Периодика по философии
 • формат doc
 • размер 468,94 КБ
 • добавлен 23 июня 2012 г.
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Філософія, Політологія 2010 № 07 (100)
Наукове видання - Київ : Київський університет, 2010. – 62 c.
ISSN 1728-2632
Аттестовано Вищою атестаційною комісією України. Постанова Президії ВАК України № 1-05/6 від 16.12.09

Містяться результати нових досліджень у галузі філософії та політології.
Для наукових працівників, викладачів, студентів.
Зміст
ФІЛОСОФІЯ
Власенко Д.Й.
Соціально-філософська проблема початку дослідження
Дзівідзінський В.Є.
Проблема визначення предмета філософії права в умовах міждисциплінарного характеру науки
Клічук А.В.
Етичний аналіз справедливості як універсальної категорії міжіндивідних взаємин
Кондратьєва І.В.
Вірменська Апостольська Церква у конфесіональному полі Руської Православної Церкви
Лактіонова А.В.
Практична нормативність versus комунікативна нормативність Ю. Хабермаса
Лубська М.В.
Культурно-антропологічне обґрунтування природи права
Москалюк В.М.
Мова як естетична засада національного буття
Пантелєєва І.А.
Μiμeσις грецької риторики як умова для формування елітарної мови
Петрущенков С.П.
Страх і сміливість як умови філософствування
Полянська В.І.
Ідеї російського формалізму в теорії Юрія Лотмана
Прокопов Д.Є.
Природне право як предмет аналізу в європейській новочасній філософсько-правовій думці
Решмеділова О.М.
Модерне розуміння творчого процесу в сучасних теоретичних концепціях
ПОЛІТОЛОГІЯ
Малкіна Г.М.
Інститути політичної відповідальності як елементи системи стримувань і противаг
Москалюк А.Б.
Концепція "кокуса" Мойсея Острогорського: від партійного лідерства до олігархізації
Петренко І.І.
Політичний дискурс: зміст, особливості, функції
Семенченко Ф.Г.
"Цінність" як предмет соціально-гуманітарної науки: теоретико-концептуальний підхід аналізу проблеми цінностей.
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Биологические дисциплины
 3. Периодика по биологическим дисциплинам
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Біологія
 1. Академическая и специальная литература
 2. Военные дисциплины
 3. Периодика по военным дисциплинам
 4. Вісник КНУ ім.Т.Шевченка. Військово-спеціальні науки
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Горно-геологическая периодика
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Геологія
 1. Академическая и специальная литература
 2. Журналистика
 3. Периодика по журналистике
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Журналістика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Информатика и вычислительная техника
 3. Периодика по информатике и вычислительной технике
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Кібернетика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Периодика по историческим дисциплинам
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Історія
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Периодика по историческим дисциплинам
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Українознавство
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 3. Периодика наук о Земле
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Географія
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Психологія. Педагогіка. Соціальна робота
 1. Академическая и специальная литература
 2. Финансово-экономические дисциплины
 3. Финансово-экономическая периодика
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Економіка
 1. Академическая и специальная литература
 2. Юридические дисциплины
 3. Юридическая периодика и сборники
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Юридичні науки
 1. Академическая и специальная литература
 2. Языки и языкознание
 3. Лингвистика
 4. Периодические и серийные издания по лингвистике
 5. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Іноземна філологія