• формат doc
 • размер 1.46 МБ
 • добавлен 16 февраля 2011 г.
Москаленко Н.В. Фізичне виховання молодших школярів: монографія
Москаленко Н. В.
Фізичне виховання молодших школярів: Монографія. - Дніпропетровськ: Вид-во „Інновація", 2007. - 252 с.

У книзі розглянуто сучасний стан організації фізичного виховання з молодшими школярами, проблеми, які існують в організації фізкультурно-оздоровчої роботи в загальноосвітніх школах.
На основі експериментальних досліджень визначені сучасні підходи до організації і методики проведення основних форм фізкультурно- оздоровчої роботи з дітьми молодшого шкільного віку, які спрямовані на формування мотивації до занять фізичною культурою, сприяють підвищенню рівня фізичного стану дітей.

ВСТУП 6
Розділ 1.
СТАН ЗДОРОВ'Я І БІОЛОГІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 8
Здоров'я дітей і фактори, які його визначають 8
Особливості вікового розвитку дітей молодшого шкільного віку . 15
Психологічні особливості розвитку особистості дитини 24
Готовність та адаптація до навчальної діяльності дітей 6-10 років . 32
Розділ 2.
ОРГАНІЗАЦІЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 46
Сучасні підходи до організації фізкультурно-оздоровчої роботи
з дітьми молодшого шкільного віку 46
Спрямованість фізичних навантажень в фізкультурно-оздоровчих
заняттях з дітьми 6-10 років 59
Організація фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку
в режимі дня школи 66
Сучасний урок фізичної культури з молодшими школярами 87
Планування і підготовка масових фізкультурно-спортивних
свят у загальноосвітній школі 99
Розділ 3.
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 110
Оновлення змісту початкової освіти з фізичної культури 110
Система заходів по формуванню здорового способу життя
в загальноосвітніх школах 134
Основи формування теоретичних знань з фізичної культури
у дітей молодшого шкільного віку 143
Формування міжпредметних зв'язків на заняттях з фізичної
культури 160
Організація самостійних занять фізичними вправами дітей молодшого шкільного віку 166
Взаємодія сім'ї і школи в організації фізкультурно-оздоровчої
роботи 174
Використання кольору у фізичному вихованні молодших школярів 180
ВИСНОВКИ 187
ЛІТЕРАТУРА 192


У файлі представлені сторінки 142-156, 161-198
Похожие разделы
Смотрите также

Буллі В.О. Теорія і методика фізичного самовдосконалення

 • формат doc
 • размер 455.5 КБ
 • добавлен 31 октября 2010 г.
ЗМІСТ 1 ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ «ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ» 2 КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ Тема 1 Основи здорового способу життя 1.1 Сучасна концепція здоров’я і здорового способу життя 1.2 Мотивація здорового способу життя 1.3 Рухова активність – важлива складова забезпечення здоров’я 1.4 Фізична культура як частина культури суспільства 1.5 Система фізичного виховання у вузі Тема 2 Методи оцінювання стану фізичного здоров’я та фізичної підгот...

Ванджура В.Я., Бірюков О.В. Основи здоров'я і фізична культура 1 клас

 • формат doc
 • размер 3.44 МБ
 • добавлен 16 февраля 2011 г.
Ванджура В. Я., Бірюков О. В. Основи здоров'я і фізична культура 1 клас - Тернопіль: Астон, 2005. - 286 с. У посібнику подані орієнтовні напрямки планування навчального матеріалу з предмету "Основи здоров'я і фізична культура" для учнів 1-х класів. Посібник розрахований на вчителів фізичної культури молодших класів.

Васьков Ю.В. Система фізичного виховання у групі подовженого дня в 1-4 класах: навчальний посібник

 • формат doc
 • размер 1.18 МБ
 • добавлен 16 февраля 2011 г.
Васьков Ю. В. Система фізичного виховання у групі подовженого дня в 1—4 класах. — X.: Вид-во «Ранок», 2010. — 128 с. — (Практикум вихователя ПІД). Посібник призначений для організації годин фізичної культури у групах подовженого дня початкової школи. Книга містить комплекси вправ для учнів, навчальне планування годин фізичної культури, опис рухливих ігор. Пропонований посібник дозволить побудувати цілісну систему фізичного виховання в ГПД. Посібн...

Журнал - ТМФВ. Теорія таметодика фізичного виховання 2001-2007 (37 журналів)

 • формат pdf, doc
 • размер 34.83 МБ
 • добавлен 22 декабря 2010 г.
В архіві вміщено 37 журналів "Теорія та практика фізичного виховання" та "Теорія та методика фізичного виховання" за 2001-2007 рр.

Стаття - Ляхова І.М. Порушення слуху і мовлення як фактори, що обмежують розвиток та корекцію рухової функції слабочуючих школярів

 • формат pdf
 • размер 203.76 КБ
 • добавлен 01 февраля 2010 г.
Ляхова І. М. Порушення слуху і мовлення як фактори, що обмежують розвиток та корекцію рухової функції слабочуючих школярів // Вісник Запорізького державного університету. – 2002. – №1 (Педагогічні науки)

Терехова М.Ф. Виховна робота на заняттях фізкультурою і спортом у школі

 • формат doc
 • размер 492.5 КБ
 • добавлен 07 февраля 2011 г.
Терехова М. Ф. Виховна робота на заняттях фізкультурою і спортом у школі: книга У книзі узагальнено досвід учителів фізичної культури і класних керівників з питань використання величезних можливостей фізичного виховання, зокрема на уроках і секційних заняттях, для розгортання виховної роботи в школі. Книга розрахована на вчителів, вихователів і класних керівників. Зміст: Виховна робота на уроках Моральне виховання учнів на уроках фізичної к...

Шиян Б.М. Теорія та методика фізичного виховання школярів

 • формат doc
 • размер 1.92 МБ
 • добавлен 11 января 2011 г.
Шиян Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина І. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2008. - 272 с. У підручнику викладено основні поняття теорії і методики фізичного виховання, його мету і завдання, засоби, принципи і методи, загальні основи навчання та методику удосконалення фізичних якостей. У файлі поданий повністю текст означеного підручника та посилання на онлайн-підручник Шияна Б. М. Теорія і методика фізичного ви...