Лазарєва С.Ф. Економіка та організація інформаційного бізнесу

Лазарєва С.Ф. Економіка та організація інформаційного бізнесу
 • разное
 • doc
 • 3.45 МБ
 • добавлен 02.11.2010
Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2002. — 667 с.

У посібнику послідовно викладено теоретичні, методологічні та практичні питання економіки та організації інформаційного бізнесу. Особливу увагу приділено аналізу специфіки дії загальних економічних законів і закономірностей в інформаційній сфері. Проаналізовано стан і тенденції розвитку інформатизації суспільства взагалі та організаційного управління зокрема. Розглянуто поняття, стан і тенденції розвитку інформаційного ринку, функції інформаційного бізнесу, тенденції його розвитку в Україні і світі. Великою перевагою посібника є розгляд не тільки економіко-організаційних, а й правових аспектів інформаційної діяльності.
Призначений для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 6102 «Економічна кібернетика». Стане у пригоді менеджерам і підприємцям, що працюють у царині інформаційного бізнесу та інформаційної діяльності взагалі, а також викладачам економічних ВНЗ і факультетів.

Дисципліна «Економіка та організація інформаційного бізнесу» вивчає матеріальні відносини людей, залучених до сфери інформаційної діяльності, аналізує економіко-організаційні аспекти інформаційних процесів у суспільстві взагалі та в організаційному управлінні, зокрема. Мета цієї дисципліни полягає у викладенні способів і методів мобілізації нових організаційних ресурсів суспільства — інформації на вирішення задач соціально-економічного розвитку.

ISBN 966–574–405–4

Смотрите также


Якимчук Т.І., Ревко Т.В. Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств

Якимчук Т.І., Ревко Т.В. Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств

 • разное
 • pdf
 • 614.74 КБ
 • добавлен 16.01.2012
Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення. – Рівне: НУВГП, 2007. –
- 100 с.

Навчальний посібник методичного забезпечення дисципліни містить програму дисципліни «Економіка і організація діяльності об’єднань підприємств», опорний конспект лекцій, завдання для індивідуальної та самостійної роботи, контр...
Карпушенко М.Ю Конспект лекцій з дисципліни Організація обліку

Карпушенко М.Ю Конспект лекцій з дисципліни Організація обліку

 • разное
 • pdf
 • 967.36 КБ
 • добавлен 19.06.2011
Конспект лекцій складено відповідно до навчальної і робочої програми з
курсу «Організація обліку» для студентів напряму «Економіка
підприємництва» з метою сприяння
глибшому вивченню курсу й закріпленню теоретичних знань.
Славута О.І. Економіка і організація діяльності підприємств міського господарства

Славута О.І. Економіка і організація діяльності підприємств міського господарства

 • разное
 • pdf
 • 2.06 МБ
 • добавлен 06.02.2012
Навч. посібник. - - Харків: ХНАМГ, 2009. - 284 с.

В основу посібника покладено програму навчальної дисципліни „Економіка і організація діяльності підприємств міського господарства, елементи якої автор опрацьовує вже декілька років зі студентами факультету економіки та підприємництва Харківської національної академії міс...
Вігуржинська С.Ю., Колесник В.І. Економіка і організація виробництва

Вігуржинська С.Ю., Колесник В.І. Економіка і організація виробництва

 • разное
 • djvu
 • 1.47 МБ
 • добавлен 20.05.2011
ОДАХ, Одеса. 2010 р. – 104 стор.
Навчальний посібник.

Зміст:
Передмова
Введення в курс
Основні виробничі фонди
Оборотні кошти
Праця й заробітна плата
Собівартість і ціна
Прибуток. Рентабельність
Ефективність капітальних вкладень
Основні форми організації суспільного виробництва
Славута О.І. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни ''Економіка підприємства''

Славута О.І. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни ''Економіка підприємства''

 • разное
 • pdf
 • 194.44 КБ
 • добавлен 30.01.2012
Х.: ХНАМГ, 2011. – 18 с. Для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства».

Контрольна робота складається з трьох завдань за окремими навчальними модулями. Варіанти завдань визначають за вказівками,

Підприємство як основна ланка виробничо-господарської сфери
Шлійко А.В. Економіка підприємництва на ринку товарів і послуг

Шлійко А.В. Економіка підприємництва на ринку товарів і послуг

 • разное
 • pdf
 • 1.6 МБ
 • добавлен 15.12.2011
Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 376 с.

У навчальному посібнику показано місце, роль і значення підприємництва на ринку товарів і послуг у становленні ринкової економіки, висвітлено актуальні проблеми ефективної діяльності підприємництва в ринковому середовищі, його організаційної структури, основних о...
Афанасьєв М.В., Гончаров А.Б. Економіка підприємства

Афанасьєв М.В., Гончаров А.Б. Економіка підприємства

 • разное
 • doc
 • 808.5 КБ
 • добавлен 04.02.2012
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни /За редакцією проф. М.В. Афанасьєва.- Х.:.ВД «ШЖЕК», 2003. - 410 с.

Даний навчально-методичний посібник є збірником навчальних, нормативно-практичних матеріалів із організації викладання і вивчення курсу «Економіка підприємства»
Рекомендується для ст...
Макаровська Т.П., Бондар Н.М. Економіка підприємства

Макаровська Т.П., Бондар Н.М. Економіка підприємства

 • разное
 • pdf
 • 954.24 КБ
 • добавлен 21.07.2009
2003 г.
У пропонованому навчальному посібнику розглядаються діяльність сучасного підприємства як суб'єкта ринкових відносин, його ресурсне забезпечення, інфраструктура та організація виробничого процесу, а також основні фінансово-економічні результати діяльності в контексті сучасного законодавства щодо структурної перебудови...
Славута О.І. Методичні вказівки до курсового проекту ''Розрахунок економічних показників діяльності комунального підприємства'' та самостійної підготовки з курсу ''Економіка підприємства''

Славута О.І. Методичні вказівки до курсового проекту ''Розрахунок економічних показників діяльності комунального підприємства'' та самостійної підготовки з курсу ''Економіка підприємства''

 • разное
 • doc
 • 318.5 КБ
 • добавлен 30.01.2012
Для студентів спеціальності Економіка підприємств міського господарства денної та заочної форм навчання. - Харків: ХДАМГ, 2002. - 47 с.

Метою курсового проекту є закріплення навичок роботи з економічною інформацією з курсу «Економіка підприємств» з урахуванням специфіки фаху студентів. У проекті розглядаються питання о...
Вігуржинська С.Ю. Економіка підприємства. 1 частина

Вігуржинська С.Ю. Економіка підприємства. 1 частина

 • разное
 • djvu
 • 1.04 МБ
 • добавлен 20.05.2011
ОДАХ, Одеса. 2008 р. – 80 стор.

Навчальний посібник підготовлено згідно нормативної програми курсу «Економіка підприємства». В ньому послідовно розглянуто економічні питання теорії та практики сучасного формування і розвитку економіки підприємства, подано тлумачення спеціальних термінів і понять. Розділи посібника містя...