Статья
 • формат doc
 • размер 59.5 КБ
 • добавлен 13 февраля 2011 г.
Старикова О. Теоретичні основи інституціонального дослідження політичного класу
// Освіта регіону. - №3 від 9.2010.

Стаття присвячена дослідженню виникнення та сутності політичного класу, який відіграє
важливу роль у досягненні політичної стабільності та соціально - позитивної спрямованості
політичних процесів. Основу наукового дослідження становить теоретичне окреслення меж
застосування понять «клас», «еліта» та «лідерство».

Ключові слова: політичний процес, політичний клас, еліта, лідерство.
Похожие разделы
Смотрите также

Горбатенко В.П., Бутовська І.О. Політичне прогнозування

 • формат doc
 • размер 121.96 КБ
 • добавлен 09 июня 2010 г.
Навч. посібник. - К.: МАУП, 2005. -152 с. - Бібліогр.: с. 140-146. Еволюція футуроорієнтованого потенціалу суспільно-політичної думки Специфіка та основні категорії політичного прогнозування Принципи політичного прогнозування Методи та основні етапи прогнозування Оптимальний підхід та оптимальні моделі у вивченні соціально-політичних процесів. Типи моделей соціальних явищ Реалізація стратегії і тактики державно-політичного розвитку Моделювання...

Дубас О.П. Інформаційна війна: нові можливості політичного протиборства

 • формат doc
 • размер 57 КБ
 • добавлен 20 января 2011 г.
// Освіта регіону. - №1 від 3.2010. У даній статті інформаційна війна розглядається як технологія, що відкриває нові можливості для політичного протиборства. Аналізуються основні теоретико-методологічні підходи до дослідження поняття "інформаційна війна", виявлено сфери життєдіяльності суспільства, які особливо піддаються впливу інформаційних війн; досліджено можливості інформаційної війни в політичному протиборстві. Ключові слова: інформаційна...

Конончук С., Ярош О. Уряд і тіньовий кабінет: як можлива вестмінстерська модель у політичному колі України? Дослідження проблеми

 • формат pdf
 • размер 759 КБ
 • добавлен 23 ноября 2011 г.
К., [Український незалежний центр політичних досліджень], 2007. – 44 с. ISBN 978–966–8136–65–8 У роботі, яка є результатом тривалих досліджень УНЦПД у сфері політичного життя загалом та організації діяльності парламентської опозиції зокрема, розгляну- то доцільність застосування в українському парламенті такого інструменту розвитку опозиції, як "тіньовий уряд". Проаналізовано можливі варіанти створення "тіньово- го уряду" з огляду на специфі...

Мельніченко В. Особливості політичного курсу китайського уряду в урегулюванні тайванського питання

Статья
 • формат doc
 • размер 72 КБ
 • добавлен 13 февраля 2011 г.
// Освіта регіону. - №3 від 9.2010. Розглянуто динаміку політики КНР щодо вирішення тайванського питання. Акцентується увага на зародженні основних напрямів політичного діалогу Китай – Тайвань та аналізуються особливості політичного курсу КНР. Підкреслена роль мирного об'єднання Китаю та Тайваню для регіональної стабільності і співробітництва в різних сферах. Ключові слова: тайванське питання, взаємовідносини, регіональна система, міжнародні ві...

Пахарєв А.Д. Політичні інститути і процеси в сучасній Україні

 • формат pdf
 • размер 1.29 МБ
 • добавлен 02 июля 2011 г.
Навчальний посібник. – К., 2011. – 182 с. У навчальному посібнику подано теоретичні та практичні проблеми становлення і розвитку політичних інститутів у сучасній Україні, характеризується особливість політичного процесу в Україні в умовах державної незалежності. Окремі теми присвячені питанням теорії і практики української багатопартійності, політичного елітизму і лідерства як важливих акторів та інститутів політичного процесу в Україні. Видання...

Половко О.О. Особливості політичного тероризму в сучасному суспільстві

Дисертация
 • формат rtf
 • размер 29.09 КБ
 • добавлен 17 сентября 2010 г.
Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02. – політичні інститути та процеси. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. Автореферат висвітлюються теоретико-методологічні засади дослідження політичного тероризму у світовій та вітчизняній науковій думці, розкривається понятійно-категоріальний апарат проблематики. За умови відсутності чіткого та однозначного розумінн...

Програма курсу Політика и релігія

Учебная программа
 • формат doc
 • размер 363.5 КБ
 • добавлен 05 ноября 2010 г.
Мета навчальної дисципліни: показати специфіку політичного погляду на проблему взаємовідносин політики і релігії. Завдання: познайомити з історією й сучасним станом проблеми, зі специфікою методів; освітити зміст політичного богослов'я й соціальних концепцій основних релігій сучасності, структуру й функції взаємодії політичних і релігійних організацій, специфіку релігійно-політичної діяльності, характер релігійно–політичних відносин; принципи і...

Токовенко О.С., Пащенко В.І., Третяк О.А. Політична епістемологія: підручник (для студентів вищих навчальних закладів)

 • формат doc
 • размер 2.15 МБ
 • добавлен 27 ноября 2011 г.
Дніпропетровськ: Видавництво Дніпропетровського університету, 2010. – 420 с. У підручнику викладені еволюційні передумови, теоретичні засади та креативні можливості політичної епістемології як інноваційної політологічної дослідницької та навчальної дисципліни, яка розвивається на перехресті наукових інтересів політичної теорії, політичної філософії, філософії пізнання та філософії науки. Структура підручника включає інформацію щодо навчальних зав...

Шубін С.П. Політичний маркетинговий аналіз: метод, теорія, практика

 • формат djvu
 • размер 26.57 МБ
 • добавлен 27 марта 2010 г.
Шубін С. П. Політичний маркетинговий аналіз: метод, теорія, практика. – К.: Ґенеза. – 2007. – 112 с. У монографії висвітлена сутність політичного маркетингу. Запропонована інноваційна система підходу до дослідження світу політики методом політичного маркетингового аналізу як невідємної частини й інструменту політичного маркетингу. Показано, як на основі данних, що отримані в результаті політичного маркетингового аналізу політичних процесів, дій...

Якубін О.Л. До концептуалізації поняття політичного часу

 • формат pdf
 • размер 189.3 КБ
 • добавлен 29 января 2010 г.
Якубін О. Л. До концептуалізації поняття політичного часу. Ця стаття була опублікована у Віснику Київського університету, випуск № 90 за 2008 рік. У даній статті політичний час охарактеризовано, як необхідну складову сучасного політичного знання. В ній висвітлено такі три основні теми. (1) Типові наявні дефініції політичного часу. (2) Власне авторське визначення та розуміння політичного часу. (3) Політичній час та його можливі імплікації в сучас...