Дубовик В.П., Юрик І.І. Вища матиматика

Дубовик В.П., Юрик І.І. Вища матиматика
 • разное
 • pdf
 • 7.09 МБ
 • добавлен 11.05.2010
Збірник задач .


Збірник містить завдання за темами :

1) елементи лінійної алгебри ;
2) елементи векторної алгебри ;
3) елементи аналітичної геометрії ;
4) вступ до математичного аналізу ;
5) диференціальне числення функцій однієї змінної ;
6) диференціальне числення функцій багатьох змінних ;
7) інтегральне числення функцій однієї змінної ;
8) звичайні диференціальні рівняння ;
9) ряди ;
10) кратні криволінійні та поверхневі інтеграли .

Смотрите также


Дубовик В.П., Юрик І.І. Вища математика

Дубовик В.П., Юрик І.І. Вища математика

 • разное
 • djvu
 • 6.4 МБ
 • добавлен 23.02.2010
Видавництво "А. С. К. " 2006р. 648с. У посібнику розглянуто питання з таких розділів вищої математики, як векторна алгебра й аналітична геометрія: диференціальне й інтегральне числення; функції багатьох змінних; диференціальні рівняння; ряди; кратні, криволінійні та поверхневі інтеграли.
Для студентів технічних і технологіч...
Тевяшев А.Д., Литвин О.Г. Вища математика у прикладах та задачах. Ч 1

Тевяшев А.Д., Литвин О.Г. Вища математика у прикладах та задачах. Ч 1

 • разное
 • pdf
 • 26.5 МБ
 • добавлен 26.10.2010
Навчальний посібник входить до серії "Математика в технічному університеті" і є першою частиною збірника "Вища математика у прикладах та задачах", який складається з трьох частин. Посібник відповідає програмі курсу "Вища математика" з розділів "Лінійна алгебра і аналітична геометрія" та "Диференціальне числення функцій однієї зм...
Тевяшев А.Д., Литвин О.Г., Кривошеєва Г.М. т а ін. Вища математика у прикладах та задачах. Ч 3

Тевяшев А.Д., Литвин О.Г., Кривошеєва Г.М. т а ін. Вища математика у прикладах та задачах. Ч 3

 • разное
 • pdf
 • 24.92 МБ
 • добавлен 26.10.2010
Навчальний посібник входить до сери "Математика в технічному університеті" і є третьою частиною збірника "Вища математика у прикладах та задачах", який складається з трьох частин. Посібник відповідає програмі курсу "Вища математика" з розділів "Диференціальні
рівняння", "Ряди". "Функції комплексної змінної" та "Операційне чи...
Тевяшев А.Д., Литвин О.Г., Кривошеєва Г.М. та ін. Вища математика у прикладах та задачах. Ч 2

Тевяшев А.Д., Литвин О.Г., Кривошеєва Г.М. та ін. Вища математика у прикладах та задачах. Ч 2

 • разное
 • pdf
 • 18.77 МБ
 • добавлен 26.10.2010
Навчальний посібник входить до серії "Математика в технічному університеті" і є другою частиною збірника "Вища матемаї икау прикладах та задачах", який складається з трьох частин. Посібник відповідає програмі курсу "Вища математика" з розділів "Інтегральне числення функцій однієї змінної"', "Диференціальне числення функцій багат...
Коноваленков В.С., Заборова Т.М. Методичні вказівки до вивчення дисципліни Вища математика

Коноваленков В.С., Заборова Т.М. Методичні вказівки до вивчення дисципліни Вища математика

 • разное
 • doc
 • 11.27 МБ
 • добавлен 21.01.2012
Дніпропетровськ:НМетАУ, 2010. – 36с.Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Вища математика» (розділ «Диференціальні рівняння») для студентів усіх спеціальностей.
Наведені основні визначення та методика розв’язування звичайних диференціальних рівнянь.
Розглянуті диференціальні рівняння першого та другого порядків, а т...
Литвин І.І., Конопчук О.М., Желізняк Г.О. Вища математика

Литвин І.І., Конопчук О.М., Желізняк Г.О. Вища математика

 • разное
 • pdf
 • 3.68 МБ
 • добавлен 02.12.2010
Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури. – 2004. - 368 с.
Посібник містить виклад матеріалу курсу «Вища математика» в обсязі діючої програми для вищих закладів освіти. Достатньо широка система вправ дозволяє використовувати посібник як задачник.
Зміст.
Системи числення.
Наближені обчислення.
...
Овчинников П.Ф., Яремчук Ф.П., Михайленко В.М. Высшая математика

Овчинников П.Ф., Яремчук Ф.П., Михайленко В.М. Высшая математика

 • разное
 • djvu
 • 9.17 МБ
 • добавлен 03.02.2011
Под. общ. ред. д. т. н. П. Ф. Овчинникова. – Киев,: Вища школа, 1987. – 540 с.
Издание поможет студенту усвоить учебный материал по разделам Линейная и векторная алгебра, Аналитическая геометрия, Введение в математический анализ, Дифференциальное и интегральное исчисление
Кривуца В.Г., Барковський В.В., Барковська Н.В. Вища математика. Практикум

Кривуца В.Г., Барковський В.В., Барковська Н.В. Вища математика. Практикум

 • разное
 • pdf
 • 14.63 МБ
 • добавлен 21.04.2011
К.: ЦУЛ, 2003. - 536 с.
Висококваліфіковані фахівці пропонують практикум з вищої математики, в якому коротко, зрозуміло, з прикладною спрямованістю викладено теоретичний матеріал, розв'язані з поясненнями типові приклади і наведені завдання для практичних занять та самостійної роботи студентів.
Посібник містить 18 розділ...
Ряди. Методичні вказівки, завдання для самостійної роботи студентів та завдання для модульного контролю

Ряди. Методичні вказівки, завдання для самостійної роботи студентів та завдання для модульного контролю

 • разное
 • doc
 • 3.88 МБ
 • добавлен 11.12.2011
Вища математика. Ряди. Методичні вказівки, завдання для самостійної
роботи студентів та завдання для модульного контролю.
/ Упор.: О.І. Кривовяз. – К.: КНУТД, 2008. – 63 с.
Методична розробка, в якій наведено теоретичний матеріал, приклади розв'язання задач, завдання для індивідуальної роботи та завдання для контрол...
Нет изображения

Вища математика. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт. 1 частина

 • разное
 • jpg
 • 53.61 МБ
 • добавлен 05.12.2009
Для студентів спеціальностей.
6.050100"Облік і аудит",
6.050100"Економіка підприємства",
6.050200"Менеджмент у виробничій сфері",
6.050200"Менеджмент у зовнішньоекономічній діяльності",
6.050100"Маркетинг у виробничій сфері".
заочної форми навчання.

Укладачі: М. А. Мартиненко, О. М. Нещадим, В. М...