Периодика по философии
 • формат doc
 • размер 479,09 КБ
 • добавлен 05 июня 2012 г.
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Філософія, Політологія 2006 № 80
Наукове видання - Київ : Київський університет, 2006. – 62 c.
ISSN 1728-2632
У віснику містяться матеріали наукової конференції кафедри історії філософії "Філософія Г.Шпета та сучасність".
Для наукових працівників, викладачів, студентів.
Філософія Г.Шпета та сучасність
Ярошовець В.І. Явище і смисл історії філософії. Методологічні обґрунтування Густава Шпета
Бичко І.В. Густав Шпет як історик філософіі
Александрова А.В. Истина диалога
Ткачук М.Л. У пошуках російської філософії: Густав Шпет
Аляєв Г.Є. Явище зі смислом: Густав Шпет в історіографії російської філософії
Куцепал С.В. Онтологічний аналіз знака у семіотичній концепції Г.Г. Шпета
Окороков В.Б. К проблеме трансформации внутреннего смысла предмета в феноменологии Г. Шпета
Левитський С. Проблема розпізнавання образів і філософія Платона
Суходуб Т.Д. Філософія як слово та філософія слова Г.Г. Шпета
Прокопов Д.Є. Проблема причинності у Д.Юма і феномен "специфічної форми каузальності"
Кириченко М.С. Про одне з двох основних джерел роботи Г.Г. Шпета "Проблема причинності у Г'юма та Канта"
Бокал Г.В. До питання про перспективи розв'язання актуальних проблем історико-філософської методології
Діденко Л.В. Жизнь внутри текста (историко-философское исследование-размышление)
Труш Т.В. Західне та східне християнство: розрізнення чи схожість
Палінкаш В.А. Осмислення історії російської філософії допетровського періоду у творчості Г.Г.Шпета
Глухоман І.В. Філософські засади та філософське значення лінгвістичної концепції В. фон Гумбольдта
Линченко М.Д. Особливості категоріального апарату філософського дискурсу Володимира Винниченка
Аттестовано Вищою атестаційною комісією України. Постанова Президії ВАК України № 1-05/7 від 9.06.1999 р.
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Биологические дисциплины
 3. Периодика по биологическим дисциплинам
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Біологія
 1. Академическая и специальная литература
 2. Военные дисциплины
 3. Периодика по военным дисциплинам
 4. Вісник КНУ ім.Т.Шевченка. Військово-спеціальні науки
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Горно-геологическая периодика
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Геологія
 1. Академическая и специальная литература
 2. Журналистика
 3. Периодика по журналистике
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Журналістика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Информатика и вычислительная техника
 3. Периодика по информатике и вычислительной технике
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Кібернетика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Периодика по историческим дисциплинам
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Історія
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Периодика по историческим дисциплинам
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Українознавство
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 3. Периодика наук о Земле
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Географія
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Психологія. Педагогіка. Соціальна робота
 1. Академическая и специальная литература
 2. Финансово-экономические дисциплины
 3. Финансово-экономическая периодика
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Економіка
 1. Академическая и специальная литература
 2. Юридические дисциплины
 3. Юридическая периодика и сборники
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Юридичні науки
 1. Академическая и специальная литература
 2. Языки и языкознание
 3. Лингвистика
 4. Периодические и серийные издания по лингвистике
 5. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Іноземна філологія