Справочник
  • формат pdf
  • размер 4,41 МБ
  • добавлен 25 августа 2016 г.
Ақатай Сəбетқазы, Адамқұлов Нұралы, Жақышева Зəбира, Джаукенова Күнікей Сəбетқазы-қызы. Қазақтың фольклорлық ұлағаты: кəсіптік білімге арналған энциклопедиялық анықтама
Алматы: Print-Express, 2011. — 368 б., 40 ж. б. —ISBN 978-601-230-024-6.
Қазақтың музыкалық-фольклорлық қазынасы халық тіршілігінің ғасырларға созылған тарих қойнауында қалыптасатыны мəлім. Оның бай дəстүрін игермей тұрып, ұрпақтар арасында мəдени сабақтастың болуы да, ұлттық мəдениеттің кең арнада дамуы да мүмкін емес. Өкінішке орай, қазіргі кезде біз халықтың мəдени мұрасының нұсқалары мен даму жолдарын біле бермейміз, қайсыбірін жоғалтып жатқан да жайымыз бар. Кітаптың мақсаты – халық қазынасын жинап, жүйелеп, халықтың өзіне, құқылы иесіне қайта ұсынумен сабақтасады. Бұл кітап сөздік түрінде жазылды. Лұғат халықтың музыкалық жəне фольклорлық мəдениетін жансүйер қалың көпшілікке ұсыну мақсаты көзделді.
Похожие разделы