• формат pdf
 • размер 854.27 КБ
 • добавлен 01 ноября 2011 г.
Андрос Є.І. Інтелект у структурі людського буття
— К.: Стилос, 2010. — 358 с.
Монографія присвячена філософсько-антропологічному аналізу про бле ми інтелекту у структурі людського буття. Інтелект при цьому береться не у плані його техніко-операційної версії, а як сув’язь когнітивних та сенсоутворюючих його параметрів, через яку і розкриваються його буттєво значущі виміри. Відповідно, засадничим у книзі виступає різ но рівневий аналіз буття людини у світі, а власне проблема інтелекту у структурі людського буття розкривається через звернення до розгляду ідеї та феномена раціональності, метафізичної та постметафізичної доби європейської філософської думки, інтелекту
як способу самовизначення людини у світі. Розрахована на науковців, викладачів, студентів та аспірантів, усіх, хто цікавиться, чим стурбована нинішня філософсько-антропологічна думка.
Похожие разделы
Смотрите также

Андрущенко В.П., Волович В.І. та ін. Філософія

 • формат doc
 • размер 4.59 МБ
 • добавлен 07 мая 2011 г.
ХАРКІВ «Консум», 2000 р., - 999 с. Що таке філософія? Різноманітність типів філософії: генеза і сучасність Філософія буття Соціальна філософія Філософія духу Філософія розвитку

Буслінський В.А. Курс лекцій

 • формат doc
 • размер 1.35 МБ
 • добавлен 01 ноября 2011 г.
Даний посібник є результатом узагальнення багаторічного досвіду викладання філософії авторами у вищих навчальних закладах України, зокрема в Київському інституті "Слов'янський Університет". Здійснена спроба дати ґрунтовне, всебічне уявлення про особливості філософського знання, його гуманістичну, предметно-дійову сутність, роль у духовному житті суспільства. Велика увага приділяється розгляду напрямків світової і вітчизняної філософії, проблем лю...

Буслинський В.А. Філософія - курс лекцій

 • формат doc
 • размер 1013.5 КБ
 • добавлен 31 января 2011 г.
Філософія, її сутність, особливості та функції Філософія як мудрість. Філософія як форма суспільної свідомості. Особливості філософського знання. Предмет філософії. Альтернативні способи осмислення проблем буття. Діалектика і метафізика. Філософія і світогляд. Філософія і наука. Філософія і релігія. Філософія і право. Функції філософії. Історичний розвиток світової філософії Антична філософія. Філософія Середньовіччя (XIII – XV ст. ). Філософія е...

Вербицька І.В. Влада як феномен екзистенції

Дисертация
 • формат rtf
 • размер 26.72 КБ
 • добавлен 17 сентября 2010 г.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. Автореферат присвячено дослідженню влади як феномену екзистенції. В дисертації представлений аналіз філософських учень представників екзистенціалізму та представників інших напрямів у філософії, в яких є відображеним їх...

Гейко С.М. Іронія як культурна універсалія: філософський аналіз

Дисертация
 • формат rtf
 • размер 33.56 КБ
 • добавлен 17 сентября 2010 г.
Автореферат дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.04. – філософська антропологія, філософія культури. – Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Київ, 2007. Автореферат присвячена філософському вивченню поняття „іронія, яке запропоновано розглядати як фігуру тексту культури, що репрезентує підміну наявного сенсу прихованим, фіксує порушення звичного сприйняття або комун...

Гетьманчук М.П. (ред.) Філософія

 • формат pdf
 • размер 1.5 МБ
 • добавлен 12 сентября 2011 г.
Навчальний посібник [за ред. М.П.Гетьманчука, Н. В. Гайворонюк, В.С.Бліхара]. - Л.: Львівський державний універистет внутрішніх справ, 2009.- 317 с. Посібник побудовано на плюралістичному підході до основних філософських проблем буття, пізнання, людини, суспільства тощо. Автори посібника значну увагу приділили історико-філософському розділу; також прагнули максимально наблизити теоретичну базу навчального курсу до осмисленого сприйняття її курса...

Гусєв В.І. Вступ до метафізики

 • формат djvu
 • размер 5.69 МБ
 • добавлен 12 сентября 2011 г.
Навчальний посібник. Київ: Либідь, 2004. - 488 с. ISBN 966-06-0340-1. У навчальному посібнику розглядаються фундаментальні для філософської науки проблеми співвідношення буття і небуття, мислення і буття, душі й тіла, духу і матеріальної природи, свободи і необхідності, а також проблеми, пов’язані з філософським пізнанням Бога як граничної підстави буття людини і світу. Видання є навчальним посібником з філософії нового типу. Авторський виклад д...

Матеріали Міжнародної наукової конференції Духовність. Культура. Людина. Львів, 15-16 квітня, 2010 р

 • формат pdf
 • размер 2.45 МБ
 • добавлен 23 мая 2010 г.
Тематика конференції: Людина і суспільство Людина в техногенній цивілізації Розвиток науки і духовні цінності людського буття. Духовне та ідеальне в інформаційному суспільстві. Проблема становлення громадянського суспільства в Україні. Самоідентифікація сучасної людини Громадянська / національна / релігійна / гендерна / соціальна ідентичність. Особливості української ідентичності. Аксіологічні орієнтири особистості. Життєвий світ сучасної людини...

Петрушенко В.Л. Філософія. Навчальний посібник

 • формат doc
 • размер 2.24 МБ
 • добавлен 17 июня 2011 г.
ТзОВ НВФ "Магнолія плюс" рік 2006. - 243. (273 в документі) ISBN: 966-620-047-3 Мова українська ФІЛОСОФІЯ, її ПОХОДЖЕННЯ, ПРОБЛЕМАТИКА ТА ФУНКЦІЇ Особливості становища людини в світі та необхідність її самовизначення Поняття та типологія світогляду. Світогляд і філософія Особливості історичного виникнення філософії. Філософія і міфологія Проблема визначення предмету філософії. Характерні риси філософського мислення. Співвідношення філософії, на...

Сілаєва Т.О Філософія: Курс лекцій

 • формат pdf
 • размер 4.01 МБ
 • добавлен 24 мая 2010 г.
Тернопіль, СМП "Астон". - 2000. - 160 с. У навчальному посібнику висвітлено основні проблеми, ідеї і концепції східної, античної, західноєвропейської та української філософії. Особлива увага приділена філософії ХХ століття. ЗМІСТ. Флософія як форма духовного освоєння світу. Філософія Стародавнього Сходу. Антична філософія. Західноєвропейська філософія Середньовіччя. Філософія епохи Відродження. Європейська класична філософія Нового часу і епохи П...