Краснокутская Н.С. Потенциал предприятия: формирование и оценка (укр.)

Краснокутская Н.С. Потенциал предприятия: формирование и оценка (укр.)
 • разное
 • doc
 • 3.33 МБ
 • добавлен 03.10.2010
Навчальний посібник. – Харків: ХДУХТ, 2004. - 287 стр.
Навчальний посібник присвячений актуальним проблемам формування та оцінки потенціалу підприємства в сучасних умовах господарювання. У посібнику надано цілісне уявлення про сутність потенціалу підприємства, його склад і структуру, закономірності його формування та розвитку. Особливої уваги приділено розкриттю змісту основних теоретичних, методичних та практичних питань вартісної концепції оцінки потенціалу та його складових елементів. Засвоєння теоретичного матеріалу та набуття досвіду оцінки вартості потенціалу та його складових підкріплюється питаннями для обговорення, тестовим контролем і практичними завданнями.
Навчальний посібник пропонується для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, менеджерів та аналітиків підприємств, а також широкого кола читачів, які цікавляться проблемами розвитку оцінної діяльності в Україні.
Вступ
Сутність і структура потенціалу підприємства
Потенціал як економічна категорія
Класифікація видових проявів потенціалу підприємства, його характерні риси
Структура потенціалу підприємства
Формування потенціалу підприємства
Потенціал підприємства як економічна система
Загальні підходи щодо формування потенціалу підприємства
Основні фактори та передумови формування та розвитку потенціалу підприємства
Сутність та рівні конкурентоспроможності потенціалу підприємства
Діагностика конкурентних сил
Методи оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства
Стратегічний аналіз конкурентоспроможності потенціалу підприємства
Теоретичні основи оцінки потенціалу підприємства
Особливості потенціалу підприємства як об’єкта оцінки
Поняття вартості та її модифікації
Принципи оцінки потенціалу підприємства
Методичний інструментарій оцінки потенціалу підприємства
Загальна характеристика методичного інструментарію оцінки вартості потенціалу підприємства
Основні методичні підходи до оцінки вартості потенціалу підприємства
Класифікаційна характеристики інформації, яка приймає участь в оцінці потенціалу підприємства
Оцінка вартості нерухомого майна
Особливості нерухомого майна як об’єкта оцінки
Порядок організації грошової оцінки землі по Україні
Оцінка вартості землі
Оцінка вартості будівель і споруд
Оцінка вартості машин і обладнання
Необхідність і особливості оцінки технічного оснащення підприємства
Класифікація об’єктів оцінки
Методичні підходи до оцінки машин і обладнання
Оцінка нематеріальних активів
Сутність і класифікація нематеріальних активів підприємства
Особливості оцінки вартості нематеріальних активів
Оцінка ринкової вартості нематеріальних активів
Кадровий потенціал підприємства: формування та оцінка
Сутність та аналітична характеристика кадрового потенціалу підприємства
Особливості вартісної оцінки кадрового потенціалу
Ефективність використання кадрового потенціалу
Оцінка сукупного потенціалу підприємства (вартості бізнесу)
Необхідність, функціональне призначення і методичні підходи до оцінки вартості бізнесу
Методи доходного підходу до оцінки вартості бізнесу
Технологія застосування порівняльного підходу до оцінки вартості підприємства
Майнові методи оцінки вартості бізнесу
Прикладні аспекти оцінки потенціалу підприємства
Особливості оцінки потенціалу підприємства для моніторингу поточних можливостей
Спеціальні випадки застосування оцінки підприємства (бізнесу). Питання для обговорення
Додатки
Термінологічний словник
Бібліографічний список

Смотрите также


Лапин Е.В. Экономический потенциал предприятия

Лапин Е.В. Экономический потенциал предприятия

 • разное
 • pdf
 • 2.14 МБ
 • добавлен 26.10.2011
Учебное пособие. - Суммы: "Университетская книга", 2002. - 309 с.

