Корпоративное управление
Менеджмент
  • формат pdf
  • размер 2,10 МБ
  • добавлен 25 ноября 2013 г.
Тихомирова Є. Корпоративні комунікації
Посібник для студ. вищ. навч. закл. — Луцьк : ФОП Захарчук В. М., 2013. — 216 с.
У посібнику систематизовано викладено найбільш важливі проблеми спеціального навчального курсу «Корпоративні комунікації»: аналіз практики застосування внутрішніх корпоративних комунікацій, їх специфіку, а також внутрішніх паблік рилейшнз, взаємодію внутрішньої громадськості з різними акторами корпоративного управління, особливості ПР-забезпечення внутрішніх корпоративних комунікацій і діяльності конкретних організацій, роль Інтернету/Інтранету в системі внутрішнього корпоративного піару, значення корпоративних культури й ідентичності як чинників внутрішніх корпоративних комунікацій.
У виданні уміщено також питання для самоконтролю, додатки та список літератури, що сприятиме глибшому засвоєнню матеріалу.
Для студентів вищих навчальних закладів.
Похожие разделы