Лекции - Основи підприємницької діяльності (на укр. яз.)

Лекции - Основи підприємницької діяльності (на укр. яз.)
 • лекции
 • doc
 • 1.18 МБ
 • добавлен 15.10.2009
Природа і економічна сутність підприємництва. Предмет, метод і задачі дисципліни Основи підприємницької діяльності. Принципи підприємництва. Функції підприємництва. Суб’єкт підприємництва. Права та обов’язки підприємців.
Технологія заснування власної справи. Ідея і мета організації власної справи. Принципи створення власної справи. Засновницькі документи. Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності. Постановка на облік в податкових органах. Відкриття рахунку в банках. Ліцензування діяльності підприємства. Форми створення власної справи.
Організаційно-правові форми підприємницької діяльності. Організаційні одиниці підприємництва. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності. Одноосібне володіння, його переваги та недоліки. Товариство, його особливості. Корпоративна форма організації підприємницької діяльності.
Мале підприємництво. Економічна сутність малого підприємництва. Місце і роль малого підприємництва в економіці. Функції малого підприємництва. Державна підтримка малого бізнесу.
Бізнес-планування в діяльності підприємств. Сутність та функції бізнес-плану. Структура розробки бізнес-плану, його розділи. Технологія розробки бізнес-плану.
Ресурсне забезпечення підприємницької діяльності. Поняття, класифікація та оцінка ефективності використання трудового персоналу підприємства. Сутність, класифікація та структура основних фондів. Облік та оцінка основних фондів. Знос основних фондів. Амортизація та відтворення основних фондів. Показники ефективності використання основних фондів та шляхи її підвищення. Оборотні кошти: сутність, склад та структура. Нормування оборотних коштів. Оборотність оборотних коштів, її показники та шляхи прискорення. Ефективність прискорення оборотності оборотних коштів.
Заробітна плата в умовах ринкової економіки. Зміст заробітної плати в умовах ринкової економіки. Принципи оплати праці. Законодавство про оплату праці. Система організації оплати праці. Тарифна система оплати праці. Форми та системи заробітної плати. Державне регулювання оплати праці, його сфери. Договірне регулювання оплати праці. Система тарифних угод Оплата праці різних категорій робітників ЦА.
Собівартість продукції підприемств ЦА. Авіаціїні тарифи. Економічна суттєвість собівартості транспортної продукції. Склад та класіфікація експлуатаційних витрат в ЦА. Методи визначення собівартості продукції ЦА. Фактори, що визначають рівень собівартості, їх кількісна оцінка. Економічна сутність та принципи побудування тарифів на авіаперевезення та роботи по ЗАНГ.
Оцінка економічної ефективності інвестиційних проектів. Економічна сутність інвестиційних проектів, їх склад. Загальна (абсолютна) економічна ефективність капітальних вкладень та її показники. Порівняльна економічна ефективність капітальних вкладень та її показники. Проектний аналіз, його зміст та задачі. Економічні показники цінності проекту, методика його розрахунку.
Комерційний розрахунок та фінанси в ЦА. Комерційний розрахунок: його сутність та основні принципи. Фінансові ресурси підприємств, їх склад та джерела утворення. Найважливіша фінансові показники господарської діяльності підприємства: доходи, прибутку, рентабельність їх економічний зміст та порядок розрахунку. Прибуток підприємств ЦА порядок їх визначення та використання. Прибуток та рентабельність підприємств ЦА шляхи їх підвищення. Фінансовий план підприємств його розділи та зміст.
Податки та податкова політика держави. Економічна сутність та види податків. Система оподаткування та принципи її побудови. Державна податкова служба України, її функції та задачі.
Читать онлайн

Смотрите также


Реферат - Правове регулювання та загальна характеристика державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності

Реферат - Правове регулювання та загальна характеристика державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності

 • рефераты
 • docx
 • 58.61 КБ
 • добавлен 18.03.2011
Правове регулювання державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності.
Характеристика державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності.
Порядок проведення державної реєстрації юридичних осіб.
Порядок проведення державної реєстрації фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності.
Загальні по...
Шпора - Менеджмент підприємницької діяльності

Шпора - Менеджмент підприємницької діяльності

 • шпаргалки
 • doc
 • 786.5 КБ
 • добавлен 19.03.2011
Білети
Сутнісно-змістова характеристика підприємницької діяльності
Правові основи й організаційні форми підприємницької діяльності
Типи професійної підприємницької діяльності
Підприємництво у фінансовій сфері
Середовище і передумови активізації підприємницької діяльності
Підприємницька ідея, її джерела і...
Мельник В.М., Грицаєнко І.А., Іванишена О.С. Оподаткування підприємницької діяльності

Мельник В.М., Грицаєнко І.А., Іванишена О.С. Оподаткування підприємницької діяльності

 • разное
 • pdf
 • 1.45 МБ
 • добавлен 26.10.2011
Навч. посібник. – К.: Кондор, 2003. – 160 c.

