Похожие разделы

Агаєв Н.А, Кокун О.М., Пішко І.О. Психологічне забезпечення розвитку лідерських якостей майбутніх офіцерів

Практикум
 • формат doc
 • размер 571,08 КБ
 • добавлен 29 января 2016 г.
Методичний посібник. – К.: НДЦ ГП ЗСУ, 2014. – 209 с. У посібнику представлено розроблене авторами психологічне забезпечення розвитку лідерських якостей майбутніх офіцерів: основні положення сучасних теоретичних уявлень про феномен лідерства; психологічна структура лідерських якостей майбутнього офіцера; психодіагностичне забезпечення діагностування лідерських якостей курсантів; визначені в процесі емпіричних досліджень основні особливості та чин...

Баношенко В.О., Копаниця Н.І., Литвиненко Е.С. (ред.) Динамічне психологічне вивчення особового складу

Практикум
 • формат pdf
 • размер 1,61 МБ
 • добавлен 23 июля 2015 г.
Методичні матеріали призначені для командирів, офіцерів-психологів підрозділів та психологів територіальних центрів комплектування. - К.; СПЦ ЗСУ, 2009. – 60 с. Зміст Вступ Список скорочень Порядок роботи iз журналом динамічного психологічного вивчення Особистісний опитувальник НПН-А (нервово-психічна нестійкість – акцентуація Анкета самооцінки стану (АСС) Оцінка резервних можливостей кардіореспіраторної системи військовослужбовців Методика визна...

Баношенко В.О., Копаниця Н.І., Литвиненко Е.С. (ред.) Динамічне психологічне вивчення особового складу

Практикум
 • формат doc
 • размер 339,92 КБ
 • добавлен 22 июля 2015 г.
Методичні матеріали призначені для командирів, офіцерів-психологів підрозділів та психологів територіальних центрів комплектування. - К.; СПЦ ЗСУ, 2009. – 60 с. Зміст Вступ Список скорочень Порядок роботи iз журналом динамічного психологічного вивчення Особистісний опитувальник НПН-А (нервово-психічна нестійкість – акцентуація Анкета самооцінки стану (АСС) Оцінка резервних можливостей кардіореспіраторної системи військовослужбовців Методика визна...

Бахтин И.С. Личностные особенности курсантов военно-морских высших военных учебных заведений, склонных к аддиктивному поведению

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 2,24 МБ
 • добавлен 09 декабря 2016 г.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук. Специальность: 19.00.04 – «Медицинская психология». СПбГУ. Санкт–Петербург. 2016. – 193 с. Научный руководитель: доктор медицинских наук, профессор Егоров Алексей Юрьевич Цель исследования: изучение особенностей личности, способствующих развитию химических форм аддиктивного поведения у курсантов военно-морских военных учебных заведений. Объект исследования: личностные особенн...

Борисов А.М. Психофизиологические особенности у воспитанников средних образовательных учреждений с дополнительными военными программами

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 874,28 КБ
 • добавлен 24 февраля 2015 г.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. Специальность: 19.00.02 – психофизиология. Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова. Санкт-Петербург. 2015. —- 125 с. Научный руководитель: доктор медицинских наук профессор Сысоев В.Н. Цель работы. Оценка значимости психофизиологических особенностей воспитанников средних образовательных учреждений с дополнительными военными программами для прогноза успешности их обучения. Объ...

Військова розвідка

Практикум
 • формат pdf
 • размер 2,42 МБ
 • добавлен 09 июня 2015 г.
Методичні рекомендації. Київ. 2014. – 38 с. Міністерство оборони України Науково-дослідний центр гуманітарних проблем збройних сил України. Сучасні положення воєнного мистецтва, зокрема тактики, і мистецтва постійного покращення підготовки військ до ведення бойових дій вночі, умілого та ушивного виконання бойових завдань під час переходу до наступу. В даному навчальному посібнику розглядаються питання організації і ведення бойових дій бригадою вн...

