Социологические дисциплины
Академическая и специальная литература
Статья
 • формат doc
 • размер 61 КБ
 • добавлен 20 июня 2011 г.
Толстих Н.В. Соціальне виключення в сучасній Україні: спроба оцінки
Стаття в журналі "Український соціум" №1 за 2003 р. Здійснено аналіз ступеню поширення соціального виключення в Україні та його соціальних наслідків.
Читать онлайн
Похожие разделы
Смотрите также

Грішнова О.А. Людський розвиток

 • формат doc
 • размер 3.55 МБ
 • добавлен 27 апреля 2010 г.
Навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 2006. - 308 с. В навчальному посібнику повно, системно, сучасно і зрозуміло висвітлені всі визначальні для розуміння суті людського розвитку розділи: теоретичні витоки концепції людського розвитку, методологія розрахунку індексу людського розвитку (запропонована ПРООН та національна), становлення пріоритету розвитку людського потенціалу. Розглянуто вплив таких ключових в контексті людського розвитку чинників як р...

Фадєєв В. Соціокультурні тренди та українські перспективи

 • формат pdf
 • размер 469.93 КБ
 • добавлен 25 апреля 2011 г.
К.: Стилос, 2009. - 194 с. ISBN 978-966-8009-81-5. В книзі зроблена спроба за допомоги соціокультурного аналізу дослідити актуальні суспільно-політичні трансформації на глобальному і регіональному рівнях та визначити траєкторії розвитку українського суспільства впродовж найближчих років. Реалізація цього наміру здійснювалася шляхом перегляду та удосконалення наявного теоретичного інструментарію дослідження соціальних і культурних процесів із вра...

Шульга М. (упор.) Криза в Україні: зони ураження. Погляд соціологів

 • формат pdf
 • размер 611.82 КБ
 • добавлен 22 февраля 2011 г.
К. , 2010. - 104 с. Микола Шульга. Криза як загроза суспільній безпеці. Андрій Зоткін. Внутрішня національна безпека України: випробування перманентною кризою. Олена Злобіна. Проблеми національної безпеки суспільства в особистісному вимірі. Олександр Резнік. Громадянські практики українців за умов кризи. Наталія Бойко. Інтернет як фактор адаптації в умовах кризи. Максим Паращевін. Місце релігії в стратегіях пристосування до кризових умов.