Периодика по философии
 • формат pdf
 • размер 2,90 МБ
 • добавлен 16 июня 2012 г.
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Філософія, Політологія 2008 № 89-90
Наукове видання - Київ : Київський університет, 2008. – 138 c.
ISSN 1728-2632
Аттестовано Вищою атестаційною комісією України. Постанова Президії ВАК України № 1-05/7 від 9.06.1999 р.
Містяться результати нових досліджень у галузі філософії та політології.
Для наукових працівників, викладачів, студентів.
Зміст
ВИПУСК 89
ФІЛОСОФІЯ
Бега М.І.
Вплив гендерних стереотипів на чоловічі та жіночі ролі в сучасній сім'ї
Білик С.М.
Філософський понятійно–категоріальний апарат у творах Григорія Богослова (Назіанзина)
Зубчик О.А.
Підприємництво: неусвідомлена свобода чи необхідність
Карнаухов К.Л.
Чи є мова інстинктом? (Зміна парадигм в антропології)
Клименко К.В.
Гра як предмет математичного моделювання
Кондратьєва І.В.
Сирійська християнска традиція: витоки та первинна локалізація
Ломачинська І.М.
Сутність християнської проповіді в контексті традиції духовного лідерства
Муха–Шаєк Є.
Символічно–ідентифікаційне поняття культури в сучасному світі
Ніколаєнко Н.В.
Біотехнологічні практики в перспективі людського буття
Приходько В.В.
Прикладне розмежування розсудку і розуму (на матеріалах філософсько–історичної концепції Р.Дж. Колінґвуда):
аналіз історичної конституції
Стужна Н.В.
До питання формування інституту полігамії в ісламі
ПОЛІТОЛОГІЯ
Габелюк Л.В.
Місце політичної культури в інформаційному просторі
Гапоненко В.А.
Держава як суб'єкт забезпечення духовної свободи особи
Готун А.М.
Використання нових інформаційних технологій у виборчому процесі: світовий досвід і практика застосування в Україні
Дєвочкіна Н.М.
Політична соціалізація як політико–культурний процес трансформаціїї суспільства
Домащенко Л.М.
Дещо про особливості обґрунтування чорноморської орієнтації України в працях Михайла Грушевського
Жеребкін М.С.
Обіцяння нових підходів до поняття демократії та демократичної суб'єктивності
в англо–амеріканській політичній теорії: чи можливе застосування до сучасної України?
Заіка Н.Ю.
Роль соціал–демократії у становленні та розвитку соціальної держави
Костирєв А.Г.
Міжцивілізаційна комунікація як геополітична функція України
ВИПУСК 90
ФІЛОСОФІЯ
Заруцька О.А.
Передумови та генеза класичної соціально–економічної доктрини ісламу
Кондратьєва І.В.
Сирійське християнство: проблема етноконфесійного співвідношення
Ломачинська І.М.
Особистість і натовп: харизматична природа релігійного лідерства
Муха–Шаек Е.
Психологические механизмы возникновения новых тенденций в туризме и рекреации
Осадча Л.В.
Соціальність як результат колективної смислотворчості
Погорілий А.О.
Філософія в контексті духовної культури
Поліщук Ю.О.
До питання виникнення іудейської діаспори (історичний аспект)
Приходько В.В.
Пошук нових методологічних перспектив розмежування розсудку і розуму
(на матеріалах філософсько–історичної концепції Р.Дж. Колінґвуда): поняття прикладної філософії і аплікативного методу.
Рогожа М.М.
Моральний авторитет як символічний капітал
Сидоренко І.Г.
Морально–етична дилема взаємодії "харизматична особистість–спільнота"
Стужна Н.В.
Моральнісно–духовне осмислення становища жінки в Ісламі
Титаренко В.А.
"Поняття" бога в теоретичній і практичній філософії І. Канта
ПОЛІТОЛОГІЯ
Малкіна Г.М.
Імпічмент президента: міф і реальність
Мокан В.І.
Виборчі технології як різновид соціально–політичних технологій
Нікіфорова А.Х., Постригань Г.Ф.
Політика як єдність раціонального та ірраціонального
Новакова Н.О.
Питання революції та еволюції в консервативному напрямі української політичної думки початку XX сторіччя
Хромець О.Л.
Соціальні передумови явища політичного маніпулювання
Шульга М.А.
Візантизм К. Леонтьєва: між цивілізацією та геополітикою
Якубін О.Л.
До концептуалізації поняття політичного часу
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Биологические дисциплины
 3. Периодика по биологическим дисциплинам
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Біологія
 1. Академическая и специальная литература
 2. Военные дисциплины
 3. Периодика по военным дисциплинам
 4. Вісник КНУ ім.Т.Шевченка. Військово-спеціальні науки
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Горно-геологическая периодика
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Геологія
 1. Академическая и специальная литература
 2. Журналистика
 3. Периодика по журналистике
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Журналістика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Информатика и вычислительная техника
 3. Периодика по информатике и вычислительной технике
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Кібернетика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Периодика по историческим дисциплинам
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Історія
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Периодика по историческим дисциплинам
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Українознавство
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 3. Периодика наук о Земле
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Географія
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Психологія. Педагогіка. Соціальна робота
 1. Академическая и специальная литература
 2. Финансово-экономические дисциплины
 3. Финансово-экономическая периодика
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Економіка
 1. Академическая и специальная литература
 2. Юридические дисциплины
 3. Юридическая периодика и сборники
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Юридичні науки
 1. Академическая и специальная литература
 2. Языки и языкознание
 3. Лингвистика
 4. Периодические и серийные издания по лингвистике
 5. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Іноземна філологія