У посібнику розкриваються питання історії становлення податків, їх вплив на обсяги та ефективність виробництва, характеризується механізм оподаткування підприємницької діяльності в Україні. Порівнюються вітчизняні податки та зарубіжні системи оподаткування стосовно підприємни...
Іванюта С.М., Іванюта В.Ф. Підприємництво та бізнес-культура

Іванюта С.М., Іванюта В.Ф. Підприємництво та бізнес-культура

 • разное
 • pdf
 • 19.55 МБ
 • добавлен 17.06.2011
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Центр учбової літератури, 2007.

Розкрито 10 тем економічної основи розвитку підприємництва та підприємницької діяльності в Україні з запитаннями для самоконтролю.
Курсова робота - Перспективи розвитку підприємництва в Україні в умовах світової фінансово-економічної кризи

Курсова робота - Перспективи розвитку підприємництва в Україні в умовах світової фінансово-економічної кризи

 • курсовые
 • docx
 • 802.38 КБ
 • добавлен 19.12.2011
Назва ВНЗ: УДУФМТ. Київ, Україна. Рік написання 2011. Кількість сторінок - 46.

Вступ

Підприємницька діяльність в Україні
Значення підприємницької діяльності в економіці країни
Правова основа підприємницької діяльності
Принципи та умови здійснення підприємницької діяльності
Вис...
Донець Л.І., Романенко Н.Г. Основи підприємництва

Донець Л.І., Романенко Н.Г. Основи підприємництва

 • разное
 • pdf
 • 879.04 КБ
 • добавлен 25.10.2011
Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 320 с.

У даному навчальному посібнику розглядаються зміст, принципи та види підприємницької діяльності в умовах трансформації форм господарювання вітчизняних підприємств. Певна увага приділяється висвітленню засобів створення власної справи, маркетинговій о...
Гой І.В., Смелянська Т.П. Організація підприємницької діяльності

Гой І.В., Смелянська Т.П. Організація підприємницької діяльності

 • разное
 • pdf
 • 2.35 МБ
 • добавлен 26.10.2011
Навчально-методичний посібник. - Хмельницький, 2004.

Однією з неодмінних умов досягнення успіху практично в будь-якій підприємницькій діяльності є отримання мінімально необхідних знань, уявлень про форми, принципи, умови та сфери підприємництва; уміння майбутнього підприємця обґрунтовувати послідовні кроки щодо створенн...
Виноградська A.M. Основи підприємництва

Виноградська A.M. Основи підприємництва

 • разное
 • djvu
 • 3.45 МБ
 • добавлен 16.02.2011
K.: Кондор, 2007. — 544 c.

У навчальному посібнику викладено основи підприємництва на професійному рівні з метою набуття теоретичних знань та практичних навичок у прийнятті рішень щодо вибору виду підприємницької діяльносгі, форм організації бізнесу, процесу створення підприємства,
вибору власної кар'єри у бізнесі....
Кондрашихін А.Б., Пепа Т.В. Теорія та практика підприємницького ризику

Кондрашихін А.Б., Пепа Т.В. Теорія та практика підприємницького ризику

 • разное
 • pdf
 • 745.23 КБ
 • добавлен 25.10.2011
Навчальний посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 224 с.

Розглянуто теоретико-методологічні основи дослідження, обліку та оцінки ризиків підприємницької діяльності в господарському комплексі України. Визначено джерела ризиків і причини виникнення, методи зниження їх негативного впливу на господарські результа...
Лекции - Предпринимательство

Лекции - Предпринимательство

 • лекции
 • doc
 • 4.05 МБ
 • добавлен 09.01.2012
Электронный вариант лекций, читаемых доцентом кафедры экономики и управления Донбасского госудатсвенного технического университета (ДонГТУ, г. Алчевск Украина, оффициальный сайт - www.dmmi.edu.ua) Ульяницкой Ольгой Васильевной.
2007. - 146 с.
язык - украинский

Содержание
Функції та правовий статус ...