• формат pdf
 • размер 1.24 МБ
 • добавлен 14 октября 2009 г.
Бокань В.А., Польовий Л.П. Історія культури України 2002 р (Украинский язык)
Пропонований посібник розкриває процес розвитку історії культури України, її народу, розглядає найбільш значні набутки, які увійшли до кращих надбань і досягнень слов янських націй та цивілізованого світу.
Історичний огляд культурних процесів дає змогу простежити розвиток культури України від давніх часів до сьогодення.
Для студентів коледжів, вищих навчальних закладів і всіх, хто цікавиться історією культури України.

Зміст:
Розділ І. КУЛЬТУРА ПРАСЛОВ'ЯН
Що вивчає історія культури України
Історична наука про цілісність української культури
Український народ — корінне населення України
Походження українського народу
Релігія слов'янських племен
Особливості язичницьких вірувань і пантеону божеств
Мистецькі набутки слов'ян
Особливості трипільської культури
Особливості культурного процесу скіфського періоду
Черняхівська культура та її місце у культурному надбанні слов'ян
До питання про праслов'янську писемність
Розділ ІІ. КУЛЬТУРА КИЇВСЬКОЇ РУСІ
Про витоки культурного процесу Київської Русі
Вплив запровадження християнства та розвиток культури Київської Русі
Кирило та Мефодій — просвітники слов'ян
Володимир Великий у культурному розвитку
Ярослав Мудрий і культурний розвиток Київської Русі
Найвизначніші пам'ятки Київської Русі
Характерні особливості забудови Києва
Писемні джерела, що оповідають про Русь і русичів
Літературні пам'ятки Київської Русі
Характерні особливості рукописної книги Київської Русі
Музичне мистецтво Київської Русі
Зв'язок культури Київської Русі з античністю
Чи були знищені культурні набутки за татаро-монгольської навали?
Внесок Київської Русі в розвиток культури
Розділ ІІІ. КУЛЬТУРНІ ПРОЦЕСИ НАПЕРЕДОДНІ
І В ДОБУ КОЗАЧЧИНИ
Вплив культури Київської Русі на життя Литовського князівства
Перші книгодрукарі слов'ян
Іван Федоров — першодрукар України
Характерні особливості архітектури XIV ст
Іконопис XIV—XV ст
Поділ України та розвиток культури
Братства і розвиток культури
Роль братських шкіл у становленні освіти
Полемічна література XVI ст
Боротьба українців проти асиміляторських заходів, за збереження національної культури
Внесок Києво-Могилянської академії у розвиток освіти України
Особливості пісенно-поетичної творчості козацької доби
Петро Конашевич-Сагайдачний — видатний діяч України
Книги Лаврської друкарні
Особливості реформаційного руху в Україні
Передумови формування українського театру
Особливості архітектури козацької доби
Народні думи й пісні про визвольну війну
Культурологічна та просвітницька діяльність Івана Мазепи
Перші шкільні підручники
Колегії в Україні
Розділ ІV. КУЛЬТУРА УКРАЇНИ ХVII-ХVШ ст
Феофан Прокопович — видатний діяч просвітництва і культури
Козацькі літописи
