Бадалова М.В. Формування в майбутніх психологів інтелектуальної готовності до розв'язування консультативних задач

Бадалова М.В. Формування в майбутніх психологів інтелектуальної готовності до розв'язування консультативних задач
 • разное
 • pdf,rtf
 • 306.53 КБ
 • добавлен 18.08.2011
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2004. — 18 с.: рис., табл.

Анотація.
Визначено загальні характеристики консультативних задач, а також способи та засоби їх розв'язання. Запропоновано теоретичну модель інтелектуальної готовності практичних психологів до розв'язування даних задач. На базі цієї моделі розроблено психодіагностичний комплекс, застосування якого та оцінка даних, одержаних за його результатами за допомогою кореляційного, кластерного та факторного аналізу, дали змогу виділити інтелектуальні детермінанти успішного розв'язування консультативних задач. Розроблено й апробовано тренінг формування в майбутніх психологів головних компонентів дослідженої інтелектуальної готовності.

Зміст.
Проблема інтелектуальної готовності психолога-консультанта у психологічній теорії і практиці.
Психологічна діагностика інтелектуальної готовності майбутніх психологів до розв’язування консультативних задач.
Експериментальне дослідження можливостей формування в майбутніх психологів інтелектуальної готовності до розв’язування консультативних задач.

Стоимость данного файла составляет 5 баллов

Смотрите также


Чаплак Я.В. Формування готовності майбутніх практичних психологів до консультативної роботи із старшокласниками

Чаплак Я.В. Формування готовності майбутніх практичних психологів до консультативної роботи із старшокласниками

 • разное
 • pdf
 • 287.76 КБ
 • добавлен 13.01.2012
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. — К., 2006. — 22 с.

Анотація.
Досліджено проблему формування готовності майбутніх психологів до консультативної роботи з учнівською молоддю. Проаналізовано стан цієї проблеми у сучасній психолого-педагогі...
Мазур В.М. Формування у студентів психологічної готовності до використання комп'ютерних технологій у професійній діяльності психолога

Мазур В.М. Формування у студентів психологічної готовності до використання комп'ютерних технологій у професійній діяльності психолога

 • разное
 • rtf,pdf
 • 352.52 КБ
 • добавлен 25.08.2011
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б.Хмельницького. — Хмельницький, 2007. — 20 с.

Анотація.
Досліджено особливості формування та розвитку у студентів психологічної готовності до використання сучасних комп'ютерних технологій (КТ) у майбутній профес...
Ржевська-Штефан З.О. Формування смислоутворюючих мотивів навчальної діяльності майбутніх психологів в процесі професійної підготовки

Ржевська-Штефан З.О. Формування смислоутворюючих мотивів навчальної діяльності майбутніх психологів в процесі професійної підготовки

 • разное
 • rtf,pdf
 • 284.72 КБ
 • добавлен 25.08.2011
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України. — К., 2007. — 21 с.

Анотація.
Досліджено проблему формування смислоутворюючих мотивів навчальної діяльності майбутніх психологів. Розроблено й апробовано програми фасилітативного формування смислоутворюючих мо...
Кондрашихіна О.О. Формування здатності до фасилітаційних впливів у майбутніх практичних психологів

Кондрашихіна О.О. Формування здатності до фасилітаційних впливів у майбутніх практичних психологів

 • разное
 • pdf,rtf
 • 260.61 КБ
 • добавлен 18.08.2011
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2004. — 19 с.

Анотація.
Досліджено особливості формування здатності до фасилітаційних впливів у майбутніх практичних психологів. Теоретично обгрунтовано та експериментально виявлено психологічні чинники, що д...
Дмитерко-Карабин Х.М. Вплив смисложиттєвих орієнтацій на мотиваційну готовність до професійної діяльності майбутніх психологів

Дмитерко-Карабин Х.М. Вплив смисложиттєвих орієнтацій на мотиваційну готовність до професійної діяльності майбутніх психологів

 • разное
 • pdf,rtf
 • 352.99 КБ
 • добавлен 16.08.2011
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / Прикарп. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2004. — 20 с.

Анотація.
Висвітлено структурно-функціональні особливості смисложиттєвих орієнтацій особистості та їх взаємозв'язок з професійним становленням студентів, обгрунтовано концептуальну модель мотива...
Паскевська Ю.А. Формування мовленнєвої компетентності майбутніх психологів у процесі професійної підготовки

Паскевська Ю.А. Формування мовленнєвої компетентності майбутніх психологів у процесі професійної підготовки

 • разное
 • rtf
 • 297.76 КБ
 • добавлен 13.01.2012
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук.: 19.00.07 / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2006. — 20 с.

Анотація.
Здійснено теоретико-експериментальне дослідження процесу формування мовленнєвої компетентності майбутніх психологів на етапі їх професійної підготовки. Визначено основні підходи до до...
Самойлова А.Г. Особливості формування професійної свідомості майбутніх психологів

Самойлова А.Г. Особливості формування професійної свідомості майбутніх психологів

 • разное
 • pdf,rtf
 • 238.77 КБ
 • добавлен 16.08.2011
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — Запоріжжя, 2004. — 19 с.

Анотація.
Здійснено теоретико-експериментальне дослідження процесу формування професійної свідомості майбутніх психологів під час їх професійної підготовки у вищому навчальному закладі. В...
Ханецька Т.І. Формування культури мовленнєвого спілкування у професійній діяльності майбутніх психологів

Ханецька Т.І. Формування культури мовленнєвого спілкування у професійній діяльності майбутніх психологів

 • разное
 • pdf,rtf
 • 328.31 КБ
 • добавлен 30.03.2011
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К. , 2009. — 20 с.

Анотація.
Проведено теоретико-експериментальне вивчення культури мовленнєвого спілкування у майбутніх психологів.
Розкрито суть поняття "культура мовленнєвого спілкування".
Проведено інтегр...
Розова Т.М. Креативність як чинник розвитку професійно-комунікативних здібностей майбутніх психологів

Розова Т.М. Креативність як чинник розвитку професійно-комунікативних здібностей майбутніх психологів

 • разное
 • pdf,rtf
 • 308.93 КБ
 • добавлен 03.05.2011
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К. , 2007. — 21 с.

Анотація.
Проведено теоретико-експериментальне дослідження креативності як чинника формування професійно-комунікативних здібностей майбутніх психологів.
Уточнено зміст поняття "комунікативні зді...
Гуляс І.А. Перфекціоністські настанови як чинник професійної готовності майбутніх практичних психологів

Гуляс І.А. Перфекціоністські настанови як чинник професійної готовності майбутніх практичних психологів

 • разное
 • pdf,rtf
 • 301.13 КБ
 • добавлен 08.05.2011
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. — Івано-Франківськ, 2007. — 20 с.

Анотація.
Теоретично обґрунтовано й експериметально встановлено структурно-функціональні та динамічні показники розвитку перфекціоністських настанов щодо професійної діяльності майбутні...