Периодика по философии
 • формат pdf
 • размер 2,30 МБ
 • добавлен 23 мая 2012 г.
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Філософія, Політологія 2004 № 68-69
Наукове видання - Київ : Київський університет, 2004. – 108 c.
ISSN 1728-2632
У віснику містяться результати нових досліджень у галузі філософії та політології.
Для наукових працівників, викладачів, студентів.
Випуск 68
Філософія
Гапченко О.В. Філософська культура та аналітична філософія Людвіга Вітгенштейна
Гладких В.В. Причини й наслідки синкретичного взаємозв'язку релігійних та світських елементів у дзен–буддизмі
Гранчак Н.С. Коеволюційна концепція в умовах техногенної цивілізації
Добридень О.В. Екологічна діяльність і соціально-екологічні відносини
Зубчик О.А. Методи аналітичної філософії: логічний аналіз (Фреге, Рассел, Вітгенштайн)
Комар О.В. Епістемологічні ракурси раціональності
Кривда Н.Ю. Культуротворчі процеси у фрагментованих осередках культури
Куцепал C.В. Феноменологічна онтологія Ж.-П.Сартра: діалектика буття та ніщо
Мотренко Т.В. Роль М.О.Бакуніна в поширенні гегельянства в Росії
Прядко Н.А. Морально-етичні критерії особистості у філософському трактаті І.Гізеля "Мир з Богом чоловіку"
Суліма Є.М. Проблема глобального соціального напруження
Черненко Т.В. Онтологічні та гносеологічні засади філософії П.І.Ліницького
Політологія
Булан А.П. Методологічні проблеми національної безпеки у контексті нових викликів і загроз
Коршук Р.М. Російська ідея в політичній спадщині Костянтина Леонтьєва
Макаров Г.В. Динаміка регіоналізму в незалежній Україні
Потеряйко Г.В. Особливості етнонаціональної структури поліетнічних держав
Хилько О.Л. Визначення загроз національній безпеці в українській теоретико-політичній думці
Випуск 69
Філософія
Білоус Т.М. Динаміка переконань у формальній епістемології та штучному інтелекті
Бондарчук В.М. Позитивізм В.В.Лесевича
Ковалевич В.В. Астрологія Парацельса
Кушаков Ю.В. Поняття "річ у собі" та деякі роздуми щодо кантівського агностицизму
Мотренко Т.В. До питання про гегелівські впливи на філософію Володимира Соловйова
Пенюк В.Б. Полістилізм у контексті загальних визначень модернізму/постмодернізму
Скалацький В.М. Інформаційне суспільство: нові тенденції розвитку
Спасенко Н.М. Здатність судження як політична проблема: теорія здатності судження Ганни Арендт
в контексті рецепції Кантової критичної філософії
Супругова С.Г. Громадянське суспільство і спільноти: їх взаємодія та взаємозв'язок
Шашкова Л.О. Наукові програми дослідження природи: античний і новоєвропейський проект
Шинкаренко О.В. Постмодерн про нове бачення етики й моралі
Політологія
Половко О.О. До питання про дефініцію політичного тероризму
Шовкун І.В. Імідж політика як комунікативний елемент політичної реклами
Аттестовано Вищою атестаційною комісією України. Постанова Президії ВАК України № 1-05/7 від 9.06.02
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Биологические дисциплины
 3. Периодика по биологическим дисциплинам
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Біологія
 1. Академическая и специальная литература
 2. Военные дисциплины
 3. Периодика по военным дисциплинам
 4. Вісник КНУ ім.Т.Шевченка. Військово-спеціальні науки
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Горно-геологическая периодика
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Геологія
 1. Академическая и специальная литература
 2. Журналистика
 3. Периодика по журналистике
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Журналістика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Информатика и вычислительная техника
 3. Периодика по информатике и вычислительной технике
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Кібернетика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Периодика по историческим дисциплинам
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Історія
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Периодика по историческим дисциплинам
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Українознавство
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 3. Периодика наук о Земле
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Географія
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Психологія. Педагогіка. Соціальна робота
 1. Академическая и специальная литература
 2. Финансово-экономические дисциплины
 3. Финансово-экономическая периодика
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Економіка
 1. Академическая и специальная литература
 2. Юридические дисциплины
 3. Юридическая периодика и сборники
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Юридичні науки
 1. Академическая и специальная литература
 2. Языки и языкознание
 3. Лингвистика
 4. Периодические и серийные издания по лингвистике
 5. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Іноземна філологія