Социальная работа
Академическая и специальная литература
Статья
 • формат doc
 • размер 57 КБ
 • добавлен 20 января 2011 г.
Камінська О. Особливості формування самоставлення студентів з особливими потребами
// Освіта регіону. - №1 від 3.2010.

Аналізується проблема формування ставлення особистості до себе з врахуванням особливостей психічного та фізичного розвитку. Особлива увага приділяється аналізу специфіки самооцінки, емоційно-ціннісного самоставлення студентів з особливими потребами.

Ключові слова: самоставлення, самооцінка, позитивне та негативне самосприйняття.
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Государственное и муниципальное управление
 1. Академическая и специальная литература
 2. Конфликтология
 3. Конфликтология в социальной работе
 1. Академическая и специальная литература
 2. Медицинские дисциплины
 3. Социальная медицина и медико-биологическая статистика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Педагогика
 3. Социальная педагогика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Политология
 3. Социальная политика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Ученые записки СПбГИПСР
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Социальная психология
 4. Психология социальной работы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Социологические дисциплины
 3. Социоинженерная деятельность
 1. Академическая и специальная литература
 2. Юридические дисциплины
 3. Право социального обеспечения
 1. Академическая и специальная литература
 2. Языки и языкознание
 3. Английский язык
 4. Для специалистов / English for Specific Purposes
 5. Для психологов, педагогов, социологов и социальных работников / English for Psychology, Pedagogy, Social Studies, and Social Workers
 1. Учебные планы, программы и нормативная документация
 2. Социальная работа
Смотрите также

Омельченко С.О. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків

 • формат doc
 • размер 3.45 МБ
 • добавлен 28 января 2010 г.
Монографія, 2007. - 352 с. У монографії подано сутнісну характеристику відкритої соціально-педагогічної системи взаємодії соціальних інститутів суспільства, спрямованих на формування здорового способу життя учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Запропоновано концептуальну модель взаємодії соціальних інститутів на регіональному рівні. Викладено сучасні теоретико-методологічні підходи до формування здорового способу життя школярів. Розкрито с...

Павлюк В.Д., Приступа М.І., Старцун В.І. Соціальна політика

 • формат pdf
 • размер 2.65 МБ
 • добавлен 01 ноября 2011 г.
Навч. посіб. – Хмельницький: ХНУ, 2006. – 214 с. У посібнику розглядаються сутність та основні завдання соціальної політики, характеризуються системи соціального захисту та соціального страхування, визначаються особливості функціонування системи управління соціальною політикою в Україні та інших країнах. Для спеціалістів державної служби зайнятості населення, студентів економічних спеціальностей, викладачів та всіх, хто цікавиться питаннями соці...

Патинок О.П. Становлення відповідальності як професійно значущої якості соціального працівника

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 325.15 КБ
 • добавлен 26 апреля 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К. , 2008. — 20 с. Анотація. Мета дослідження – розкрити структуру відповідальності як професійно значущої якості соціального працівника та особливості розвитку її компонентів і видів; виявити специфіку становлення відповідальності майбутніх соціальних працівників впродовж навчання у вузі та визначити психолого-педагогічні умови її...

Поліщук В.А. Професійна підготовка фахівців для соціальної сфери: зарубіжний досвід. Посібник

 • формат doc
 • размер 247.88 КБ
 • добавлен 27 января 2010 г.
Посібник присвячено порівняльному дослідженню моделей професійної підготовки фахівців для соціальної сфери. Розглядаються особливості американської моделі соціальної освіти, зміст і технології підготовки відповідних фахівців у західноєвропейських країнах, аналізуються особливості становлення і розвитку соціальної освіти у постсоціалістичних країнах. Для викладачів вищих і середніх спеціальних навчальних, наукових працівників, аспірантів, студенті...

Ромат Є.В., Стрєлковська А.А. Організація та проведення соціальної рекламно-інформаційної кампанії

 • формат pdf
 • размер 879.84 КБ
 • добавлен 21 марта 2011 г.
Даний методичний посібник містить рекомендації щодо психологічних особливостей створення, розповсюдження соціальних рекламних матеріалів та оцінки їх ефективності; розглядає аспекти медіапланування, організації та проведення соціальних рекламно-інформаційних кампаній в умовах українського медіа-простору і розрахований для студентів та практиків соціальної сфери. ЗМІСТ. Вступ. 1. Характеристики соціальної рекламно-інформаційної кампанії. Поняття с...

Сокольська Л.П. Робота соціального педагога в закладах освіти

 • формат pdf
 • размер 1.05 МБ
 • добавлен 01 ноября 2011 г.
Для студентів спеціальності Соціальна педагогіка та практична психологія / Л.П. Сокольська. – Хмельницький: ХНУ, 2006. – 98 с. Викладений матеріал надає змогу розширити та поглибити знання студентів про специфіку роботи в закладах освіти різноманітного спрямування. Видання направлене на підготовку студентів до професійної діяльності в освітніх закладах за фахом Соціальний педагог.

Таланчук П.М. (гол. ред.). Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: Зб. наукових праць.- № 3 (5)

Статья
 • формат pdf
 • размер 1.56 МБ
 • добавлен 26 марта 2011 г.
К.: Університет «Україна», 2007. — 546 с. ISBN 978-966-388-170-6. У збірнику вміщено наукові статті з актуальних проблем соціалізації особистості, навчання, виховання та професійної діяльності людей з інвалідністю, розвитку національної самосвідомості студентської молоді, а також з питань реабілітації та соціального захисту молоді з вадами здоров’я. Орієнтований на науковців, викладачів, співробітників служб соціальної допомоги та реабілітаційни...

Технологія проведення тренінгів з формування здорового способу життя молоді

 • формат pdf
 • размер 3.75 МБ
 • добавлен 17 мая 2011 г.
Технологія проведення тренінгів з формування здорового способу життя молоді / Г. М. Бевз, О. П. Главник - К.: Український ін-т соціальних досліджень, 2005. - Кн. 1. - 176 с. - (Сер. "Формування здорового способу життя". У 14 кн. ).

Харченко С.Я, Бєлецька І.В., Гаміна Т.С. Організація вільного часу школярів

 • формат doc
 • размер 1.84 МБ
 • добавлен 12 октября 2011 г.
Луганськ: Альма-матер, 2006. – 230 с. У навчально-методичному посібнику розкриваються основи теорії і методики організації вільного часу учнівської молоді; послідовно розглядаються сутність, принципи, особливості культурно-дозвіллєвої діяльності; питання управління у сфері вільного часу; надається характеристика основним методам та формам організації вільного часу в зарубіжних країнах. Особливу увагу звернено на гру в структурі дозвілля, яка є за...

Інформаційно-просвітницька робота з протидії торгівлі людьми: методичні рекомендації

Практикум
 • формат pdf
 • размер 1.49 МБ
 • добавлен 04 октября 2011 г.
У методичних рекомендаціях представлено матеріали, які знайомлять з процесом планування, розробки та проведення інформаційно-просвітницьких кампаній з протидії торгівлі людьми. Описано особливості та специфіку цієї роботи, надано теоретичні та практичні матеріали щодо форм та методів роботи, які використовуються в інформаційно-просвітницьких кампаніях. Посібник призначений для представників неурядових організацій, які працюють у напрямку протидії...