Периодика по философии
 • формат pdf
 • размер 1,42 МБ
 • добавлен 22 июня 2012 г.
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Філософія, Політологія 2010 № 05 (98)
Наукове видання - Київ : Київський університет, 2010. – 60 c.
ISSN 1728-2632
Аттестовано Вищою атестаційною комісією України. Постанова Президії ВАК України № 1-05/6 від 16.12.09

Містяться результати нових досліджень у галузі філософії та політології.
Для наукових працівників, викладачів, студентів.
Зміст
ФІЛОСОФІЯ
Годованець Н.І.
Вплив Корану на формування релігійно-правових шкіл сунітського та шиїтського спрямування
Кравчук А.А.
Роль геологічного знання у вирішенні екологічних проблем сучасності
Лубська М.В.
Право в системі культури
Олексійчук Л.В.
Соціально-юридична характеристика церковного права
Пінчук Є.А.
Загроза перетворення на глобальну інтелектуальну периферію: пошук стратегії подолання
Предко Д.Є.
Міф про культурного героя: психоаналітичний та культурологічний аспект
Прокопов Д.Є.
Розвиток онтологічної парадигми тлумачення хиби у філософії Платона (початок)
Руденко С.В.
Теоретичні проблеми розвитку історії української філософії у сучасних дослідженнях
(концепція історико-філософського українознавства В.С. Горського)
Русін Р.М.
Трансформація пластичного образу в європейській культурі
Сайтарли І.А.
Соціальна культура у контексті психоаналітичної традиції
Швед З.В.
Діалогізм як умова реалізації свободи в іудаїзмі
Щербина О.Ю.
Способи міркувань юристів країн романо-германського та англо-американського права
ПОЛІТОЛОГІЯ
Басараб М.М.
Історичні передумови для зародження етнічного сепаратизму
Голинська Х.О.
Співвідношення форми правління та партійної системи держави як чинник реалізації партійно-політичної відповідальності
Мостіпан О.М.
Теоретичні засади визначення поняття "виборча система
Семенченко Ф.Г.
Політичні цінності в системі політичних відносин: формування, зміст і функції політичних цінностей
Ткач О.І.
Особливості політики як публічного процесу
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Биологические дисциплины
 3. Периодика по биологическим дисциплинам
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Біологія
 1. Академическая и специальная литература
 2. Военные дисциплины
 3. Периодика по военным дисциплинам
 4. Вісник КНУ ім.Т.Шевченка. Військово-спеціальні науки
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Горно-геологическая периодика
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Геологія
 1. Академическая и специальная литература
 2. Журналистика
 3. Периодика по журналистике
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Журналістика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Информатика и вычислительная техника
 3. Периодика по информатике и вычислительной технике
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Кібернетика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Периодика по историческим дисциплинам
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Історія
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Периодика по историческим дисциплинам
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Українознавство
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 3. Периодика наук о Земле
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Географія
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Психологія. Педагогіка. Соціальна робота
 1. Академическая и специальная литература
 2. Финансово-экономические дисциплины
 3. Финансово-экономическая периодика
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Економіка
 1. Академическая и специальная литература
 2. Юридические дисциплины
 3. Юридическая периодика и сборники
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Юридичні науки
 1. Академическая и специальная литература
 2. Языки и языкознание
 3. Лингвистика
 4. Периодические и серийные издания по лингвистике
 5. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Іноземна філологія