Лекції по ЕММ + Презентация

Лекції по ЕММ + Презентация
 • лекции
 • doc,ppt
 • 23.06 МБ
 • добавлен 23.10.2010
Державний вищий навчальний заклад Українська академія банківської справи Національного банку України. ? Суми: ДВНЗ УАБС НБУ, 2010.

Підготовлено з урахуванням вимог Болонської декларації, відповідно до нової освітньо-професійної програми підготовки бакалавра.

Конспект лекцій + Презентації з економіко-математичне моделювання:
Концептуальні аспекти математичного моделювання економіки.
Введення в оптимізаційні економіко-математичні моделі.
Задача лінійного програмування та методи її розв’язування.
Симплексний метод розв’язування задач лінійного програмування.
Введення в теорію двоїстості.
Аналіз лінійних моделей оптимізаційних задач.
Аналіз коефіцієнтів лінійних моделей.
Цілочислове лінійне програмування.
Нелінійні оптимізаційні моделі економічних систем.
Квадратичне програмування.
Аналіз та управління ризиком в економіці.
Система показників кількісного оцінювання ступеня ризику
Ризик у відносному вираженні.
Принципи побудови економетричних моделей. Парна лінійна регресія.
Економетричний аналіз лінійної функції парної регресії.
Лінійні моделі множинної регресії.
Економетричний аналіз лінійної функції множинної регресії.
Узагальнені економетричні моделі.
Економетричні моделі динаміки.

Зразок виконання та оформлення розрахункової роботи.
Збірник завдань на розрахункову роботу.
Індивідуальне завдання на контрольну роботу.

Смотрите также


Презентация - Модели межотраслевого баланса

Презентация - Модели межотраслевого баланса

 • рефераты
 • ppt
 • 33.2 КБ
 • добавлен 07.02.2010
ДВГСГА 3 курс Прикладная Информатика в Экономике 6 семестр.
презентация на 19 слайдов.
Модели межотраслевого баланса.
Задачи межотраслевого баланса.
Построение функции.
Статическая модель межотраслевого баланса (СММБ).
Статическая модель межотраслевого баланса в натуральном выражении.
Таблица тождеств...
Презентация - Моделирование экономических задач в электронных таблицах

Презентация - Моделирование экономических задач в электронных таблицах

 • рефераты
 • ppt
 • 426.5 КБ
 • добавлен 06.06.2011
Содержание презентации:
Экономическая модель. Принципы моделирования. Ограничения модели (условия). Кривая производственных возможностей (КПВ).
Автор: Неизвестен.
Количество слайдов: 17.
Размер: 426 КБ.
Презентация - Двойственные задачи линейного программирования

Презентация - Двойственные задачи линейного программирования

 • рефераты
 • ppt
 • 729 КБ
 • добавлен 21.12.2011
ОГУ, г.Оренбург, Денисова С.Т., 20 слайдов.
Дисциплина "ЭММиМ"

Двойственные задачи ЛП.
Теоремы двойственности.
Примеры двойственных задач.
Анализ решения ЗЛП с помощью теории двойственности:
1)нахождение дефицитных ресурсов,
2) анализ на чувствительность (интервалы изменений коэффициентов целе...
Презентация - Управление запасами

Презентация - Управление запасами

 • рефераты
 • pptx
 • 107.41 КБ
 • добавлен 17.09.2011
ЧелГУ, Шатин И.И, 3семестр, 2011год, 17 страниц.

Введение.
Определение управления запасами.
Модель управления запасами и ее элементы.
Базовая модель управления запасами(модель Уилсона).
Расчетные формулы.
Заключение.
Список литературы.
Презентация - Динамическая модель межотраслевого баланса Леонтьева

Презентация - Динамическая модель межотраслевого баланса Леонтьева

 • рефераты
 • pptx,docx
 • 109.77 КБ
 • добавлен 01.02.2011
Содержание.
Макроэкономические модели в прогнозировании.
Модель межотраслевого баланса Леонтьева.
Динамическая модель межотраслевого баланса Леонтьева.
Список литературы.
Презентация - Лекция по экономико-математическим методам и моделированию

Презентация - Лекция по экономико-математическим методам и моделированию

 • рефераты
 • ppt
 • 880 КБ
 • добавлен 21.12.2011
ОГУ, г.Оренбург, Денисова С.Т., 29 слайдов

Пример задачи линейное программирования
Графический способ решения задачи ЛП.
Виды задач линейное программирования. Свойства задачи ЛП.
Симплексный метод решения задачи ЛП. Пример решения симплексным методом.
Метод искусственного базиса. Вспомогательная задача
Презентация - Ступина А.А. Моделирование управляемых процессов

Презентация - Ступина А.А. Моделирование управляемых процессов

 • рефераты
 • pdf
 • 2.42 МБ
 • добавлен 03.02.2012
Наглядное пособие / А.А. Ступина, С.Н. Ежеманская, Л.Н. Корпачёва, А.В. Фёдорова. ФГОУ ВПО СибФУ. – Красноярск, 2008. – 155 слайдов
Введение в дисциплину «Моделирование управляемых процессов»
Основные категории и понятия моделирования
Понятие структурного анализа
Структура управляемого процесса
Управляемы...
Презентация - Ступина А.А. и др. Количественные методы и моделирование процессов управления экономикой

Презентация - Ступина А.А. и др. Количественные методы и моделирование процессов управления экономикой

 • рефераты
 • pdf
 • 1.12 МБ
 • добавлен 15.01.2012
Наглядное пособие / А.А. Ступина, С.Н. Ежеманская, Л.Н. Корпачёва, А.В. Фёдорова, Н.Н. Джиоева, О.В. Богданова; ФГОУ ВПО СибФУ. – Красноярск, 2008. – 141 слайд.

Цель наглядного пособия состоит в предоставлении магистрантам научных знаний о методах, моделях и приемах, позволяющих получать количественные выражения законом...