Військова розвідка

Практикум
 • формат rtf
 • размер 2,61 МБ
 • добавлен 22 июля 2015 г.
Методичні рекомендації. Київ. 2014. – 38 с. Міністерство оборони України Науково-дослідний центр гуманітарних проблем збройних сил України. Сучасні положення воєнного мистецтва, зокрема тактики, і мистецтва постійного покращення підготовки військ до ведення бойових дій вночі, умілого та ушивного виконання бойових завдань під час переходу до наступу. В даному навчальному посібнику розглядаються питання організації і ведення бойових дій бригадою вн...

Виховна робота у Збройних Силах України

Презентация
 • формат ppt
 • размер 974,87 КБ
 • добавлен 08 апреля 2012 г.
Гангал А.В. ВІТІ НТУУ КПІ. Розглядаються наступні питання: Принципи та технології виховання. Виховна робота в підрозділі. Організація індивідуально-виховної роботи в підрозділі Морально-психологічне забезпечення життєдіяльності військ. Організація та проведення інформаційно-пропагандиського забезпечення в частині, підрозділі.

Виявлення вибухонебезпечних предметів

Практикум
 • формат pdf
 • размер 540,08 КБ
 • добавлен 18 июня 2015 г.
Методичні рекомендації. Київ. 2014. – 3 с. Міністерство оборони України Науково-дослідний центр гуманітарних проблем збройних сил України. Підбірка рекомендації для населення на випадок виявлення вибухонебезпечних предметів. Зміст. Своєчасно інформуйте про виявлення вибухонебезпечних предметів. Для того, щоб вирізнити вибухові пристрої з-поміж усіх інших, варто запам’ятати їхні характерні ознаки Категорично забороняється Подяка за допомогу Леонід...

Виявлення вибухонебезпечних предметів

Практикум
 • формат rtf
 • размер 362,57 КБ
 • добавлен 24 июня 2015 г.
Методичні рекомендації. Київ. 2014. – 3 с. Міністерство оборони України Науково-дослідний центр гуманітарних проблем збройних сил України. Підбірка рекомендації для населення на випадок виявлення вибухонебезпечних предметів. Зміст. Своєчасно інформуйте про виявлення вибухонебезпечних предметів. Для того, щоб вирізнити вибухові пристрої з-поміж усіх інших, варто запам’ятати їхні характерні ознаки Категорично забороняється Подяка за допомогу Леонід...

Гендерные особенности профессиональной идентичности военнослужащих

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 223,43 КБ
 • добавлен 17 июня 2012 г.
Курганский государственный университет, 2011, 36 стр. файл содержит: определение понятия «идентичность», «профессиональная идентичность»; законодательная база определяющая статус военнослужащего; эмпирическое исследование проблемы гендерных особенностей профессиональной идентичности военнослужащих.

Горьковая И.А., Баканова А.А., Маликова Т.В. и др. Технологии психологической помощи в кризисных и чрезвычайных ситуациях

Практикум
 • формат doc
 • размер 1,08 МБ
 • добавлен 20 июня 2014 г.
Учебно-методический комплекс. – СПб.: РГПУ им. А. И. Герцена, 2008. – 249 с. Авторы: доктор психол. наук, профессор И. А. Горьковая, канд. психол. наук А. А. Баканова, канд. психолог. наук Т. В. Маликова, канд. психол. наук, доц. Р. А. Тимошенко, канд. философ. наук, доц. А. Е. Краснов. УМК разработан для использования при организации учебной деятельности по модулю «Технологии психологической помощи в кризисных и чрезвычайных ситуациях». В нем пр...

Дії населення в умовах надзвичайних ситуацій воєнного характеру

Практикум
 • формат pdf
 • размер 588,25 КБ
 • добавлен 25 июня 2015 г.
Методичні рекомендації. Київ. 2014. – 6 с. Міністерство оборони України Науково-дослідний центр гуманітарних проблем збройних сил України. Підбірка рекомендацій для населення у випадку надзвичайних ситуацій воєнного характеру. Зміст: Підготовка оселі Правила поведінки в умовах надзвичайних ситуації воєнного характеру Не рекомендується При виявленні вибухонебезпечних предметів забороняється Як вижити під "Градом". Інструкція Подяка за допомогу Ле...

