Математика
  • формат pdf
  • размер 770,68 КБ
  • добавлен 04 февраля 2015 г.
Рубан А.І., Барсук І.В., Воробйов Г.С., Дрозденко О.О. Теорія поля
Навчальний посібник.— Суми: СумДУ, 2015. — 67 с.
Стислий конспект лекцій і тестові завдання для студентів напрямів підготовки 6.050801 "Мікро- та наноелектроніка" та 6.050802 "Електронні пристрої та системи" денної, заочної та дистанційної форм навчання.
Конспект складається із шести розділів. У першому розділі увага студентів акцентується на основних рівняннях електромагнітного поля, без яких неможливе розуміння наступних розділів, зв’язаних із загальними хвильовими процесами, а також процесами, що проходять у напрямних системах та при випромінюванні електромагнітних хвиль. Шостий розділ містить тестові питання з курсу, що вивчається. Ці питання дозволяють оцінити мінімальний рівень підготовки студента зі знань основних рівнянь і законів електромагнітного поля (ЕМП).