• формат doc
 • размер 209.6 КБ
 • добавлен 08 июня 2010 г.
Овсій І. О. Зовнішня політика України (від давніх часів до 1944 року)
Навчальний посібник. — 2-ге вид. — Київ: Либідь, 2002. - 240 с. Содержит в себе:

Міжнародні контакти давніх слов'ян та їхніх державних утворень
Зовнішня політика князів у процесі створення Київської держави
Договір Олега з Візантією 911 року — документ великої історичної ваги

Зовнішня політика Ігоря та Ольги
Дипломатія Святослава
Розквіт міжнародних зв'язків Русі за Володимира Великого та Ярослава Мудрого

Внутрішні усобиці між руськими князями. Відносини Київської Русі з половцями
Зовнішня політика Володимира Мономаха
Українські землі періоду монголо-татарського нашестя як об'єкт міжнародних відносин

Зовнішня політика Галичини й Волині до об'єднання двох князівств
Міжнародна діяльність Галицько-Волинського князівства за Данила Галицького та його наступників

Участь українських земель у зовнішній політиці Литви
Українська карта у відносинах Литви й Польщі

Зовнішня політика Запорізької Січі
Козаччина у сфері інтересів європейських держав
Виборювання козацької автономії, захист православної віри дипломатичними методами

Зовнішня політика Богдана Хмельницького на етапі поступового переходу від козацького автономізму до
створення самостійної Української держави
Пошуки Богданом Хмельницьким історичного вибору
майбуття України після укладення Зборівського миру

Переяславська угода та Березневі статті 1654 року, їхні міжнародні аспекти
Пошуки Богданом Хмельницьким політичних комбінацій для забезпечення самостійності й незалежності Української козацької держави після Переяславської ради

Іван Виговський — гетьман і дипломат, його зовнішня політика
Гадяцький договір 1658 року — перспективна українська національна програма
Дипломатія періоду «Руїни»

Українська карта в планах європейських країн під час Північної війни 1700—1721 років
Зовнішня політика гетьмана Івана Мазепи та її наслідки для України
Українська карта в планах європейських країн під час Північної війни 1700—1721 років.

Боротьба українських емігрантів за повернення незалежності Україні
Колонізаторська політика Петра І щодо України
Остаточна ліквідація автономії України

Діпломатія. Зовнішня політика Центральної Ради та УНР
Укладення Брестського миру й початок його реалізації

Доба Гетьманату. Відносини Української Держави з країнами Центрального блоку
Початок дипломатичної діяльності Директорії. Проголошення ЗУНР. Злука УНР і ЗУНР

Відносини УНР з Росією та країнами Антанти. Впровадження принципу нейтралізму України
Війна УНР з Радянською Росією, Польщею та Денікіним
Варшавський договір УНР з Польщею та його наслідки

Зовнішня політика УСРР, її перші успіхи
Утворення Союзу РСР. Втрата Україною її дипломатичних прерогатив
Українське питання як проблема європейської політики

Зовнішня політіка УСРР та УРСР 1921-1944р. Україна в програмі загарбань нацистів
Міжнародне значення об'єднання українських земель в одній державі
Дипломатія періоду Другої світової війни

Додатки. Література.
Похожие разделы
Смотрите также

Брегеда А.Ю. Основи політології

 • формат doc
 • размер 652.92 КБ
 • добавлен 27 февраля 2010 г.
Навч. посібник. — Вид. 2-ге. К.: КНЕУ, 2000. - 312 с. У навчальному посібнику розкрито сутність політики та політичних відносин, висвітлено актуальні проблеми політологічної теорії і політичної практики. Значне місце присвячене аналізу не тільки теоретичних основ політології, а й конкретних явищ сучасного політичного життя в Україні. Для студентів вищих навчальних закладів. Місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства (Зміс...

Волинець О.О., Гетьманчук М.П., Гулай В.В., Дорошенко С.І., Малик І.Р. Політологія

 • формат doc
 • размер 410.18 КБ
 • добавлен 06 февраля 2010 г.
Підручник Національного університету „Львівська політехніка". 2004. - 284 с. О. О. Волинець, М. П. Гетьманчук, В. В. Гулай, С. І. Дорошенко, І. Р. Малик. Політика як суспільне явище і об’єкт дослідження. Політична влада і політична система. Політична діяльність та політичні технології. Людина і політика. Політика і групи інтересів. Політичні еліти і політичне лідерство. Держава і громадянське суспільство. Форми правління в сучасних демократичних...

Данько-Сліпцова А. Політики та Інтернет в Україні: повний оф-лайн

Статья
 • формат doc
 • размер 70 КБ
 • добавлен 13 февраля 2011 г.
// Освіта регіону. - №3 від 9.2010. Характеризується Інтернет - простір України, Росії та США. Увага акцентується на визначенні рівні залучення Інтернет"ресурсів під час виборчої Президентської кампанії 2010 року та можливості Інтернету як одного із засобів політичної комунікації. Ключові слова: Інтернет - простір України, виборча президентська компанія, політична комунікація.

