Психологические дисциплины
 • формат pdf, rtf
 • размер 346.98 КБ
 • добавлен 17 апреля 2011 г.
Шиліна А.А. Психологічні особливості ставлення персоналу органів внутрішніх справ до суїцидів
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.06 / Харківський національний ун-т внутрішніх справ. — Х. , 2008. — 20 с.

Анотація.
Об’єкт дослідження – особистість працівників ОВС.
Предмет дослідження – соціально-психологічні установки працівників ОВС щодо суїцидів та їх особистісні детермінанти.

Гіпотеза дослідження полягає у припущенні того, що ставлення працівників ОВС до суїцидів є досить стабільним атитюдом та пов’язане з тими особистісними якостями, які є індивідуальними чинниками суїцидального ризику. Це дає можливість вважати суперечливе ставлення до суїцидів чинником суїцидального ризику, а негативне ставлення – чинником антиризику суїцидальної поведінки.

Мета дослідження - визначити психологічні особливості та чинники ставлення персоналу ОВС до суїцидів і на цій підставі розробити рекомендації щодо вдосконалення психологічної діагностики та профілактики суїцидальної поведінки серед персоналу ОВС.

Зміст.
Історія та сучасний стан проблеми суїцидів у психології.
Індивідуально-типологічні особливості ставлення персоналу органів внутрішніх справ до суїцидів.
Психологічні чинники ставлення персоналу органів внутрішніх справ до суїцидів.
Організаційно-психологічні аспекти діагностики та превенції суїцидальної поведінки персоналу органів внутрішніх справ.

Стоимость данного файла составляет 5 баллов
Смотрите также

Барко В.І. Професійний відбір кадрів до органів внутрішніх справ (психологічний аспект)

 • формат doc
 • размер 2.43 МБ
 • добавлен 14 июня 2010 г.
Монографія. - К.: Ніка-Центр, 2002. - 296 с. Рецензенти: доктор психологічних наук С. Д. Максименко, доктор психологічних наук С. І. Яковенко, кандидат медичних наук О. В. Шаповалов. Монографія присвячена актуальним питанням теорії та практики професійно-психологічного відбору персоналу органів внутрішніх справ України та розвинутих зарубіжних країн. Адресується практичним психологам системи МВС України, працівникам кадрових служб міліції, керівн...

Барко В.І. Теоретико-психологічні засади управління персоналом органів внутрішніх справ

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 370.24 КБ
 • добавлен 18 августа 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. д-ра психол. наук: 19.00.06 / Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2004. — 44 с. Анотація. Проаналізовано соціально-психологічні засади управління персоналом органів внутрішніх справ (ОВС), а також методологію і структуру проактивного управління та психологічні особливості реалізації цілей і функцій зазначеного підходу. Досліджено психологічні ресурси вдосконалення системи даного управління з використанням принципів...

Ваврик Т.Ю. Психологічна діагностика та корекція схильності до девіантної поведінки працівників органів внутрішніх справ України

Дисертация
 • формат rtf, pdf
 • размер 257.08 КБ
 • добавлен 17 августа 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.06 / Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2004. — 19 с. Анотація. Розкрито основні напрями формування особистості з девіантними рисами, такими як агресивність, ригідність, тривожність, підозрілість, зверхність, що становлять "симптомокомплекс девіантності". Обґрунтовано необхідність та запропоновано концепцію ранньої психодіагностики схильності працівників органів внутрішніх справ до девіант...

Дипломная работа - Діагностика та формування у співробітників органів внутрішніх справ мотивації професійного самовдосконалення

degree
 • формат doc
 • размер 691 КБ
 • добавлен 18 июня 2010 г.
ВМУРоЛ "Україна" ХФ. Викладач Голєв С. В. Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" за спеціальністю "Психологія". - 91 стор. - 2005 р. Дисципліна: "Юридична психологія". Теоретичні питання вивчення мотивації професійної діяльності. Поняття мотивації, структура та фактори формування. Професійна діяльність та професійна мотивація. Зміст та основні напрямки розвитку мотивації професійного самовдосконалення. Методичні ас...

