Периодика по философии
 • формат doc
 • размер 1,07 МБ
 • добавлен 22 мая 2012 г.
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Філософія, Політологія 2007 № 87-88
Наукове видання - Київ : Київський університет, 2007. – 138 c.
ISSN 1728-2632
Аттестовано Вищою атестаційною комісією України. Постанова Президії ВАК України № 1-05/7 від 9.06.1999 р.
Містяться результати нових досліджень у галузі філософії та політології.
Для наукових працівників, викладачів, студентів.
Зміст
ВИПУСК 87
ФІЛОСОФІЯ
Білозор Д.В.
Ідейно–політичні основи ваххабізму
Білоножко Є.П.
Сім'я як суспільно–біологічне утворення (соціально–філософське тлумачення)
Бугров В.А.
Спроба порівняльного розгляду аналітичної філософії
Вандишев В.М.
І.Я.Франко про історико–культурний та науковий аспекти феномену релігії
Вандишева–Ребро Н.В.
Ідеї естетизму в контексті буття досконалого суспільства
Грек І.М.
Розколи в українському православ'ї: релігієзнавчий аналіз
Грива О.А.
Процедури оцінки ефективності шляхів формування толерантності у молоді в полікультурному середовищі
Кам'янська А.В.
Теорія азіатського ренесансу у творчій спадщині Миколи Хвильового
Косач Т.М.
Особливості православних і католиків у працях Л.П.Карсавіна
Курок І.С.
Наукова творчість і соціальні проекти
Миколаєнко І.М.
Концепції богопізнання у середньовічній філософії та філософії нового часу
(Ансельм Кентерберійський, Фома Аквінський, Еммануїл Кант)
Мозгова І.І.
Церковно–релігійні й державні чинники кадрової політики в Києво–Могилянській Академії
Стадник М.М.
Ґенеза біблійних, ранньохристиянських і філософських основ становлення пізнання
ПОЛІТОЛОГІЯ
Андрущенко М.О.
Проблема генерування політичної довіри в постсоціалістичних країнах
Бортніков В.І.
Політична участь українських громадян в умовах демократичного переходу
Бунецький Л.Л.
Реформа інституційної системи політичних відносин та влади в Україні
Гончар В.М.
Перспективи корпоратизму в постіндустріальній цивілізації
Лещенко С.В.
Методологічні проблеми дослідження політичної соціалізації в період зміни поколінь
Станкевич І.П.
Політичний конфлікт та технологія його запобігання
Щур А.В.
Роль капіталу як соціальної сили в процесі формування громадянського суспільства
ВИПУСК 88
ФІЛОСОФІЯ
Вандышева-Ребро Н.В.
Философия искусства: реализм и интертекст
Павленко І.А.
Історико–філософський контекст лібералізму
Павленко О.Е.
"Міф про Сизифа" А.Камю в контексті концепції "Homo ludens"
Погрібна В.Я.
Постмодерністське суспільство в епоху глобалізму
Предко О.І.
Психологія релігії як об'єкт наукової та богословської рефлексії: зарубіжний контекст
Решетник М.Д.
Культура як "життєвий стиль": Е.Ротгакер
Рогожа М.М.
Природа як етосна цінність у сучасному соціокультурному просторі
Стадник М.М.
Трансформація ідей християнського пізнання у патристиці та схоластиці
Харьковщенко Ю.Є.
Respublika Christiana і "Козацька християнська республіка": компаративний аналіз
Шенгерій Л.М.
Раціональна реконструкція концепції наукових та філософських винаходів І.І.Лапшина
Ярмола О.В.
Концепція деміургічної влади і критика соціально–політичного вчення Платона в радянській історико–філософській традиції
Яровий А.М.
Образне мислення в контексті сучасної науки та соціальної практики
ПОЛІТОЛОГІЯ
Кобильник В.В.
Використання порівняльного методу в політологічному дослідженні
Лещенко С.В.
Джерела та світовий досвід дослідження політичної соціалізації
Полинцева О.П.
Поширення ідей толерантності в полікультурному суспільстві
Станкевич І.П.
Шляхи та способи розв'язання політичних конфліктів
Федина С.Р.
Теорії миру в системі наукових досліджень міжнародних відносин
Щур А.В.
Теорія групової дії М.Олсона
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Биологические дисциплины
 3. Периодика по биологическим дисциплинам
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Біологія
 1. Академическая и специальная литература
 2. Военные дисциплины
 3. Периодика по военным дисциплинам
 4. Вісник КНУ ім.Т.Шевченка. Військово-спеціальні науки
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Горно-геологическая периодика
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Геологія
 1. Академическая и специальная литература
 2. Журналистика
 3. Периодика по журналистике
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Журналістика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Информатика и вычислительная техника
 3. Периодика по информатике и вычислительной технике
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Кібернетика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Периодика по историческим дисциплинам
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Історія
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Периодика по историческим дисциплинам
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Українознавство
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 3. Периодика наук о Земле
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Географія
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Психологія. Педагогіка. Соціальна робота
 1. Академическая и специальная литература
 2. Финансово-экономические дисциплины
 3. Финансово-экономическая периодика
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Економіка
 1. Академическая и специальная литература
 2. Юридические дисциплины
 3. Юридическая периодика и сборники
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Юридичні науки
 1. Академическая и специальная литература
 2. Языки и языкознание
 3. Лингвистика
 4. Периодические и серийные издания по лингвистике
 5. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Іноземна філологія