведено результати комплексного обстеження 152-х музично-педагогічних працівників з невротичними розладами, у межах якого виконано клініко-психопатологічні, клініко-анамнестичні, психодіагнос...
Башмакова О.В. Емоційні та психосоціальні чинники ставлення до здоров'я

Башмакова О.В. Емоційні та психосоціальні чинники ставлення до здоров'я

 • разное
 • rtf,pdf
 • 259.34 КБ
 • добавлен 03.05.2011
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.01 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К. , 2007. — 20 с.

Анотація.
Досліджено вплив емоційних і психосоціальних чинників на ставлення дорослих осіб до здоров'я.
Розглянуто основні підходи до вивчення впливу психологічних, демографічних і соці...
Контрольная работа - Клиническая и психологическая феноменология и механизмы нарушения сознания

Контрольная работа - Клиническая и психологическая феноменология и механизмы нарушения сознания

 • лабараторные
 • docx
 • 35.95 КБ
 • добавлен 11.01.2012
- Севастополь: СГГУ, 2011. - 15 с.

Содержание:

Введение.
- Общенаучная характеристика сознания.
- Формы нарушения сознания.
заключение.
Литература.
Контрольная работа - Значение тревоги как нормального и патологического состояний

Контрольная работа - Значение тревоги как нормального и патологического состояний

 • лабараторные
 • doc
 • 117 КБ
 • добавлен 18.04.2011
Природа тревоги, происхождение нормальной и патологической тревоги, значение нормальной и патологической тревоги
Презентация + Контрольная работа - Формирование патологических потребностей и мотивов

Презентация + Контрольная работа - Формирование патологических потребностей и мотивов

 • рефераты
 • doc
 • 167.55 КБ
 • добавлен 22.04.2011
КИУЭС, 030300 62, 1курс, презентация - 11слайдов; к/р - 14стр.
Нарушение физического "образа я" в виде синдрома дисморфобии, деперсонализации, нервной анорексии.
Контрольная работа - Влияние онкологического заболевания на психику больного

Контрольная работа - Влияние онкологического заболевания на психику больного

 • лабараторные
 • doc
 • 67.5 КБ
 • добавлен 23.12.2009
Хаи, 2008-16 стр.
Влияние онкозаболеваний на психику больны
Картина личности. Психосоциальные факторы.
Психика больного и фазы реагирования на злокачественные новообразования и рак.
Котлік В.В. Порушення сексуального здоров'я і подружньої адаптації та їх психокорекція при посткастраційному синдромі у дружини

Котлік В.В. Порушення сексуального здоров'я і подружньої адаптації та їх психокорекція при посткастраційному синдромі у дружини

 • разное
 • pdf,rtf
 • 289.31 КБ
 • добавлен 26.03.2011
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. мед. наук: 19.00.04 / Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х. , 2009. — 24 с.

Анотація.
Обстежено 130 подружніх пар, в яких дружинам було здійснено тотальну оваріоектомію, а також діагностовано посткастраційний синдром (ПКС).
На підставі системного підходу вивчено стан сексуа...