Юридические дисциплины
Реферат
 • формат doc
 • размер 35.7 КБ
 • добавлен 24 ноября 2010 г.
Реферат - Культура усного та письмового мовлення юристів
Вступ
Модель професійного юриста на ринку послуг України
Мова у професії юриста
Виступи на правову тематику
Етика мовної поведінки оратора
Поняття культури мови юриста
Мовний рівень виступу
Специфіка мови права
Мистецтво судової промови
Висновки
Список використаної літератури
Додатки
Похожие разделы
Смотрите также

Бризгалов І.В. Юридична деонтологія

 • формат pdf
 • размер 617.12 КБ
 • добавлен 25 января 2010 г.
Предмет та обєкт юридичної деонтології. Методологія та зміст юридичних наук. Юридична діяльність. Основні юридичні спеціальності. Соціальне регулювання професійної юридичної діяльності. Професійно - особисті якості юриста. Професійна культура юриста.

Доповідь - Правова культура юриста

Реферат
 • формат docx
 • размер 22.08 КБ
 • добавлен 28 ноября 2011 г.
Маріуполь, Маріупольський державний університет, викладач - Хохрякова Лариса Федорівна, дисципліна - українська словесність, спеціальність "Правознавство", 2009 р., 8 стор. Поняття правової культури юриста. Шляхи вдосконалення правової культури юриста. Правова культура працівників внутрішніх справ

Лекції з дисципліни Професійна етика юриста

Статья
 • формат doc
 • размер 206 КБ
 • добавлен 20 августа 2010 г.
Укладач Струг М. Ю. Едність та відмінність моралі права у життєдіяльності суспільства, соціальних спільнот та особистості. Визначення змісту і завдань професійної етики юриста. Соціальне призначення і моральний сенс юридичної професії. Культура особистості юриста. Зміст моральної культури юриста. Деформації моральної і правової свідомості у працівників юридичних професій. Література 19 с.

Лекции - Юридическая деонтология

Статья
 • формат doc
 • размер 75.51 КБ
 • добавлен 25 января 2012 г.
Институт права КПУ, Запорожье, 2009. - 37 с. Содержание: Предмет, метод, структура юридической деонтологии как науки и учебной дисциплины. Психологическая культура юриста. Профессиограммы юридических профессий. Правовая культура юриста как профессионала. Политическая культура юриста. Этическая культура юриста. Эстетическая культура юриста. Психология судебного процесса (при рассмотрении уголовных дел).

Лозовой В.О. (ред.), Румянцев В.О.(ред.), Анучин Л.В. та ін. Еволюція етосу юриста в Україні (історичний та соціальнопсихологічний нарис)

 • формат pdf
 • размер 1.33 МБ
 • добавлен 11 декабря 2011 г.
Х. : Право, 2011. – 264 с. У формі нарису у виданні висвітлена субкультура юриста в контексті української культури від часів Київської Русі до сьогодення. Особлива увага приділена соціально-психологічному портрету представників суддівського корпусу, формам, змісту та етикету судового процесу, зображенню суддів в українському письменстві різних часів. Розраховано на студентів-юристів та всіх, кто цікавиться проблемами української державно-правов...

Нормативно-правовые акты по профессиональной этике юриста

 • формат doc
 • размер 67.52 КБ
 • добавлен 20 августа 2010 г.
Укладач Струг М. Ю. Основные принципы, касающиеся роли юристов Приняты Восьмым Конгрессом ООН. Правила професійної етики юриста. Правила адвокатської етики Основні засади професійної етики юристів України. Кодекс професійної етики судді. 41 с.

Реферат - Мораль юриста

Реферат
 • формат doc
 • размер 48.73 КБ
 • добавлен 25 октября 2011 г.
Юридична деонтологія, реферат на тему "Мораль юриста" , Київ, НАУ, 2011 Мораль юриста є різновидом вселюдської і водночас професійної моралі, що функціонує у сфері правосуддя і правоохоронної діяльності й виявляється в домінуючій серед юристів громадській думці про належне (мораль) і в реальних моральних стосунках між юристами, юристами й іншими громадянами держави (моральність юриста). Юридична етика не є усталеним терміном, оскільки часто заміс...

Реферат - Эстетическая культура юриста

Реферат
 • формат doc
 • размер 34.61 КБ
 • добавлен 03 сентября 2010 г.
Гуманитарный университет "ЗИГМУ" дисциплина: "Юридическая деонтология" Запорожье, 2003 год. 29 стр. Эстетика, правовая эстетика и эстетическая культура юриста. Формы проявления эстетической культуры юриста. Служебный этикет юриста. Внешний вид юриста. Форма, атрибуты, символика. Требования к дизайну и эргономике в юридических учреждениях. Эстетические требования к оформлению правовых документов.

Реферат - Этика и психология профессиональной деятельности

Реферат
 • формат doc
 • размер 26.69 КБ
 • добавлен 04 ноября 2011 г.
Гуманитарный колледж, Уфа, 2011 год. Сделан самостоятельно. Состоит из 22 страниц. 9 ссылок на современные книги. . Введение. Правовая культура юриста. Понятие права и правовой культуры. Виды правовой культуры. Функции правовой культуры. Правовая культура юриста. Три подхода к определению понятия «профессиональная деформация». Понятие профессиональной деформации. Сущность и причины профессиональной деформации юриста. Пути предупреждения профессио...

Реферат- Профессиональная культура юриста

Реферат
 • формат doc
 • размер 47 КБ
 • добавлен 21 января 2011 г.
Правовая культура юриста Профессиональная правовая культура Культура юриста Профессиональное мышление юриста Формы мышления Суждение Умозаключение Понятие Содержание профессионального мышления