„аплак я.¬. ‘ормуванн€ готовност≥ майбутн≥х практичних психолог≥в до консультативноњ роботи ≥з старшокласниками

„аплак я.¬. ‘ормуванн€ готовност≥ майбутн≥х практичних психолог≥в до консультативноњ роботи ≥з старшокласниками
 • разное
 • pdf
 • 287.76  Ѕ
 • добавлен 13.01.2012
(”кр. €з.). јвтореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / ≤н-т педагог≥ки ≥ психолог≥њ проф. осв≥ти јѕЌ ”крањни. Ч  ., 2006. Ч 22 с.

јнотац≥€.
ƒосл≥джено проблему формуванн€ готовност≥ майбутн≥х психолог≥в до консультативноњ роботи з учн≥вською молоддю. ѕроанал≥зовано стан ц≥Їњ проблеми у сучасн≥й психолого-педагог≥чн≥й науц≥. –озгл€нуто базов≥ пон€тт€ досл≥дженн€, конкретизовано основн≥ проблеми та труднощ≥, з €кими зуст≥чаютьс€ психологи у процес≥ консультативноњ взаЇмод≥њ з≥ старшокласниками. –озроблено особист≥сно-акмеолог≥чний п≥дх≥д ≥ описано шл€хи його застосуванн€ у фахов≥й п≥дготовц≥ психолог≥в-практик≥в з метою формуванн€ готовност≥ до консультуванн€ учн≥вськоњ молод≥. ќбгрунтовано концептуальну модель особист≥сно-акмеолог≥чноњ готовност≥ особистост≥ майбутнього психолога-практика до консультативноњ взаЇмод≥њ з≥ старшокласниками та вивчено особливост≥ формуванн€ особист≥сно-профес≥йного, теоретичного та практичного компонент≥в даного виду готовност≥ студент≥в-психолог≥в у вищому навчальному заклад≥. ќбгрунтовано методичн≥ рекомендац≥њ щодо њњ формуванн€.

«м≥ст.
“еоретичний анал≥з проблеми формуванн€ готовност≥ майбутн≥х практичних психолог≥в до консультативноњ роботи з≥ старшокласниками.
≈мп≥ричне досл≥дженн€ особливостей готовност≥ майбутн≥х психолог≥в до консультативноњ роботи з≥ старшими школ€рами.
ѕсихолог≥чн≥ особливост≥ формуванн€ готовност≥ майбутн≥х психолог≥в-практик≥в до консультуванн€ проблемних старшокласник≥в.

—мотрите также


Ѕадалова ћ.¬. ‘ормуванн€ в майбутн≥х психолог≥в ≥нтелектуальноњ готовност≥ до розв'€зуванн€ консультативних задач

Ѕадалова ћ.¬. ‘ормуванн€ в майбутн≥х психолог≥в ≥нтелектуальноњ готовност≥ до розв'€зуванн€ консультативних задач

 • разное
 • pdf,rtf
 • 306.53  Ѕ
 • добавлен 18.08.2011
(”кр. €з.). јвтореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / ≤н-т психолог≥њ ≥м. √.—. остюка јѕЌ ”крањни. Ч  ., 2004. Ч 18 с.: рис., табл.

јнотац≥€.
¬изначено загальн≥ характеристики консультативних задач, а також способи та засоби њх розв'€занн€. «апропоновано теоретичну модель ≥нтелектуальноњ готовност≥ практичних пс...
 ондраших≥на ќ.ќ. ‘ормуванн€ здатност≥ до фасил≥тац≥йних вплив≥в у майбутн≥х практичних психолог≥в

 ондраших≥на ќ.ќ. ‘ормуванн€ здатност≥ до фасил≥тац≥йних вплив≥в у майбутн≥х практичних психолог≥в

 • разное
 • pdf,rtf
 • 260.61  Ѕ
 • добавлен 18.08.2011
(”кр. €з.). јвтореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / ≤н-т психолог≥њ ≥м. √.—. остюка јѕЌ ”крањни. Ч  ., 2004. Ч 19 с.