Вплив української культури на розвиток культурних процесів Росії
"Українське" бароко
Григорій Сковорода — просвітитель, філософ, поет
Театральне мистецтво
Нові тенденції розвитку образотворчого мистецтва другої половини XVІ—XVIII ст
Культурно-мистецький процес України у XVIII ст
Освіта в Україні у XVIII ст
Архітектура й образотворче мистецтво другої половини XVIII ст
Музичне життя України XVIII—XIX ст
Зв'язок народного та професійного мистецтва другої половини XVIII — середини XIX ст
Розділ V. ПРОБУДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
Культурний процес другої половини ХІХ ст.
Українська наука і культура початку ХІХ ст
Розвиток науки в Україні початку ХІХ ст
Організація науково-мистецьких товариств
Тенденції розвитку української літератури ХІХ ст
Реформа освіти 1803—1804 рр
"Театр корифеїв"
Реформа освіти у другій половині ХІХ ст
Недільні школи, клубні заклади та бібліотеки в Україні
"Просвіти" та їх роль у культурному процесі
Розвиток музичного мистецтва наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст
Становлення української професійної художньої школи
Образотворче мистецтво початку ХХ ст
Навчальні заклади для жінок
Музейна справа в Україні
Меценати та колекціонери
Політичне життя та культурний процес в Україні на початку ХХ ст
Україна напередодні 1917 р
Розділ VI. ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ В ПЕРІОД НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ (1917-1920 рр. )
Освіта
Вища школа
Наука
Література
Театр
Музика
Преса, книгодрукування
Розділ VII. КУЛЬТУРА УКРАЇНИ В ПЕРІОД СТАНОВЛЕННЯ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ
Українізація
Національні меншини
Освіта
Середня спеціальна і вища школа
Наука
Література
Театр
Кіно
Музика
Образотворче мистецтво
Архітектура
Культурно-освітня робота. Ліквідація неписьменності
Преса
Видавництва
Розділ VIII. УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА У 30-ті роки
Освіта
Вища школа
Наука
Література
Образотворче мистецтво
Театр
Кіно
Музика
Культосвітня робота
Засоби масової інформації
Розділ ІХ. КУЛЬТУРА УКРАЇНИ В РОКИ ВІЙНИ
Наука
Освіта
Преса. Радіо
Театр та кіно
Образотворче мистецтво
Розділ Х. КУЛЬТУРА ПОВОЄННОГО ЧАСУ
Освіта
Наука
Література
Театр
Кіно
Музика
Архітектура та образотворче мистецтво
Засоби масової інформації
Культосвітні заклади
Розділ ХІ. КУЛЬТУРА УКРАЇНИ В УМОВАХ КРИЗИ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ
Освіта
Вища освіта
Наука
Література
Кіно
Театр
Музика
Архітектура та образотворче мистецтво
Преса
Культосвітні заклади
Розділ ХІІ. КУЛЬТУРА В ЧАСИ ПЕРЕБУДОВИ ТА СТАНОВЛЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ
Національно-культурне відродження
Освіта
Вища і середня спеціальна освіта
Наука
Література
Театр
Кіно
Музика
Засоби масової інформації
Культурний внесок діаспори
Читать онлайн
Похожие разделы
Смотрите также

