• формат tif
 • размер 25.13 МБ
 • добавлен 01 февраля 2012 г.
Греченко В., Чорний І., Кушнерук В., Режко В. Історія світової та української культури
Видавництво "Літера", 2000 - 464 с.

Висвітлюються основні аспекти розвитку світової та української культури від первісного суспільства до сучасної доби.
Для студентів, курсантів, викладачів курсу "Історія української та зарубіжної культури".
Похожие разделы
Смотрите также

Британ В.Т., Бруй Т.О., Висоцький О.Ю. та ін. Культурологія

 • формат doc
 • размер 866 КБ
 • добавлен 29 июня 2009 г.
Навч. посібник. - Дніпропетровськ, 2004. - 160 с. У навчальному посібнику стисло висвітлюються питання теорії культури, історії світової та української культури до початку ХХІ століття

Вечірко Р.М. Українська та зарубіжна культура

 • формат doc
 • размер 7.02 МБ
 • добавлен 08 марта 2011 г.
Навч. -метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни. — К.: КНЕУ, 2003. — 367 с. Посібник ознайомлює студентів з основами теорії та історії української і світової культури. Він розрахований на самостійне вивчення предмета, містить програмний виклад лекцій, плани семінарських занять, приклади тестів, хронологію основних подій української культури, термінологічні словники та нотатки з окремих тем. Особлива увага в посібнику приділяється українській к...

Висоцький О.Ю. Історія української культури

 • формат pdf
 • размер 1.34 МБ
 • добавлен 15 сентября 2009 г.
Навчальний посібник. — Дніпропетровськ: НМетАУ, 2009. – 130 c. Пропонований посібник розкриває процес становлення та розвитку української культури, розглядає найбільш значні культурні цінності українського народу. Історичний огляд культурних процесів дає змогу простежити розвиток української культури від давніх часів до сьогодення. Навчальний посібник розрахований на студентів усіх спеціальностей, що навчаються у Національній металургійній акад...

Гаврюшенко О.А., Шейко В.М., Кравченко О.В. Історія світової культури

 • формат pdf
 • размер 2.39 МБ
 • добавлен 08 марта 2011 г.
Навч. посібник/ Наук. ред. В. М. Шейко. — К.: Кондор, 2006. -404 с. У посібнику на підґрунті спеціальної літератури висвітлюються питання історії та розвитку світової культури. Історико-культурологічна еволюція художньо-мистецького життя всесвітньої спільноти простежується у тісному природному взаємозв'язку з глобальними соціально-економічними явищами земної цивілізації. Особлива увага приділяється історіософським проблемам трансформації культур...

Зотов В.М., Клімачова А.В., Таран В.О. Українська та зарубіжна культура. Словник культурологічних термінів

Справочник
 • формат pdf
 • размер 1.91 МБ
 • добавлен 24 марта 2011 г.
Київ: Центр учбової літератури, 2009. - 269 с. У словникові вміщено статті-довідки з основних культурологічних термінів курсу української й зарубіжної культури. Тематично вони пов’язані як із учасністю, так і з історією світової та української культури. Широко представлені як традиційні, так і модерністські культурні напрямки. Об’єктивно й ґрунтовно висвітлено проблеми, що стосуються минулого й сучасного духовного життя українського народу. До сл...

Кравченко Г.В., Клепалов Б.Я., Піддубська І. В., Шаповалова Н.П. Історія української культури

 • формат doc
 • размер 28.96 МБ
 • добавлен 30 апреля 2011 г.
Підручник 2010 г. Донецьк. 108 стр. Основні напрями світової культурологічної думки та культурологічна думка в Україні. Поняття ментальності в культурологічному аспекті. Українська культура в контексті світової культури: основні історичні віхи. Архаїчні джерела української культури. Тенденції розвитку культури за часів Середньовіччя в Західній та Східній Європі та Київській Русі. Культура Київської Русі. Європейське Відродження та українська куль...

Левчук Л.Т. Історія світової культури

 • формат pdf
 • размер 1.41 МБ
 • добавлен 01 апреля 2011 г.
К.: Центр учбової літератури, 2010. — 400 с. Навчальний посібник відбиває логіку розвитку світової культури, її роль у прогресі людства, а також специфіку людини як продукту біологічної та культурної еволюції. Побудований відповідно до спрямованості лекційного курсу матеріал посібника дає змогу опанувати рух культуротворення від доісторичних періодів до складних суперечливих процесів культури XX століття.

Яртись А.В., Мельник М.В. Лекції з історії світової та вітчизняної культури

 • формат rtf
 • размер 4.76 МБ
 • добавлен 06 апреля 2011 г.
Львів: Світ, 2005. — 568 с з іл. ISBN 966-603-407-7. У навчальному посібнику висвітлена історія культурної еволюції людства, зокрема й українського народу, зясовано закономірності й основні етапи цієї еволюції, розглянута генеза та розвиток загальнолюдських гуманістичних цінностей. Для студентів вищих навчальних закладів. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Лист № 14/18.2-2254 від 29.11.2002 p. ) Зміст (у файлі - активний, - п...

Ізваріна О.М. Культурологія. Конспект лекцій

 • формат doc
 • размер 892 КБ
 • добавлен 27 февраля 2009 г.
Автор: К. мист. О.М. Ізваріна (Донецький Інститут Туристичного Бізнесу). Культура як соціальне явище. Діяльнісний підхід у культурології. Культурологія наука про культуру. Предмет і завдання культурології. Культурологія в системі сучасного знання. Традиції в культурі. Спадкоємність як закономірність розвитку культури. Методичні засади культурології та підходи в дослідженні феномена культури. Діяльність як головне джерело культури. Структура і осн...