јнотац≥€.
ƒосл≥джено особливост≥ формуванн€ здатност≥ до фасил≥тац≥йних вплив≥в у майбутн≥х практичних психолог≥в. “еоретично обгрунтовано та експериментально ви€влено психолог≥чн≥ чинники, що д...
ћазур ¬.ћ. ‘ормуванн€ у студент≥в психолог≥чноњ готовност≥ до використанн€ комп'ютерних технолог≥й у профес≥йн≥й д≥€льност≥ психолога

ћазур ¬.ћ. ‘ормуванн€ у студент≥в психолог≥чноњ готовност≥ до використанн€ комп'ютерних технолог≥й у профес≥йн≥й д≥€льност≥ психолога

 • разное
 • rtf,pdf
 • 352.52  Ѕ
 • добавлен 25.08.2011
(”кр. €з.). јвтореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / Ќац. акад. ƒерж. прикордон. служби ”крањни ≥м. Ѕ.’мельницького. Ч ’мельницький, 2007. Ч 20 с.

јнотац≥€.
ƒосл≥джено особливост≥ формуванн€ та розвитку у студент≥в психолог≥чноњ готовност≥ до використанн€ сучасних комп'ютерних технолог≥й ( “) у майбутн≥й профес...
√ул€с ≤.ј. ѕерфекц≥он≥стськ≥ настанови €к чинник профес≥йноњ готовност≥ майбутн≥х практичних психолог≥в

√ул€с ≤.ј. ѕерфекц≥он≥стськ≥ настанови €к чинник профес≥йноњ готовност≥ майбутн≥х практичних психолог≥в

 • разное
 • pdf,rtf
 • 301.13  Ѕ
 • добавлен 08.05.2011
(”кр. €з. ). јвтореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / ѕрикарпат. нац. ун-т ≥м. ¬. —тефаника. Ч ≤вано-‘ранк≥вськ, 2007. Ч 20 с.

јнотац≥€.
“еоретично обірунтовано й експериметально встановлено структурно-функц≥ональн≥ та динам≥чн≥ показники розвитку перфекц≥он≥стських настанов щодо профес≥йноњ д≥€льност≥ майбутн≥...
ѕаскевська ё.ј. ‘ормуванн€ мовленнЇвоњ компетентност≥ майбутн≥х психолог≥в у процес≥ профес≥йноњ п≥дготовки

ѕаскевська ё.ј. ‘ормуванн€ мовленнЇвоњ компетентност≥ майбутн≥х психолог≥в у процес≥ профес≥йноњ п≥дготовки

 • разное
 • rtf
 • 297.76  Ѕ
 • добавлен 13.01.2012
(”кр. €з.). јвтореф. дис. канд. психол. наук.: 19.00.07 / ≤н-т психолог≥њ ≥м. √.—. остюка јѕЌ ”крањни. Ч  ., 2006. Ч 20 с.

јнотац≥€.
«д≥йснено теоретико-експериментальне досл≥дженн€ процесу формуванн€ мовленнЇвоњ компетентност≥ майбутн≥х психолог≥в на етап≥ њх профес≥йноњ п≥дготовки. ¬изначено основн≥ п≥дходи до до...
ћакаренко Ќ.ћ. ѕсихолог≥чн≥ чинники розвитку креативного мисленн€ майбутн≥х практичних психолог≥в

ћакаренко Ќ.ћ. ѕсихолог≥чн≥ чинники розвитку креативного мисленн€ майбутн≥х практичних психолог≥в

 • разное
 • pdf,rtf
 • 456.67  Ѕ
 • добавлен 17.04.2011
(”кр. €з. ). јвтореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / Ќац. пед. ун-т ≥м. ћ. ѕ. ƒрагоманова. Ч  . , 2008. Ч 20 с.

