Польский язык
Языки и языкознание
 • формат mp3
 • размер 42.05 МБ
 • добавлен 07 ноября 2011 г.
Lipinska E. Z polskim na ty cz??? 2
Teksty i ?wiczenia (mp3) do podr?cznika "Z polskim na ty" (cz??? 2) wspomagaj?ce rozwijanie umiej?tno?ci s?uchania. Przy pomocy tej ilustracji d?wi?kowej mo?na ?wiczy? wymow? i przyzwyczaja? si? do innych g?os?w i sposob?w m?wienia.
Похожие разделы
Смотрите также

Кухарчик Януш. Я начинаю говорить по-польски / Zaczynam m?wi? po polsku

 • формат pdf
 • размер 74.39 МБ
 • добавлен 11 января 2010 г.
Издательство: WING Год выпуска: 1995 Жанр: Учебное пособие ISBN: 83-910790-0-7 Количество страниц: 170 Учебник предназначен для людей, которые сталкиваются с польским языком впервые. В доступной форме излагается лексика, понятным образом подается грамматический материал. Книга может быть использована как для обучения в группах, так и для для индивидуальной работы. После нескольких недель изучения, становится возможным объяснение в типичных ситуа...

Bartnicka Barbara. Uczymy si? polskiego: podr?cznik j?zyka polskiego dla cudzoziemc?w - Audio

 • формат mp3
 • размер 74.8 МБ
 • добавлен 10 сентября 2011 г.
Cz??? niniejsza zawiera teksty i dialogi, pisane j?zykiem zbli?onym do potocznej polszczyzny m?wionej. W tekstach tych wst?puj? podstawowe formy gramatyczne i konstrukcje sk?adniowe, konieczne do opanowania praktycznej umiej?tno?ci samodzielnego budowania wypowiedzi w j?zyku polskim. Poza tekstami i dialogami, s?u??cymi poznawaniu podstawowego s?ownictwa i struktur gramatycznych, wprowadzili?my do niniejszego tomiku 10 tekst?w poetyckich pi?ra w...

Lipinska E. Z polskim na ty

 • формат mp3
 • размер 40.79 МБ
 • добавлен 27 декабря 2010 г.
Teksty i ?wiczenia (mp3) do podr?cznika "Z polskim na ty" (cz??? 1) wspomagaj?ce rozwijanie umiej?tno?ci s?uchania. Przy pomocy tej ilustracji d?wi?kowej mo?na ?wiczy? wymow? i przyzwyczaja? si? do innych g?os?w i sposob?w m?wienia.rn

Lipinska E., Dambska E. Kiedy? wr?cisz tu. Czesc I, ІІ

 • формат wma, pdf
 • размер 47.49 МБ
 • добавлен 03 марта 2011 г.
Год выпуска: 2009. Автор: El?bieta Gra?yna D?mbska, Ewa Lipi?ska / Эльжбета Гражина Домбская, Эва Липинская. Жанр: Учебник. Издательство: Universitas. ISBN: 83-242-0130-0. Серия: J?ZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMC?W / Польский язык для иностранцев. Формат: PDF+WMA. Качество: Отсканированные страницы. Язык курса: Польский. Учебник польского языка для среднего уровня. (2 части). Каждая лекция состоит из 3 частей: - коммуникативной, в которой представлены...

Lipinska E., Dambska E. Kiedys wrocisz tu. Czesc I. Podrecznik do nauki jezyka polskiego dla srednio zaawansowanych

 • формат pdf
 • размер 11.57 МБ
 • добавлен 12 марта 2010 г.
Учебник польского языка для иностранцев. Соответствует уровню B2, C1

Lipinska E., Dambska E. Kiedys wrocisz tu. Czesc I. Podrecznik do nauki jezyka polskiego dla srednio zaawansowanych. Аудиокурс к учебнику

 • формат wma
 • размер 12.89 МБ
 • добавлен 16 марта 2010 г.
Аудиокурс к учебнику польского языка. Соответствует уровню B2, C1rn

Lipinska E., Dambska E. Kiedys wrocisz tu. Czesc ІI. Podrecznik do nauki jezyka polskiego dla srednio zaawansowanych

 • формат pdf
 • размер 6.68 МБ
 • добавлен 18 марта 2010 г.
Krakow 2003. Учебник польского языка для иностранцев. Соответствует уровню C1. Tresc: Wstep. Telefonowanie. Dyskkusja. Wywiad. Prosba. Reklama. Perswazja. Dyskusja (powt. ). Konpromis.

Lipinska E., Dambska E. Kiedys wrocisz tu. Czesc ІI. Podrecznik do nauki jezyka polskiego dla srednio zaawansowanych. Аудиокурс к учебнику

 • формат wma
 • размер 17 МБ
 • добавлен 24 марта 2010 г.
Аудиокурс к учебнику польского языка для иностранцев "Lipinska E. , Dambska E. Kiedys wrocisz tu. Czesc ІI. Podrecznik do nauki jezyka polskiego dla srednio zaawansowanych. Krakow, 2003" Соответствует уровню C1 Учебник польского языка. Соответствует уровню C1. Tresc / Содержание: Wstep. Telefonowanie. Dyskkusja. Wywiad. Prosba. Reklama. Perswazja. Dyskusja (powt. ). Konpromis.rn

Lipinska Ewa. Umiesz? Zdasz! Materialy przygotowujace do egzaminu certyfikatowego z jezyka polskiego jako obcego na poziomie srednim ogolnym B2

 • формат tif, doc
 • размер 108.5 МБ
 • добавлен 15 сентября 2011 г.
Lipinska Ewa. Umiesz? Zdasz! + 2 CD. UNIVERSITAS, 2009 Zbi?r zada? Umiesz? Zdasz! jest przeznaczony dla os?b przygotowuj?cych si? do egzaminu certyfikatowego z j?zyka polskiego jako obcego na poziomie ?rednim og?lnym (B2). Sk?ada si? z pi?ciu cz??ci, kt?re sprawdzaj?: umiej?tno?ci gramatyczne (w oparciu o program zawarty w podr?czniku Kiedy? wr?cisz tu. Cz. I: Gdzie nadwi?la?ski brzeg E. Lipi?skiej i E.G. D?mbskiej), stopie? opanowania sprawno?ci...

Lipinska Ewa. Umiesz? Zdasz! Materialy przygotowujace do egzaminu certyfikatowego z jezyka polskiego jako obcego na poziomie srednim ogolnym B2 - Audio

 • формат mp3
 • размер 54.91 МБ
 • добавлен 15 сентября 2011 г.
2 CD к учебнику Lipinska Ewa. Umiesz? Zdasz! Zbi?r zada? Umiesz? Zdasz! jest przeznaczony dla os?b przygotowuj?cych si? do egzaminu certyfikatowego z j?zyka polskiego jako obcego na poziomie ?rednim og?lnym (B2). Sk?ada si? z pi?ciu cz??ci, kt?re sprawdzaj?: umiej?tno?ci gramatyczne (w oparciu o program zawarty w podr?czniku Kiedy? wr?cisz tu. Cz. I: Gdzie nadwi?la?ski brzeg E. Lipi?skiej i E.G. D?mbskiej), stopie? opanowania sprawno?ci receptywn...