Корпоративное управление
Менеджмент
Статья
  • формат pdf, ppt
  • размер 3,63 МБ
  • добавлен 26 сентября 2013 г.
Корпоративне управління
КНЕУ, ФЕтаУ, Менеджмент організацій та адміністрування, Черпак А.Є., 2012-2013
Особливості корпоративного управління (учасники, корпоративна форма бізнесу, чинники формування інтегрованих корпоративних структур, організаційні обєднання корпоративного типу)
Особливості системи корпоративного управління (стандарти і моделі КУ, конфлікти інтересів в АТ)
Середовище функціонування корпорацій (середовище інтерсів, нормативно-правова база, фондовий ринок та його інфраструктура, державне регулювання)
Організаційний механізм управління АТ (характеристика механізму, органи управлінння АТ, форми реорганізації, прийняття управлінських рішень в корпораціях)
Економічний механізм управління корпорацією (сутність, елементи, підприємство у внутрішньокорпоративному господарюванні)
Управління корпоративним капіталом (формування та регулювання корпоративного капіталу, цінні папери АТ, оцінка капіталу і рівня капіталізації АТ)
Корпоративний контроль (сутність і принципи, інструменти і моделі, підсистема розкриття інформації, методи захисту від недружніх поглинань)
Управління корпоративними правами держави (поняття і джерела походження, державна політика щодо управління ДКП)
Стратегічне управління корпораціями (стратегічний моніторинг)
Оцінка ефективності корпоративного управління на основі рейтингів
Похожие разделы