Николаєва В.І., Кожевников В.М. Соціальне консультування: модульний варіант

Николаєва В.І., Кожевников В.М. Соціальне консультування: модульний варіант
 • разное
 • pdf
 • 1.61 МБ
 • добавлен 23.01.2012
Навчальний посібник. - Донецьк: НОРД - ПРЕСС, 2007.- 211с.
У навчальному посібнику розглянуто широке коло теоретичних та практичних питань щодо організації, консультативної роботи у соціальній роботі, а також представлено техніки і процедури проведення ефективного консультативного контакту.
Матеріал викладений згідно модульного принципу організації навчального процесу. Навчальний посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, викладачів навчальних закладів різного рівня акредитації, спеціалістів-практиків.

Смотрите также


Кубіцький С. Історія соціальної роботи в зарубіжних країнах в схемах і таблицях

Кубіцький С. Історія соціальної роботи в зарубіжних країнах в схемах і таблицях

 • разное
 • pdf
 • 2.29 МБ
 • добавлен 06.10.2011
К.: ДАКККіМ, 2010. - 124 с.
Теоретичні та практичні засади виникнення соціальної роботи за кордоном .
Виникнення соціальної роботи як професії.
Науково-дослідні традиції в соціальній роботі.
Професія соціального працівника: сучасні вимоги.
Становлення та розвиток соціальної роботи в США.
Сут...
Кубіцький С. Історія соціальної роботи в зарубіжних країнах

Кубіцький С. Історія соціальної роботи в зарубіжних країнах

 • разное
 • pdf
 • 1.49 МБ
 • добавлен 05.10.2011
К.: ДАКККіМ, 2009. - 298 с.
У навчальному посібнику розглядаються історія виникнення соціальної роботи як професійної та наукової діяльності в зарубіжних країнах, моделі соціального забезпечення населення країн Європи та США, соціальні служби та послуги, що надаються різним категоріям населення.
Теоретичні та практичн...
Шахрай В.М. Технології соціальної роботи

Шахрай В.М. Технології соціальної роботи

 • разное
 • doc
 • 2.98 МБ
 • добавлен 25.11.2010
Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 464 с.

Розкриваються теоретико-методологічні основи технологій соціальної роботи, дається характеристика загальних, міждисциплінарних та найважливіших конкретних технологій соціальної роботи. Призначений для студентів вищих навчальних закладів, які навчають...
Соціальний захист та соціальне включення в Україні. Короткий зміст

Соціальний захист та соціальне включення в Україні. Короткий зміст

 • разное
 • pdf
 • 196.19 КБ
 • добавлен 15.12.2011
Доповідь. 2009, 9 стр.
Європейська комісія

Генеральна дирекція з питань зайнятості, соціальних справ і рівних можливостей
Ця доповідь профінансована та підготовлена для використання Європейською Комісією, Генеральною дирекцією з питань зайнятості, соціальних справ і рівних можливостей. Він не обов’язково відобра...
Ягодка А.Г. Социальная инфраструктура и политика

Ягодка А.Г. Социальная инфраструктура и политика

 • разное
 • doc
 • 435.38 КБ
 • добавлен 03.10.2010
Навч. -метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2002. — 232 с.

Розглянуто комплекс питань організації самостійного вивчення дисципліни «Соціальна інфраструктура і політика». Висвітлено методичні поради до вивчення кожної теми, програмні запитання з організації, прогнозування та державного регулювання соціальн...
Попов М.П., Колот С.О., Полюга В.А. Соціальна робота зі спеціальними групами населення: ґендерний аспект

Попов М.П., Колот С.О., Полюга В.А. Соціальна робота зі спеціальними групами населення: ґендерний аспект

 • разное
 • doc
 • 1.29 МБ
 • добавлен 14.12.2011
Конспект лекцій. – Одеса: ОНПУ, 2007. – 205 с.

Вступ до курсу «Соціальна робота зі спеціальними групами населення: ґендерний аспект»
Вступна лекція
Процеси формування ґендерної політики
Витоки ґендерної політики
Суспільно-політична та філософська думка про соціальні ролі жінок і чоловіків
Основи ґенд...
Ягодка А.Г. Социальная инфраструктура и политика

Ягодка А.Г. Социальная инфраструктура и политика

 • разное
 • doc
 • 402.09 КБ
 • добавлен 03.10.2010
Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2000. — 212 с.

Розкриваються основні положення соціальної інфраструктури та політики в перехідний період до ринкових відносин, організація, прогнозування, дер-жавне регулювання соціальної сфери і методи розрахунку її показників.
Для слухачів магістерської програми, викладачів, а також ти...