Система управления ОТ на предприятии
Охрана труда на предприятии
 • формат doc
 • размер 61.5 КБ
 • добавлен 12 января 2012 г.
КПІЗ - Визначення економічної ефективності заходів, щодо зниження виробничого травматизму та професійних захворювань
Охорона праці.
КПІЗ (комплексне практичне індивідуальне завдання) - Визначення економічної ефективності заходів, щодо зниження виробничого травматизму та професійних захворювань

ТНЕУ (Тернопільський національний економічний університет), ФКІТ (Факультет комп'ютерних інформаційних технологій), ПЗАС (Програмне забезпечення автоматизованих систем), 4 курс, 1 семестр.

Перевірив: Сапожник Г.В.
Похожие разделы
Смотрите также

Керб Л.П. Основи охорони праці

 • формат doc
 • размер 518.96 КБ
 • добавлен 12 июня 2009 г.
Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 215 с. Розглядаються основні теоретичні й практичні аспекти охорони праці. Висвітлюється сутність умов та охорони праці на виробництві, їх оцінка. Особлива увага приділяється аналізу і профілактиці професійних захворювань та виробничого травматизму. Розкриваються економічні аспекти охорони праці. Для викладачів, студентів економічних факультетів вузів, практичних працівників.

Контрольная работа. Охрана труда.(на укр. языке)

Лабораторная
 • формат docx
 • размер 312.89 КБ
 • добавлен 06 января 2010 г.
21 с. , 2009 р. Зміст Вступ Розслідування та облік виробничого травматизму Задача №1 Складові частини економічних збитків у разі виробничого травматизму, аварії, вибуху, професійного захворювання Задача №2 Висновок Використана література.

Охрана труда и расчет

 • формат doc
 • размер 35.92 КБ
 • добавлен 26 ноября 2009 г.
Вступ. Законодавчі акти по охороні праці. Задача. Система стандартів безпеки праці (ССБП). Навчання працівників з питань охорони праці. Контроль та нагляд питань охорони праці в Україні. Розслідування нещасних випадків, професійних захворювань. та аварій зі смертельними наслідками. Статистичний метод аналізу травматизму. Гігієна праці та виробнича санітарія. Основні шкідливі виробничі фактори, що супроводжують роботу. опер. ст. з ПК. Одиниці вимі...

ПКМУ № 1232 від 30.11.2011 р. Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві

Стандарт
 • формат doc
 • размер 526.5 КБ
 • добавлен 12 января 2012 г.
Постанова Кабінету Міністрів України № 1232 від 30.11.2011 року. Київ. 68 сторінок. Постанова. Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві

Реферат Спеціальні розділи охорони праці в галузі і професійної діяльності

Реферат
 • формат docx
 • размер 72.13 КБ
 • добавлен 08 февраля 2012 г.
ВУЗ Херсонский Национальный Технический Университет (ХНТУ), Украина. Реферат содержит 25 страницы, год написания работы 2011. Зміст реферата Вступ Визначення і класифікація виробничих шкідливостей Мікроклімат виробничих приміщень, його вплив на організм працівника і заходи щодо зниження його негативного впливу Промисловий пил, його вплив на організм працівника і заходи щодо боротьби з пилом Шкідливі хімічні речовини, їх вплив на працівника та з...

Реферат Травматизм та професійні захворювання в галузі. Розслідування нещасних випадків

Реферат
 • формат docx
 • размер 41.91 КБ
 • добавлен 08 февраля 2012 г.
ВУЗ Херсонский Национальный Технический Университет (ХНТУ), Украина. Реферат содержит 33 страницы, год написания работы 2011. Зміст реферата: Виробничий травматизм та професійні захворювання: поняття і визначення Поняття про виробничу травму Небезпечні та шкідливі виробничі фактори Поняття про нещасний випадок та професійне захворювання Причини нещасних випадків Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій Основні...

Сєріков Я.О. Основи охорони праці

 • формат doc
 • размер 13.77 МБ
 • добавлен 13 июня 2009 г.
Навчальний посібник. - Харків: ХНАМГ, 2007. - 227 с. У посібнику викладено основні законодавчі й нормативні положення, що відносяться до організації та діяльності служби охорони праці на підприємстві, проведення атестації робочих місць за умовами праці, визначення розміру тарифів при страхуванні працюючих від нещасних випадків та професійних захворювань. Розглянуто основні питання виробничої санітарії, безпеки виробничих процесів, електро- та по...

Сериков Я.А. Основи охорони праці

 • формат pdf
 • размер 2.72 МБ
 • добавлен 22 декабря 2011 г.
Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – Харків, ХНАМГ, 2007.- 227с. Зміст РОЗДІЛ 1 ПРАВОВІ Й ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ РОЗДІЛ 2 ВИРОБНИЧА САНІТАРІЯ РОЗДІЛ 3 БЕЗПЕКА ПРАЦІ РОЗДІЛ 4 ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА РОЗДІЛ 5 ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ В пособии изложены основные законодательные и нормативные положения, относящиеся к организации и деятельности службы охраны труда на предприятии, проведе...

Толок А.О. Охорона праці в галузі (для економічних спеціальностей)

 • формат rtf
 • размер 1.21 МБ
 • добавлен 12 августа 2011 г.
Навч. посібник. – 2009. – 127 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей. Друкується за рішенням Вченої Ради Дніпродзержинського державного технічного університету (протокол № __ від _________ 2009 р.). Представлено матеріали з навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі (для економічних спеціальностей)». Навчально-методичний посібник містить...

Індивідуальна розрахункова робота

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 114 КБ
 • добавлен 02 июня 2011 г.
Завдання 1 Середньооблікова чисельність працівників підприємства – 1600 чол. Чисельність працівників, що працюють із шкідливими речовинами – 350 чол. Чисельність працівників на роботах підвищеної небезпеки, що підлягають щорічній атестації – 250 чол. Ефективний річний фонд робочого часу спеціалістів з охорони праці – 1820 год. Середньорічна заробітна плата одного працівника з відрахуваннями на соціальне страхування – 8500 грн. Вартість виро...