Периодика по философии
 • формат pdf
 • размер 1,43 МБ
 • добавлен 03 июня 2012 г.
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Філософія, Політологія 2010 № 06 (99)
Наукове видання - Київ : Київський університет, 2010. – 60 c.
ISSN 1728-2632
Аттестовано Вищою атестаційною комісією України. Постанова Президії ВАК України № 1-05/6 від 16.12.09

Містяться результати нових досліджень у галузі філософії та політології.
Для наукових працівників, викладачів, студентів.
Зміст
ФІЛОСОФІЯ
Богачов А.Л.
Гайдеґерова герменевтика фактичності і трансценденталізм
Канівець Б.А.
Філософія історії А. Тойнбі: співвідношення свободи і закономірності в історії
Матвієнко І.С.
Філософське осягнення людини:
інтегральний гуманізм Ж. Марітена та гуманістична етика Е. Фромма
Мороз Г.В.
Принцип контріндукції у відкритій системі наукового знання
Москалюк В.М.
Лінґвоцид: трагічне порушення врівноваженості світового естетичного простору
Павлова О.Ю.
Вплив зміни ідеалу раціональності на розвиток естетичної теорії
Прокопов Д.Є.
Розвиток онтологічної парадигми тлумачення хиби у філософії Платона (закінчення)
Пушкарьов І.В.
Розуміння філософії як мистецтва в поглядах М. Грота
Фенно І.М.
Співвідношення християнської та екологічної етики
Швед З.В.
Концепт "цілісної людини" на шляху оволодіння свободою в іудаїзмі
ПОЛІТОЛОГІЯ
Миколюк А.В.
Інтеграція як фактор трансформації на європейському просторі: уроки для України
Носовець В.О.
Ідея політичної толерантності в контексті дослідження проблеми міжнаціональних відносин
Олещук П.М.
Технологія використання інтернет-форумів у політичній комунікації
Призіглей М.О.
Політична участь як основа політичної діяльності
Савойська С.В.
Мовно-політичні конфлікти у сфері освіти (на матеріалах південно-східного регіону)
Семенченко Ф.Г.
До проблеми формування політичних цінностей у сучасному українському суспільстві
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Биологические дисциплины
 3. Периодика по биологическим дисциплинам
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Біологія
 1. Академическая и специальная литература
 2. Военные дисциплины
 3. Периодика по военным дисциплинам
 4. Вісник КНУ ім.Т.Шевченка. Військово-спеціальні науки
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Горно-геологическая периодика
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Геологія
 1. Академическая и специальная литература
 2. Журналистика
 3. Периодика по журналистике
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Журналістика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Информатика и вычислительная техника
 3. Периодика по информатике и вычислительной технике
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Кібернетика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Периодика по историческим дисциплинам
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Історія
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Периодика по историческим дисциплинам
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Українознавство
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 3. Периодика наук о Земле
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Географія
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Психологія. Педагогіка. Соціальна робота
 1. Академическая и специальная литература
 2. Финансово-экономические дисциплины
 3. Финансово-экономическая периодика
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Економіка
 1. Академическая и специальная литература
 2. Юридические дисциплины
 3. Юридическая периодика и сборники
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Юридичні науки
 1. Академическая и специальная литература
 2. Языки и языкознание
 3. Лингвистика
 4. Периодические и серийные издания по лингвистике
 5. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Іноземна філологія