Кобера А.В. Організаційно-психологічні детермінанти лідерства в органах внутрішніх справ України

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 261 КБ
 • добавлен 02 апреля 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.06 / Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К. , 2008. — 16 с. Анотація. Розглянуто теоретичні та прикладні аспекти лідерства в органах внутрішніх справ України. Проаналізовано існуючі теорії та концепції лідерства, розглянуто особливості його виникнення в органах внутрішніх справ України та поліцейських організаціях зарубіжних країн. Встановлено, що умовою ефективності діяльності міліцейського пі...

Комаров О.В., Сулицький В.В. Навчально-тренінгова програма Профілактика та попередження негативних психоемоційних станів, що призводять до самогубства працівників органів внутрішніх справ

 • формат doc
 • размер 437.5 КБ
 • добавлен 11 октября 2010 г.
(На укр. яз. ). – К. , 2003. – 44 с. Навчально-тренінгова програма "Профілактика та попередження негативних психоемоційних станів, що призводять до самогубства працівників органів внутрішніх справ" розрахована для підготовки психологів-тренірів з питань запобігання суїцидальної активності серед персоналу ОВС та містить основні теоретичні і практичні положення суїцидології як науки. Зміст: Пояснювальна записка. Організаційно-методичні вказівки. С...

Мацегора Я.В. Формування образу Я працівників ОВС у процесі професійного становлення

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 287.13 КБ
 • добавлен 26 апреля 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.06 / Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Х. , 2008. — 20 с. Анотація. Проведено психологічний аналіз самосвідомості працівників органів внутрішніх справ (ОВС). Висвітлено сучасні підходи до проблеми самосвідомості. Розглянуто співвіднесеність понять "Я-концепція" і "образ Я". Проаналізовано уявлення про структуру "образу Я". Висвітлено засади системного підходу до дослідження "образу Я". Пок...

Паронянц Т.П. Виникнення і прояв післятравматичних стресових розладів у працівників органів внутрішніх справ в умовах виконання миротворчої місії ООН (на прикладі колишньої Югославії)

Дисертация
 • формат rtf, pdf
 • размер 251.09 КБ
 • добавлен 16 августа 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.06 / Нац. ун-т внутр. справ України. — Х., 2004. — 18 с.: рис. Анотація. Досліджено вплив правоохоронної діяльності та її правової регламентації на психіку працівників спецпідрозділів органів внутрішніх справ (ОВС), які брали участь у військових конфліктах на території колишньої Югославії. Розглянуто особливості прояву післятравматичних стресових розладів у працівників ОВС, виявлено зниження їх...

Сущенко Н.О. Соціально-психологічні особливості особистості підлітків та молоді, схильних до протиправної поведінки

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 201.44 КБ
 • добавлен 25 августа 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.06 / Харківський національний ун-т внутрішніх справ. — Х., 2007. — 16 с. Анотація. Об’єкт дослідження — особистість підлітків та молоді, схильних до протиправної поведінки. Предмет дослідження — соціальні чинники та якості особистості, що детермінують протиправну поведінку підлітків та молоді, і шляхи її психологічної корекції. Мета дослідження - визначити умови та особистісні особливості, я...

Чміль М.О. Формування психологічної готовності працівників органів внутрішніх справ до застосування табельної вогнепальної зброї

Дисертация
 • формат rtf, pdf
 • размер 258.87 КБ
 • добавлен 25 августа 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.06 / Харківський національний ун-т внутрішніх справ. — Х., 2007. — 20 с. Анотація. Об'єктом дослідження обрана психологічна готовність особистості до виконання професійних дій. Предметом дослідження є психологічна готовність працівників ОВС до застосування табельної вогнепальної зброї. Мета дослідження: обґрунтувати удосконалення процесу формування психологічної готовності працівників ОВС до...