Андрущенко Т., Гальченко С. (сост.). Національний музей Тараса Шевченка: Альбом

 • формат djvu
 • размер 17.97 МБ
 • добавлен 17 мая 2011 г.
Мистецтво, 2002. - 224 с. Язык: украинский. В начале альбома небольшой рассказ на украинском языке об истории Национального музея Тараса Шевченко с фотографиями некоторых экспонатов. Основное содержание альбома – это картины и рисунки Т. Г. Шевченко. Подписи под ними на украинском и английском языках. Заключает альбом комментарии к экспонатам, картинам и рисункам на украинском языке. И в конце резюме на английском, русском, немецком и французско...

Бокань В.А. Культурологія

 • формат pdf
 • размер 443.27 КБ
 • добавлен 10 октября 2009 г.
2004 р. Пропонований посібник висвітлює основи культурології — науки про сукупність результатів людської діяльності, засоби передавання культурної інформації прийдешнім поколінням; дає уявлення про широкий спектр пам'яток духовної та матеріальної історії та культури, зв'язків культурних процесів між народами, про життя й побут різних народів і націй як цілісних соціальних інституцій. Цілісне опанування культурологічних процесів сприятиме ефектив...

Висоцький О.Ю. Історія української культури

 • формат pdf
 • размер 1.34 МБ
 • добавлен 15 сентября 2009 г.
Навчальний посібник. — Дніпропетровськ: НМетАУ, 2009. – 130 c. Пропонований посібник розкриває процес становлення та розвитку української культури, розглядає найбільш значні культурні цінності українського народу. Історичний огляд культурних процесів дає змогу простежити розвиток української культури від давніх часів до сьогодення. Навчальний посібник розрахований на студентів усіх спеціальностей, що навчаються у Національній металургійній акад...

Гаврюшенко О.А., Шейко В.М., Кравченко О.В. Історія світової культури

 • формат pdf
 • размер 2.39 МБ
 • добавлен 08 марта 2011 г.
Навч. посібник/ Наук. ред. В. М. Шейко. — К.: Кондор, 2006. -404 с. У посібнику на підґрунті спеціальної літератури висвітлюються питання історії та розвитку світової культури. Історико-культурологічна еволюція художньо-мистецького життя всесвітньої спільноти простежується у тісному природному взаємозв'язку з глобальними соціально-економічними явищами земної цивілізації. Особлива увага приділяється історіософським проблемам трансформації культур...

Греченко В., Чорний І., Кушнерук В., Режко В. Історія світової та української культури

 • формат tif
 • размер 25.13 МБ
 • добавлен 01 февраля 2012 г.
Видавництво "Літера", 2000 - 464 с. Висвітлюються основні аспекти розвитку світової та української культури від первісного суспільства до сучасної доби. Для студентів, курсантів, викладачів курсу "Історія української та зарубіжної культури".rn

Кравченко Г.В., Клепалов Б.Я., Піддубська І. В., Шаповалова Н.П. Історія української культури

 • формат doc
 • размер 28.96 МБ
 • добавлен 30 апреля 2011 г.
Підручник 2010 г. Донецьк. 108 стр. Основні напрями світової культурологічної думки та культурологічна думка в Україні. Поняття ментальності в культурологічному аспекті. Українська культура в контексті світової культури: основні історичні віхи. Архаїчні джерела української культури. Тенденції розвитку культури за часів Середньовіччя в Західній та Східній Європі та Київській Русі. Культура Київської Русі. Європейське Відродження та українська куль...

Матвєєва Л.Л. Культурологія. Курс лекцій

 • формат doc
 • размер 2.12 МБ
 • добавлен 06 февраля 2012 г.
Навч. посібник. – К. : Либідь, 2005. – 512 с. У навчальному посібнику основні теми курсу культурології згруповано в чотири блоки: культурологія: зміст та історія становлення; онтологія культури; феномени культури; сучасність і майбутнє культури. Розкривається специфіка культури як людської . форми життєдіяльності, висвітлюється історія становлення культурологічної думки, аналізуються основні наукові концепції культурного розвитку. Значна увага...

Тюрменко І.І. Культурологія: теорія та історія культури

 • формат docx
 • размер 1.6 МБ
 • добавлен 28 марта 2011 г.
Видання 2-ге, перероб. та доп. Київ: Центр навчальної літератури, 2005. 368 с Навчальний посібник дає широкі знання про генезис культури, закономірності й тенденції її розвитку, розкриває філософські, соціологічні та історичні аспекти культури. Відповідає діючому модулю навчальної дисципліни "Культурологія", що викладається у вищих навчальних закладах України. До кожної теми підібрано запитання для самоконтролю знань, список літератури, ілюстрати...

Яртись А.В., Мельник М.В. Лекції з історії світової та вітчизняної культури

 • формат rtf
 • размер 4.76 МБ
 • добавлен 06 апреля 2011 г.
Львів: Світ, 2005. — 568 с з іл. ISBN 966-603-407-7. У навчальному посібнику висвітлена історія культурної еволюції людства, зокрема й українського народу, зясовано закономірності й основні етапи цієї еволюції, розглянута генеза та розвиток загальнолюдських гуманістичних цінностей. Для студентів вищих навчальних закладів. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Лист № 14/18.2-2254 від 29.11.2002 p. ) Зміст (у файлі - активний, - п...