Дії населення в умовах надзвичайних ситуацій воєнного характеру

Практикум
 • формат rtf
 • размер 533,35 КБ
 • добавлен 04 июля 2015 г.
Методичні рекомендації. Київ. 2014. – 6 с. Міністерство оборони України Науково-дослідний центр гуманітарних проблем збройних сил України. Підбірка рекомендацій для населення у випадку надзвичайних ситуацій воєнного характеру. Зміст: Підготовка оселі Правила поведінки в умовах надзвичайних ситуації воєнного характеру Не рекомендується При виявленні вибухонебезпечних предметів забороняється Як вижити під "Градом". Інструкція Подяка за допомогу Ле...

Дії у виападку надзвичайної ситуації

Практикум
 • формат pdf
 • размер 12,21 МБ
 • добавлен 19 июня 2015 г.
Методичні рекомендації. Київ. 2014. – 27 с. Міністерство оборони України Науково-дослідний центр гуманітарних проблем збройних сил України. Дана книга є набором рекомендацій для населення, щодо правил поведінки під час проведення масових заходів і дій при загрозі вчинення терористичного акту. Метою цих рекомендацій є допомога громадянам орієнтуватися і діяти в ситуаціях. Зміст. Рекомендації в умовах загрози та виникнення терористичного акту. Своє...

Дії у виападку надзвичайної ситуації

Практикум
 • формат rtf
 • размер 3,81 МБ
 • добавлен 23 июля 2015 г.
Методичні рекомендації. Київ. 2014. – 27 с. Міністерство оборони України Науково-дослідний центр гуманітарних проблем збройних сил України. Дана книга є набором рекомендацій для населення, щодо правил поведінки під час проведення масових заходів і дій при загрозі вчинення терористичного акту. Метою цих рекомендацій є допомога громадянам орієнтуватися і діяти в ситуаціях. Зміст. Рекомендації в умовах загрози та виникнення терористичного акту. Своє...

Диплом - Влияние экстремальной среды на экологическое сознание военнослужащих

degree
 • формат doc
 • размер 150.5 КБ
 • добавлен 28 февраля 2011 г.
Для прохождения действительной воинской службы в ряды Вооруженных сил призывается самый здоровый контингент молодых людей нашей страны. Это предполагает несение службы не только в обычных, но и в экстремальных условиях жизнедеятельности. Современные представления о психологических и социально-психологических последствиях экстремальных воздействий на военнослужащих традиционно рассматриваются в двух основных направлениях: во-первых, с точки зрения...

Диплом - Использование метода гештальт-терапии в социально-психологической реабилитации военнослужащих, получивших ранения

degree
 • формат rtf
 • размер 391.92 КБ
 • добавлен 08 октября 2011 г.
Дипломная работа. – М. - МГПУ, - 2004, - 129 с. Автор: Архангельской Ольги Борисовны. Научные руководители – старший научный сотрудник ПИ РАО, заместитель начальника 6-го ЦВКГ МО РФ, Иванов А.Л. Специальность – психология. Аннотация. Гипотеза. Применение метода гештальт-терапии в социально-психологической реабилитации (в условиях 6 ЦВКГ – Всеармейского реабилитационного центра) оказывает положительное влияние на индивидуально-психологические о...

Диплом - Психологические качества личности граждан, поступающих на военную службу по контракту

degree
 • формат doc
 • размер 1.04 МБ
 • добавлен 28 февраля 2011 г.
Вооруженные силы — это сложный социальный организм, являющийся неотъемлемой частью современного общества. Их развитие и состояние всегда обусловлены тенденциями развития самого общества. Однако независимо от исторических условий и социально-экономических тенденций развития для Вооруженных сил России главной задачей всегда была и остается вооруженная защита рубежей Родины. Вооруженные силы — это не безликий организм или бездушный механизм, это, пр...

Диплом - Психологические особенности агрессивности военнослужащих разведывательно-диверсионных групп

degree
 • формат doc
 • размер 1.59 МБ
 • добавлен 28 февраля 2011 г.
Проблема адаптации молодых людей к военной службе чрезвычайно сложна. К сожалению, не всякий гражданин, призванный в ряды Вооруженных сил, в состоянии успешно адаптироваться к новым условиям деятельности. Весьма значительное количество молодых людей в первый период службы испытывают осложнения в адаптации, что приводит не только к проблемам в межличностных отношениях, невосприятию требований воинской дисциплины и низкой эффективности профессионал...