История психологии
Психологические дисциплины
Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 300,09 КБ
 • добавлен 02 апреля 2014 г.
Історія психології
Студента І-го курсу. НПУ ім. Драгоманова. м. Київ.
Зміст.
Історія психології як галузь психологічної науки.
Поняття про предмет історії психології.
Основні завдання історії психології.
Джерела історії психології.
Закономірності історико-психологічного процесу.
Принципи історико-психологічного аналізу, їх зміст та характеристика.
Методи історії психології.
Основні вимоги до методів і методик психологічного дослідження.
Дослідження періодизації історико-психологічних знань (Г. Еббінгауз, Г. Мерфі, Р. Ландін).
Історико-психологічна періодизація в концепціях М. Ярошевського та М. Роговіна.
Вчинковий осередок і періодизація історії психології.
Ситуативний рівень періодизації (психологічна думка від міфологічного періоду до епохи середніх віків).
Мотиваційний рівень періодизації (від епохи Відродження до епохи Просвітництва).
Вчинкова дія та післядія як історико-психологічний принцип.
Ситуація, мотивація, дія та після дія – компоненти вчинку як осерередку пояснювального принципу психології.
Форми існування душі в міфологічний період.
Найперші вихідні стадії уявлень про психічне: анімізм, фетишизм, тотемізм, табу, фаталізм, магія.
Суть міфологічної психології.
Перші античні філософські школи.
Концепція Демокріта у вирішенні проблем природи душі.
Філософська школа Гіппократа.
Ідеалістичні концепції Сократа, Платона, Аристотеля.
Психологічні погляди в епоху еллінізму.
Волюнтаризм Аврелія Августина.
Розвиток природничо-наукових знань про душу в арабській психології середньовіччя.
Теологічна психологія Фоми Аквінського.
Номіналізм Ф. Бекона.
Головна особливість періоду Відродження та проблеми психології цієї епохи.
Особливість доби Барокко.
Психологічні ідеї епохи Просвітництва.
Головна особливість періоду Відродження та проблеми психології цієї епохи.
Особливість доби Барокко.
Психологічні ідеї епохи Просвітництва.
Розвиток природознавства і формування природничо-наукових передумов виокремлення психології в самостійну науку.
Зародження та розвиток психології як науки про свідомість.
Становлення психології як самостійної науки та розвиток її галузей у другій половині XIX ст.
Розвиток психологічної думки кінця XIX ст. – початку XX ст.
Канонічна психологія початку XXI ст.
Гуманістичне спрямування психології в період Спієнтицизму.
Зиґмунд Фрейд і розвиток психоаналізу.
Радянська психологія: досягнення, світова перспектива, сучасність.
Індивідуальна психологія А. Адлера.
Аналітична психологія К. Юнга.
Ідея спілкування як співробітництва П. Жане.
Концепції К. Роджерса, А. Маслоу, В. Франкла.
Позитивізм у філософії і психології.
Виникнення експериментальної психології. Основний психофізичний закон Вебера-Фехнера.
Емпіріокритицизм Ричарда Авенаріуса і Ернеста Маха. Поняття чистого досвіду.
Конвенціоналізм Пуанкаре і Дюгема.
Німецький історицизм: загальні риси. Вільгельм Дильтей та критика історичного розуму.
Іспанська філософія і західна культура.
Екзистенціалізм: загальні риси.
Основні положення персоналізму.
Реалізація неосхоластичної філософії у психологічній науці.
Школи і напрями вітчизнаної психології.
Культурно-історична теорія психіки.
Розвиток експериментальних досліджень в Україні у XIX- поч. XX ст.
Сучасна українська психологія: теоретичний та практичний аспект.
Особливості експериментального підходу вітчизняної психології.
Рефлексологія як психологія поведінки: І. Соколянський, О. Залужний.
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. История науки и техники
 1. Академическая и специальная литература
 2. Концепции современного естествознания (КСЕ)
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Культурно-историческая психология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Методология и история психологии
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Психология. Историко-критические обзоры и современные исследования
 1. Академическая и специальная литература
 2. Философские дисциплины
 3. История философии
 1. Академическая и специальная литература
 2. Философские дисциплины
 3. Философия науки и техники
 1. Документальная литература
 2. Жизнь выдающихся людей
 3. Ученые, изобретатели, деятели науки