Содержание:
Экономический потенциал предприятия как экономическая категория
Экономический потенциал. Проблемы научной атрибуции понятия
Содержание, состав и структура экономического потенциала предприятия
Оценка и моделирование э...
Мощинская, Шимкова. Экономика предприятия

Мощинская, Шимкова. Экономика предприятия

 • разное
 • doc
 • 1.29 МБ
 • добавлен 30.09.2010
Учебное пособие, 2010, 164 с.
Предприятие как субъект и объект рыночных отношений.
Планирование деятельности предприятия.
Ресурсный потенциал предприятия.
Планирование производственной деятельности предприятия.
Производственная мощность предприятия.
Основные фонды предприятия.
Оборотные фонды и средст...
Нет изображения

Программа - Тренировочные тесты по экономике предприятия

 • программы
 • exe
 • 5.23 МБ
 • добавлен 02.11.2011
16 тренировочных тестов по дисциплине "Экономика предприятия" с выводом оценки - по темам :
земельные ресурсы предприятия
издержки предприятия, себестоимость продукции, ее состав и структура
научно-технический прогресс и потенциал предприятия, технологическая подготовка производства
оборотные средства предприяия
Михеева Д.Г. Лекции по экономике предприятия

Михеева Д.Г. Лекции по экономике предприятия

 • разное
 • doc
 • 353.5 КБ
 • добавлен 07.11.2009
СПбГУСЭ, Михеева Д. Г.
Структура национальной экономики: сферы, сектора, комплексы, отрасли.
Предприятие – основное звено экономики, его внешняя и внутренняя
среда, типы предприятий (организаций).
Состав и структура основных фондов предприятия.
Физический и моральный износ основных фондов и его оценка.
Сафронов Н.А. Экономика предприятия

Сафронов Н.А. Экономика предприятия

 • разное
 • pdf
 • 2.98 МБ
 • добавлен 08.11.2008
Учебник/ Под ред. проф. Н. А. Сафронова, М.: «Юристъ», 1998 г. - 584 с.

В учебнике рассматриваются все стороны деятельности предприятия с момента его создания: выбор организационно-правовой формы, формирование материальных и финансовых ресурсов, организация производства и сбыта продукции, разработка стратегии, тактики, ...
Терещенко Н.Н., Суслова Ю.Ю. Анализ и планирование расходов торгового предприятия

Терещенко Н.Н., Суслова Ю.Ю. Анализ и планирование расходов торгового предприятия

 • разное
 • doc
 • 302.7 КБ
 • добавлен 05.01.2012
Практикум для студентов всех специальностей очной и заочной форм обучения
по дисциплинам «Экономика торгового предприятия» и «Планирование на предприятии торговли»; Краснояр. гос. торг.-экон. ин-т. – Красноярск, 2004 г. – 105 с.

Введение
Методические указания к решению задач
Формирование и анализ расходов т...
Попов Е.В. Рыночный потенциал предприятия

Попов Е.В. Рыночный потенциал предприятия

 • разное
 • pdf
 • 4.16 МБ
 • добавлен 04.04.2010
Рыночный потенциал предприятия/Е. В. Попов — М. :
ЗАО "Издательство "Экономика", 2002. — 559 с.
Первая российская монография, посвященная систематическому изложению теоретико-методологических основ планирования рыночной деятельности промышленных предприятий в условиях переходной экономики на основе новой научной категори...
Устенко О.Л. Экономика предприятия

Устенко О.Л. Экономика предприятия

 • разное
 • pdf
 • 483.66 КБ
 • добавлен 26.05.2010
Метод. пособие. - 3-е изд., испр. - К.: МАУП, 2000. - 44 с.
Предприятие — первичное звено народного хозяйства
Общая характеристика предприятия
Управление предприятием
Внешняя среда хозяйствования
Основные фонды и производственные мощности предприятия
Общая характеристика основных производственных фондов и...
Нет изображения

Петрова Ю.А. Шпаргалка по экономике предприятия

 • разное
 • fb2
 • 120.88 КБ
 • добавлен 25.01.2011
Предприятие как важнейший сектор рыночной экономики.
Предпринимательство: формы и методы организации предпринимательской деятельности.
Хозяйственный механизм, формы, методы и показатели деятельности предприятия.
Внешняя среда предприятия.
Факторы производства.
Типы предприятий.
Организационно-правовые фор...
Краснова Л.Н. Лекции по экономике фирмы

Краснова Л.Н. Лекции по экономике фирмы

 • разное
 • doc
 • 610 КБ
 • добавлен 29.12.2011
АГНИ, Россия, Краснова Л.Н., 2010 г., 36 стр.

Предприятие основное звено экономики
Интеграция предприятия
Малые предприятия
Имущество предприятия
Понятие, состав и структура основных средств
Износ основных средств
Источники возмещения основных средств
Амортизация основных средств
Оценка ...