јнотац≥€.
¬ивчено психолог≥чн≥ чинники розвитку креативного мисленн€ майбутн≥х практичних психолог≥в.
Ќа п≥дстав≥ теоретичного анал≥зу стану досл≥дженн€ проблеми креативност≥ та креативного мисл...
ƒмитерко- арабин ’.ћ. ¬плив смисложиттЇвих ор≥Їнтац≥й на мотивац≥йну готовн≥сть до профес≥йноњ д≥€льност≥ майбутн≥х психолог≥в

ƒмитерко- арабин ’.ћ. ¬плив смисложиттЇвих ор≥Їнтац≥й на мотивац≥йну готовн≥сть до профес≥йноњ д≥€льност≥ майбутн≥х психолог≥в

 • разное
 • pdf,rtf
 • 352.99  Ѕ
 • добавлен 16.08.2011
(”кр. €з.). јвтореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / ѕрикарп. ун-т ≥м. ¬.—тефаника. Ч ≤вано-‘ранк≥вськ, 2004. Ч 20 с.

јнотац≥€.
¬исв≥тлено структурно-функц≥ональн≥ особливост≥ смисложиттЇвих ор≥Їнтац≥й особистост≥ та њх взаЇмозв'€зок з профес≥йним становленн€м студент≥в, обгрунтовано концептуальну модель мотива...
Ўапошникова ё.√. ѕсихолог≥чн≥ особливост≥ рефлексивних компонент≥в у профес≥йному становленн≥ практичного психолога

Ўапошникова ё.√. ѕсихолог≥чн≥ особливост≥ рефлексивних компонент≥в у профес≥йному становленн≥ практичного психолога

 • разное
 • pdf,rtf
 • 288.08  Ѕ
 • добавлен 17.04.2011
(”кр. €з. ). јвтореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / ≤н-т психолог≥њ ≥м. √. —.  остюка јѕЌ ”крањни. Ч  . , 2008. Ч 19 с.

јнотац≥€.
«'€совано м≥сце та характер значущих рефлексивних компонент≥в у профес≥йному становленн≥ майбутн≥х практичних психолог≥в.
ƒосл≥джено особливост≥ та специф≥ку розгортанн€ особи...
–жевська-Ўтефан «.ќ. ‘ормуванн€ смислоутворюючих мотив≥в навчальноњ д≥€льност≥ майбутн≥х психолог≥в в процес≥ профес≥йноњ п≥дготовки

–жевська-Ўтефан «.ќ. ‘ормуванн€ смислоутворюючих мотив≥в навчальноњ д≥€льност≥ майбутн≥х психолог≥в в процес≥ профес≥йноњ п≥дготовки

 • разное
 • rtf,pdf
 • 284.72  Ѕ
 • добавлен 25.08.2011
(”кр. €з.). јвтореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / ÷ентр. ≥н-т п≥сл€диплом. пед. осв≥ти јѕЌ ”крањни. Ч  ., 2007. Ч 21 с.

јнотац≥€.
ƒосл≥джено проблему формуванн€ смислоутворюючих мотив≥в навчальноњ д≥€льност≥ майбутн≥х психолог≥в. –озроблено й апробовано програми фасил≥тативного формуванн€ смислоутворюючих мо...
—амойлова ј.√. ќсобливост≥ формуванн€ профес≥йноњ св≥домост≥ майбутн≥х психолог≥в

—амойлова ј.√. ќсобливост≥ формуванн€ профес≥йноњ св≥домост≥ майбутн≥х психолог≥в

 • разное
 • pdf,rtf
 • 238.77  Ѕ
 • добавлен 16.08.2011
(”кр. €з.). јвтореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / ≤н-т психолог≥њ ≥м. √.—. остюка јѕЌ ”крањни. Ч «апор≥жж€, 2004. Ч 19 с.

јнотац≥€.
«д≥йснено теоретико-експериментальне досл≥дженн€ процесу формуванн€ профес≥йноњ св≥домост≥ майбутн≥х психолог≥в п≥д час њх профес≥йноњ п≥дготовки у вищому навчальному заклад≥. ¬...