Польский язык
Языки и языкознание
 • формат wma
 • размер 12.89 МБ
 • добавлен 16 марта 2010 г.
Lipinska E., Dambska E. Kiedys wrocisz tu. Czesc I. Podrecznik do nauki jezyka polskiego dla srednio zaawansowanych. Аудиокурс к учебнику
Аудиокурс к учебнику польского языка. Соответствует уровню B2, C1
Похожие разделы
Смотрите также

Aleksandra Achtelik, Barbara Serafin. Milo mi pania poznac. Jezyk polski w sytuacjach komunikacyjnych

 • формат pdf
 • размер 45.19 МБ
 • добавлен 07 февраля 2011 г.
Podr?cznik adresowany jest do cudzoziemc?w pragn?cych pozna? podstawy j?zyka polskiego. Autorki wykorzystuj? metod? komunikacyjn?, organizuj?c poszczeg?lne jednostki lekcyjne wok?? konkretnej sytuacji komunikacyjnej. Ucz?cy si? poznaje podstawowe s?ownictwo i zwroty u?ywane np. podczas wizyty u lekarza, zakup?w w sklepie, kiosku itp. Sytuacjom komunikacyjnym podporz?dkowana jest gramatyka oraz ?wiczenia utrwalaj?ce. Ksi??ka przeznaczona jest do n...

Aleksandra Achtelik, Barbara Serafin. Milo mi pania poznac. Jezyk polski w sytuacjach komunikacyjnych

 • формат jpg
 • размер 41.94 МБ
 • добавлен 23 ноября 2010 г.
Podr?cznik adresowany jest do cudzoziemc?w pragn?cych pozna? podstawy j?zyka polskiego. Autorki wykorzystuj? metod? komunikacyjn?, organizuj?c poszczeg?lne jednostki lekcyjne wok?? konkretnej sytuacji komunikacyjnej. Ucz?cy si? poznaje podstawowe s?ownictwo i zwroty u?ywane np. podczas wizyty u lekarza, zakup?w w sklepie, kiosku itp. Sytuacjom komunikacyjnym podporz?dkowana jest gramatyka oraz ?wiczenia utrwalaj?ce. Ksi??ka przeznaczona jest do n...

Lipinska E., Dambska E. Kiedy? wr?cisz tu. Czesc I, ІІ

 • формат wma, pdf
 • размер 47.49 МБ
 • добавлен 03 марта 2011 г.
Год выпуска: 2009. Автор: El?bieta Gra?yna D?mbska, Ewa Lipi?ska / Эльжбета Гражина Домбская, Эва Липинская. Жанр: Учебник. Издательство: Universitas. ISBN: 83-242-0130-0. Серия: J?ZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMC?W / Польский язык для иностранцев. Формат: PDF+WMA. Качество: Отсканированные страницы. Язык курса: Польский. Учебник польского языка для среднего уровня. (2 части). Каждая лекция состоит из 3 частей: - коммуникативной, в которой представлены...

Lipinska E., Dambska E. Kiedys wrocisz tu. Czesc I. Podrecznik do nauki jezyka polskiego dla srednio zaawansowanych

 • формат pdf
 • размер 11.57 МБ
 • добавлен 12 марта 2010 г.
Учебник польского языка для иностранцев. Соответствует уровню B2, C1

Lipinska E., Dambska E. Kiedys wrocisz tu. Czesc ІI. Podrecznik do nauki jezyka polskiego dla srednio zaawansowanych

 • формат pdf
 • размер 6.68 МБ
 • добавлен 18 марта 2010 г.
Krakow 2003. Учебник польского языка для иностранцев. Соответствует уровню C1. Tresc: Wstep. Telefonowanie. Dyskkusja. Wywiad. Prosba. Reklama. Perswazja. Dyskusja (powt. ). Konpromis.

Lipinska E., Dambska E. Kiedys wrocisz tu. Czesc ІI. Podrecznik do nauki jezyka polskiego dla srednio zaawansowanych. Аудиокурс к учебнику

 • формат wma
 • размер 17 МБ
 • добавлен 24 марта 2010 г.
Аудиокурс к учебнику польского языка для иностранцев "Lipinska E. , Dambska E. Kiedys wrocisz tu. Czesc ІI. Podrecznik do nauki jezyka polskiego dla srednio zaawansowanych. Krakow, 2003" Соответствует уровню C1 Учебник польского языка. Соответствует уровню C1. Tresc / Содержание: Wstep. Telefonowanie. Dyskkusja. Wywiad. Prosba. Reklama. Perswazja. Dyskusja (powt. ). Konpromis.rn

Lipinska Ewa. Umiesz? Zdasz! Materialy przygotowujace do egzaminu certyfikatowego z jezyka polskiego jako obcego na poziomie srednim ogolnym B2

 • формат tif, doc
 • размер 108.5 МБ
 • добавлен 15 сентября 2011 г.
Lipinska Ewa. Umiesz? Zdasz! + 2 CD. UNIVERSITAS, 2009 Zbi?r zada? Umiesz? Zdasz! jest przeznaczony dla os?b przygotowuj?cych si? do egzaminu certyfikatowego z j?zyka polskiego jako obcego na poziomie ?rednim og?lnym (B2). Sk?ada si? z pi?ciu cz??ci, kt?re sprawdzaj?: umiej?tno?ci gramatyczne (w oparciu o program zawarty w podr?czniku Kiedy? wr?cisz tu. Cz. I: Gdzie nadwi?la?ski brzeg E. Lipi?skiej i E.G. D?mbskiej), stopie? opanowania sprawno?ci...

Lipinska Ewa. Umiesz? Zdasz! Materialy przygotowujace do egzaminu certyfikatowego z jezyka polskiego jako obcego na poziomie srednim ogolnym B2 - Audio

 • формат mp3
 • размер 54.91 МБ
 • добавлен 15 сентября 2011 г.
2 CD к учебнику Lipinska Ewa. Umiesz? Zdasz! Zbi?r zada? Umiesz? Zdasz! jest przeznaczony dla os?b przygotowuj?cych si? do egzaminu certyfikatowego z j?zyka polskiego jako obcego na poziomie ?rednim og?lnym (B2). Sk?ada si? z pi?ciu cz??ci, kt?re sprawdzaj?: umiej?tno?ci gramatyczne (w oparciu o program zawarty w podr?czniku Kiedy? wr?cisz tu. Cz. I: Gdzie nadwi?la?ski brzeg E. Lipi?skiej i E.G. D?mbskiej), stopie? opanowania sprawno?ci receptywn...

Ostaszewska D., Tambor J. Fonetyka i fonologia wsp??czesnego j?zyka polskiego

 • формат pdf
 • размер 11.38 МБ
 • добавлен 09 сентября 2010 г.
Podr?cznik przeznaczony dla student?w kierunk?w filologicznych, dla kt?rych gramatyka opisowa j?zyka polskiego jest jednym z przedmiot?w nauki. Warszawa, 2000, 140 s.

Przygody Krystyny, Paw?a i Reksa

 • формат pdf
 • размер 1.4 МБ
 • добавлен 19 мая 2011 г.
Wyb?r tekst?w do nauki j?zyka polskiego dla cudzoziemc?w. Skrypt dla s?uchaczy Studium J?zyka Polskiego dla Cudzoziemc?w. Autorzy tekst?w: Kazimiera Budzianka, Halina Olaczek, El?biera Wr?blewska. Wydawnictwo Uniwersytetu ??dzkiego 1996. 61 str.