Жарко И.В. Внутренний экономический механизм предприятия: практикум (укр. язык)

Жарко И.В. Внутренний экономический механизм предприятия: практикум (укр. язык)
 • разное
 • doc
 • 1.64 МБ
 • добавлен 30.09.2010
Практикум. Харьков. 2004. - 187 стр.
Практикум з дисципліни "Внутрішній економічний механізм підприємства" підготовлений відповідно до програми курсу з метою надання допомоги студентам у досконалому вивченні теоретичного матеріалу та набутті відповідних навичок обґрунтованого розв’язання практичних завдань.
Виходячи зі змісту навчальної дисципліни "Внутрішній економічний механізм підприємства", даний практикум покликаний допомогти студентам поєднати теоретичні знання і практичні навички в опануванні основних тем курсу, а також формувати здатність самостійного економічного мислення.
Практикум побудовано так, щоб студент мав змогу ознайомитися з метою і змістом навчального курсу у розрізі окремих тем. Подано добірки запитань і тестів для перевірки знань з тем дисципліни, наведено приклади розв’язання типових задач і задачі для самостійного розв’язання, а також теми рефератів.

Вступ.
Передумови та форми функціонування внутрішнього економічного механізму.
Виробничо-організаційна та економічна структуризація підприємства.
Структура та форми функціонування внутрішнього економічного механізму.
Внутрішні ціни та методи їх формування.
Планування діяльності підрозділів підприємства.
Система та порядок планування.
Виробнича програма та її ресурсне обґрунтування.
Планування витрат.
Контроль, оцінка та стимулювання діяльності.
Контроль і оцінка діяльності.
Механізм стимулювання.
Матеріальна відповідальність за результати роботи.
Методичні основи аналізу та оптимізації операційної системи підприємства.
Аналіз системи витрати – випуск – прибуток.
Регулювання та оцінка виробничих запасів.
Адаптація операційної системи до зміни її завантаження.
Рекомендована література.

Смотрите также


Яркина Т.В. Экономика предприятия

Яркина Т.В. Экономика предприятия

 • разное
 • doc
 • 617.5 КБ
 • добавлен 27.09.2010
Учебное пособие представляет собой краткий курс по дисциплине "Экономика предприятия". В пособии последовательно рассматривается современный экономический механизм, обеспечивающий производственно-хозяйственную деятельность предприятия в условиях рынка и конкуренции. Предназначено для студентов вузов и средних специальных заведен...
Яркина Т.В. Экономика предприятия

Яркина Т.В. Экономика предприятия

 • разное
 • pdf
 • 490.45 КБ
 • добавлен 08.03.2011
Учебное пособие представляет собой краткий курс по дисциплине "Экономика предприятия". В пособии последовательно рассматривается современный экономический механизм, обеспечивающий производственно-хозяйственную деятельность предприятия в условиях рынка и конкуренции. Предназначено для студентов вузов и средних специальных заведен...
Яркин Т.В. Основы экономики предприятия

Яркин Т.В. Основы экономики предприятия

 • разное
 • doc
 • 511.5 КБ
 • добавлен 16.12.2009
Учебное пособие представяет собой краткий курс по дисциплине "Экономика предприятия". В пособии последовательно рассматривается современный экономический механизм, обеспечивающий производственно-хозяйственную деятельность предприятия в условиях рынка и конкуренции. Предназначено для студентов вузов и средних специальных заведени...
Нет изображения

Яркина Т.В. Основы экономики предприятия

 • разное
 • txt
 • 20.34 КБ
 • добавлен 05.02.2009
Краткий курс. Учебное пособие для студентов вузов и средних специальных заведенийэкономического
направления, специалистов-практиков.
Рецензент: кандидат экономических наук, доцент В. В. Долинко.
Автор кратко, но последовательно рассматривает современный экономический механизм, обеспечивающий
производственно-хоз...
Лапин Е.В. Экономический потенциал предприятия

Лапин Е.В. Экономический потенциал предприятия

 • разное
 • pdf
 • 2.14 МБ
 • добавлен 26.10.2011
Учебное пособие. - Суммы: "Университетская книга", 2002. - 309 с.

Содержание:
Экономический потенциал предприятия как экономическая категория
Экономический потенциал. Проблемы научной атрибуции понятия
Содержание, состав и структура экономического потенциала предприятия
Оценка и моделирование э...
Жарко И.В. Внутренний экономический механизм предприятия (укр. язык)

Жарко И.В. Внутренний экономический механизм предприятия (укр. язык)

 • разное
 • doc
 • 1.16 МБ
 • добавлен 30.09.2010
Учебное пособие. - Харьков, 2008. - 120 стр.
Дисципліна Внутрішній економічний механізм підприємства вивчає такі економічні відносини всередині підприємства, які формуються згідно з його виробничою та організаційною структурою.
Підприємство є складною виробничою системою, між елементами (підрозділами) якої існують певні ...
Карлик А.Е. (ред.) Экономика и организация предприятия

Карлик А.Е. (ред.) Экономика и организация предприятия

 • разное
 • pdf
 • 2.06 МБ
 • добавлен 07.08.2011
Практикум / Под редакцией д-ра экон. наук, проф. А.Е. Карлика.– СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2010.– 218 с.

Материалы практикума рассчитаны на студентов дневной, вечерней и заочной форм обучения специальности 08.05.07 «Менеджмент организации», изучающих дисциплину «Экономика и организация предприятия». Также практикум может б...
Палкина И.А. Экономика организации (предприятия)

Палкина И.А. Экономика организации (предприятия)

 • разное
 • pdf
 • 1.81 МБ
 • добавлен 09.11.2011
Учебное пособие для студентов. Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург. - 2008, 100 страниц. Сущность экономики. Предприятие: его содержание. Имущество и капитал предприятия. Оборотный капитал. Аренда, лизинг. Издержки предприятия, себестоимость продукции. Цена продукции и процесс ценообразования. Пр...
Тальмина П.В., Чернецова Е.В. Практикум по экономике организации

Тальмина П.В., Чернецова Е.В. Практикум по экономике организации

 • разное
 • djvu
 • 5.56 МБ
 • добавлен 21.08.2009
Учебное пособие,
2003. - 424 с. Издательство "Финансы и статистика".

Содержит учебные задания для семинарских занятий, а также лабораторных, контрольных работ по всем темам курса «Экономика организации (предприятия)». Он направлен на развитие творческого подхода к изучению экономики, а также максимальной самостояте...
Терещенко Н.Н., Суслова Ю.Ю. Анализ и планирование расходов торгового предприятия

Терещенко Н.Н., Суслова Ю.Ю. Анализ и планирование расходов торгового предприятия

 • разное
 • doc
 • 302.7 КБ
 • добавлен 05.01.2012
Практикум для студентов всех специальностей очной и заочной форм обучения
по дисциплинам «Экономика торгового предприятия» и «Планирование на предприятии торговли»; Краснояр. гос. торг.-экон. ин-т. – Красноярск, 2004 г. – 105 с.

Введение
Методические указания к решению задач
Формирование и анализ расходов т...