Паскевська Ю.А. Формування мовленнєвої компетентності майбутніх психологів у процесі професійної підготовки

Паскевська Ю.А. Формування мовленнєвої компетентності майбутніх психологів у процесі професійної підготовки
 • разное
 • rtf
 • 297.76 КБ
 • добавлен 13.01.2012
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук.: 19.00.07 / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2006. — 20 с.

Анотація.
Здійснено теоретико-експериментальне дослідження процесу формування мовленнєвої компетентності майбутніх психологів на етапі їх професійної підготовки. Визначено основні підходи до дослідження мовленнєвої компетентності у зарубіжній і вітчизняній психологічній науці. Розроблено структурно-функціональну модель мовленнєвої компетентності психологів. Обґрунтовано діалогічний підхід як метод організації психолого-педагогічного процесу з їх мовленнєвої підготовки. Експериментально доведено перспективність і доцільність використання професійного навчання як практикуму з основ мовленнєвої компетентності психолога. Обґрунтовано психологічні умови ефективності її формування.

Зміст.
Мовленнєва компетентність практичних психологів як фахова характеристика.
Дослідження ступеня сформованості мовленнєвої компетентності у майбутніх психологів.
Психологічні умови ефективного формування мовленнєвої компетентності у студентів-психологів в процесі підготовки у вищому навчальному закладі.

Смотрите также


Самойлова А.Г. Особливості формування професійної свідомості майбутніх психологів

Самойлова А.Г. Особливості формування професійної свідомості майбутніх психологів

 • разное
 • pdf,rtf
 • 238.77 КБ
 • добавлен 16.08.2011
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — Запоріжжя, 2004. — 19 с.

Анотація.
Здійснено теоретико-експериментальне дослідження процесу формування професійної свідомості майбутніх психологів під час їх професійної підготовки у вищому навчальному закладі. В...
Ханецька Т.І. Формування культури мовленнєвого спілкування у професійній діяльності майбутніх психологів

Ханецька Т.І. Формування культури мовленнєвого спілкування у професійній діяльності майбутніх психологів

 • разное
 • pdf,rtf
 • 328.31 КБ
 • добавлен 30.03.2011
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К. , 2009. — 20 с.

Анотація.
Проведено теоретико-експериментальне вивчення культури мовленнєвого спілкування у майбутніх психологів.
Розкрито суть поняття "культура мовленнєвого спілкування".
Проведено інтегр...
Борисюк А.С. Психологічні особливості формування професійних якостей майбутнього медичного психолога

Борисюк А.С. Психологічні особливості формування професійних якостей майбутнього медичного психолога

 • разное
 • pdf,rtf
 • 1019.95 КБ
 • добавлен 17.08.2011
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / Прикарпат. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2004. — 20 с.: рис.

Анотація.
Досліджено специфіку формування професійно значущих якостей майбутніх медичних психологів у вищому навчальному закладі. Вперше запропоновано тактику прогностичного моделювання ...
Дружиніна І.А. Психологічні чинники розвитку професійної ідентичності майбутніх практичних психологів

Дружиніна І.А. Психологічні чинники розвитку професійної ідентичності майбутніх практичних психологів

 • разное
 • pdf,rtf
 • 305.97 КБ
 • добавлен 29.03.2011
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К. , 2009. — 21 с.

Анотація.
Проведено теоретичні й емпіричні дослідження провідних чинників і особливостей розвитку професійної ідентичності у студентів, що навчаються за спеціальністю практичного психолога. ...
Федоренко А.Ф. Психологічні чинники попередження та подолання професійної дезаптації у майбутніх психологів-практиків

Федоренко А.Ф. Психологічні чинники попередження та подолання професійної дезаптації у майбутніх психологів-практиків

 • разное
 • pdf,rtf
 • 312.56 КБ
 • добавлен 17.04.2011
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К. , 2008. — 20 с.

Анотація.
Проведено теоретико-експериментальне вивчення професійної дезадаптації як феномену підготовки майбутніх психологів-практиків.
Розкрито зміст понять "професійна адаптація/дезадаптація",...
Ржевська-Штефан З.О. Формування смислоутворюючих мотивів навчальної діяльності майбутніх психологів в процесі професійної підготовки

Ржевська-Штефан З.О. Формування смислоутворюючих мотивів навчальної діяльності майбутніх психологів в процесі професійної підготовки

 • разное
 • rtf,pdf
 • 284.72 КБ
 • добавлен 25.08.2011
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України. — К., 2007. — 21 с.

Анотація.
Досліджено проблему формування смислоутворюючих мотивів навчальної діяльності майбутніх психологів. Розроблено й апробовано програми фасилітативного формування смислоутворюючих мо...
Ігнатович О.М. Психологічні особливості творчої самодіяльності особистості як умови професійної підготовки майбутніх психологів

Ігнатович О.М. Психологічні особливості творчої самодіяльності особистості як умови професійної підготовки майбутніх психологів

 • разное
 • pdf,rtf
 • 288.35 КБ
 • добавлен 17.08.2011
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. — К., 2004. — 20 с.

Анотація.
Обґрунтовано психологічний принцип творчої самодіяльності особистості на підставі теоретико-методологічного аналізу та оновлення філософського принципу творчої самодіяльності...
Чаплак Я.В. Формування готовності майбутніх практичних психологів до консультативної роботи із старшокласниками

Чаплак Я.В. Формування готовності майбутніх практичних психологів до консультативної роботи із старшокласниками

 • разное
 • pdf
 • 287.76 КБ
 • добавлен 13.01.2012
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. — К., 2006. — 22 с.

Анотація.
Досліджено проблему формування готовності майбутніх психологів до консультативної роботи з учнівською молоддю. Проаналізовано стан цієї проблеми у сучасній психолого-педагогі...
Дмитерко-Карабин Х.М. Вплив смисложиттєвих орієнтацій на мотиваційну готовність до професійної діяльності майбутніх психологів

Дмитерко-Карабин Х.М. Вплив смисложиттєвих орієнтацій на мотиваційну готовність до професійної діяльності майбутніх психологів

 • разное
 • pdf,rtf
 • 352.99 КБ
 • добавлен 16.08.2011
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / Прикарп. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2004. — 20 с.

Анотація.
Висвітлено структурно-функціональні особливості смисложиттєвих орієнтацій особистості та їх взаємозв'язок з професійним становленням студентів, обгрунтовано концептуальну модель мотива...
Мицько В.М. Психологічні особливості аксіогенезу майбутніх психологів

Мицько В.М. Психологічні особливості аксіогенезу майбутніх психологів

 • разное
 • rtf,pdf
 • 295.14 КБ
 • добавлен 14.05.2011
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. — Івано-Франківськ, 2007. — 20 с.

Анотація.
Досліджено аксіопсихологічні чинники особистісно-професійного становлення майбутніх психологів.
Висвітлено погляди вітчизняних і зарубіжних дослідників щодо природи та ге...