Периодика по философии
 • формат pdf
 • размер 7,06 МБ
 • добавлен 21 мая 2012 г.
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Філософія, Політологія 2007 № 84-86
Наукове видання - Київ : Київський університет, 2007. – 187 c.
ISSN 1728-2632
Аттестовано Вищою атестаційною комісією України. Постанова Президії ВАК України № 1-05/7 від 9.06.1999 р.
Містяться результати нових досліджень у галузі філософії та політології.
Для наукових працівників, викладачів, студентів.
Зміст
ВИПУСК 84
ФІЛОСОФІЯ
Бєдная В.Б.
Роль інфраструктури соціальної роботи в процесі створення соціального капіталу
Білоножко Є.П.
Трансформація сім'ї в контексті глобальних змін у суспільстві в другій половині XX століття
Бурлака І.В.
Ідея Бога у філософії Етьєна Жильсона
Волковинський С.О.
Сучасна рецепція принципів філософії природи німецьких класиків
Дулін П.Г.
Консолідуючі імперативи ідей космізму і системності у вихованні та освіті
Жорнова О.І.
Динаміка персональної нормативної позиції студентів:
до розробки освітньо-філософських засад прилюдного вияву суб'єктної активності
Комар О.В.
Аргумент регресу до нескінченності у контексті визначення структури обґрунтування пропозиційних суджень
Комісар Л.П.
Рецепція ідей М.М.Бахтіна в сучасних концепціях інтертекстуальності
Кондратьєва І.В.
Інституції орієнтального християнства: проблема ідентифікації
Кравець С.В.
Історична доля еволюційної теорії
Кравчук І.В.
Петро Лодій, "Настанови логіки»
ПОЛІТОЛОГІЯ
Биковець В.І.
Групи інтересів в процесі взаємодії громадянського суспільства і держави
Заславська О.О.
Політичний маркетинг як основа організації виборчої кампанії
Ключникова Д.Ю.
Зміна ролі громадської думки в процесі трансформації суспільства
Новакова Н.О.
Проблема революції та еволюції в працях В.Липинського
Тимошик Я.М.
Теоретична спадщина Степана Бандери у контексті українського націоналізму: політологічний аспект
ВИПУСК 85
ФІЛОСОФІЯ
Габелюк Л.В.
Інформація як ресурс здійснення політичної влади
Комар О.В.
Догматизм та революціонізм в епістемології (до проблеми реконструкції теорії пізнання)
Кондратьєва І.В.
Дохалкідонські Церкви та проблема витоків монофізитства
Онопрієнко М.В.
Прикладна наука як предмет дослідження філософії науки
Приходько В.В.
Як вловити розум?
Тур М.Г.
Теоретичні стратегії легітимації політики
Фур'єр І.А.
Наукове знання як дискурс
Чайка С.А.
Онтологічні засади критики матеріалізму Г.І. Челпановим
Якубіна В.Л.
"Три кити" теорії ідентичності Мануеля Кастельса – технології, досвід, влада
ПОЛІТОЛОГІЯ
Домащенко Л.М.
Степан Рудницький: від політичної географії до геополітики
Олещук П.М.
Символічні форми легітимації політичної влади
Павловська Т.В.
Політичні переговори як спосіб розв'язання політичних конфліктів
Петренко В.В.
Фактори впливу на аудиторію в публічному політичному мовленні
Тимошик Я.М.
Надійність та ефективність політичного прогнозування
Хромець О.Л.
Основні підходи до визначення поняття "виборчі технології"
Шульга М.А.
"Східники" та євразійці: однодумці чи опоненти?
ВИПУСК 86
ФІЛОСОФІЯ
Гандилов Б.С.
Общество между необходимостью и разумностью
Грицаєнко П.М.
Гуманітарне пізнання: сутність та особливість поняття
Комар O.В.
Еволюційна епістемологія як антиджастифікаціонізм: ідеї К.Поппера у контексті сучасних теорій обґрунтування
Коханенко О.В.
Наукова та релігійна віра: логічний аналіз
Кучмай К.С.
Поширення християнських віроповчальних текстів на території Київської митрополії у XVII столітті
(на материалах книжкових колекцій Наукової бібліотеки імені Максимовича КНУ імені Тараса Шевченка)
Поліщук Ю.О.
Галут як чинник формування іудейської діаспори
Рогожа М.М.
Громадянська освіта в контексті моральних вимірів соціального капіталу
Савостьянова М.В.
Парадигмальна наука як об'єкт філософського дослідження
Скринник М.
Семантика української ідентичності в поетиці "Кобзаря"
Снігур С.А.
Самосвідомість як початок формування людини моральної
Тимошенко П.С.
Специфіка формування правового ідеалу в розвитку сучасної ліберальної парадигми
Триліс Г.В.
Витоки гуманістичних тенденцій філософії Стародавності
Яровий А.М.
Феномен образного пізнання як нова парадигма сучасного мислення
ПОЛІТОЛОГІЯ
Бортніков В.І.
Особливості формування політичного режиму в Україні в умовах посткомуністичної трансформаціі
Бунецький Л.Л.
Трансформування інституційної системи політичних відносин та влади в державах пострадянського простору
(на прикладі Україні)
Домащенко Л.М.
"Всеукраїнська трилогія" Юрія Липи: геополітичний ракурс
Заіка Н.Ю.
Проблема соціальної справедливості в контексті соціальної держави
Корогод Л.П.
Гуманістичні ідеали в політичній публіцистиці М.Грушевського
Литвиненко О.М.
Національна історія як складова національної ідентичності
Тупиця О.Л.
Профспілки у трансформаційному суспільстві: напрями зміни політичного статусу
Шульга М.А.
Дещо про зближення понять "геополітика" та "стратегія" в геополітичній думці сучасної Росії
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Биологические дисциплины
 3. Периодика по биологическим дисциплинам
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Біологія
 1. Академическая и специальная литература
 2. Военные дисциплины
 3. Периодика по военным дисциплинам
 4. Вісник КНУ ім.Т.Шевченка. Військово-спеціальні науки
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Горно-геологическая периодика
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Геологія
 1. Академическая и специальная литература
 2. Журналистика
 3. Периодика по журналистике
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Журналістика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Информатика и вычислительная техника
 3. Периодика по информатике и вычислительной технике
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Кібернетика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Периодика по историческим дисциплинам
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Історія
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Периодика по историческим дисциплинам
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Українознавство
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 3. Периодика наук о Земле
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Географія
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Психологія. Педагогіка. Соціальна робота
 1. Академическая и специальная литература
 2. Финансово-экономические дисциплины
 3. Финансово-экономическая периодика
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Економіка
 1. Академическая и специальная литература
 2. Юридические дисциплины
 3. Юридическая периодика и сборники
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Юридичні науки
 1. Академическая и специальная литература
 2. Языки и языкознание
 3. Лингвистика
 4. Периодические и серийные издания по лингвистике
 5. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Іноземна філологія