Дергачов О.П. Партнерський потенціал України: становлення і реалізація

 • формат pdf
 • размер 1.28 МБ
 • добавлен 28 января 2011 г.
К. , 2009. – 496 с. У монографії аналізуються чинники формування України як суб’єкта міжнародних відносин, її політичної конкурентоспроможності, характер взаємодії з основними зовнішньополітичними партнерами. Стан та проблеми дослідження партнерського потенціалу України Українське суспільство як міжнародний актор Ціннісні орієнтації та громадянські якості населення Потенціал самоорганізації суспільства Еволюція цивілізаційного та геополітичного...

Когут І.О. (ред.) Україна: рік після виборів. Моніторинг регіонів

 • формат pdf
 • размер 3.13 МБ
 • добавлен 01 января 2012 г.
/ За заг. ред. Когута І.О.; Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ-Львів. Видавництво «Мс», 2007. – 336 с. Авторський колектив: Авксентьєв М., Айвазовська О., Бєлий Д., Бєсєда Я., Богренцова Н., Бойко А., Бриндак О., Варич С., Гончар М., Гришин О., Грищук О., Дітчук К., Дудко В., Дудник О., Думан В., Дурнєва Т., Когут А., Когут І., Колодяжна Н., Константинов О., Коробов В., Левченко О., Ломако О., Максак Г., Наход М., Неберикут О., Пекур Т.,...

Левенець Ю.А. (гол. ред) Сучасна українська політика. Аналітичні доповіді Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України

 • формат pdf
 • размер 1.96 МБ
 • добавлен 22 февраля 2011 г.
К.: , 2009. - 448 с. Політичні зміни в Україні в контексті трансформаційної і модернізаційної парадигм: порівняльний аналіз Еволюція політико-правового устрою сучасної України: витоки, стан, перспективи Сучасна політична ідентичність населення України: джерела, прояви, тенденції (національний і регіональний вимір) Вплив російського та європейського цивілізаційних чинників на етнополітичний розвиток України в умовах глобалізації Політичні аспекти...

Піча В.М., Хома Н.М. Політологія. Навчальний посібник для студентів закладів освіти І-IV рівнів акредитації

 • формат pdf
 • размер 21.15 МБ
 • добавлен 05 апреля 2010 г.
2-е видання, виправлене і доповнене. — К.: Каравела, 2001. 344с. У навчальному посібнику з урахуванням вимог державного стандарту (програми) нормативної дисципліни "Політологія", розробленого Міністерством освіти і науки України, в систематизованому вигляді, під кутом зору новітніх методологічних підходів і власних аналітичних висновків автори концептуально розглядають процес становлення політології як науки, основні сучасні політичні доктрини і...

Програма курсу Політика и релігія

Учебная программа
 • формат doc
 • размер 363.5 КБ
 • добавлен 05 ноября 2010 г.
Мета навчальної дисципліни: показати специфіку політичного погляду на проблему взаємовідносин політики і релігії. Завдання: познайомити з історією й сучасним станом проблеми, зі специфікою методів; освітити зміст політичного богослов'я й соціальних концепцій основних релігій сучасності, структуру й функції взаємодії політичних і релігійних організацій, специфіку релігійно-політичної діяльності, характер релігійно–політичних відносин; принципи і...

Свердлюк Я., Оксамитна С. Жінки в політиці: міжнародний досвід для України

 • формат pdf
 • размер 831 КБ
 • добавлен 02 декабря 2010 г.
Збірник наукових статей з Київ – НаУкма – 7 жовтня 2005 року. – К.: Атіка, 2006. – 272 с. Міжнародний досвід політичної участі жінок (Участь та повноваження жінок Північних країн у політиці. Державні механізми надання політичних повноважень жінкам у Норвегії. Рівні можливості як засіб демократичного й економічного розвитку. Стратегія врахування гендерних аспектів: підхід Оон) Жінки в політиці в україні: НаціонАльний рівень (Жінки і політика в Ук...

Яременко В.І. Зовнішня політика України

 • формат pdf
 • размер 1.09 МБ
 • добавлен 10 мая 2011 г.
Курс лекцій. – Хмельницький: ХНУ, 2005. – 105 с. Лекції відповідають програмі вивчення спеціальних дисциплін і містять матеріал, який умовно поділяється на кілька взаємопов’язаних складових: зовнішньополітичний потенціал та засади зовнішньої політики України; аналіз здобутків, тенденцій, закономірностей та перспектив зовнішньої політики нашої держави; подальші шляхи забезпечення національних інтересів України у міжнародних відносинах. Рекомендує...