История Беларуси
Исторические дисциплины
 • формат html, htm
 • размер 289.43 КБ
 • добавлен 03 октября 2009 г.
Арлоў Уладзімір, Сагановіч Генадзь. Дзесяць вякоў беларускай гісторыі
Менск, 1997.
Цікавая кніга аб значных падзеях беларускай гісторыі. Дапаможа пры вывучэнні гісторыі Беларусі, а таксама для пашырэння уласнага кругазору. Уладзімір Арлоў, Генадзь Сагановіч.
Дзесяць вякоў беларускай гісторыі.
Похожие разделы
 1. Абитуриентам и школьникам
 2. История
 3. История Беларуси
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Вспомогательные исторические дисциплины
 4. Периодика по вспомогательным историческим дисциплинам
 5. Беларускі археаграфічны штогоднік
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Историография, источниковедение и методы исторических исследований
 4. Историография и источниковедение Беларуси
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Историческое краеведение
 4. Краеведение Беларуси
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. История стран Европы и Америки
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Периодика по историческим дисциплинам
 4. Гістарычны Альманах
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Этнография и этнология
 4. Этнография и этнология народов Беларуси
 1. Академическая и специальная литература
 2. Культурология
 3. История культуры
 4. История белорусской культуры
 1. Академическая и специальная литература
 2. Литературоведение
 3. Изучение белорусской литературы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Педагогика
 3. Методики преподавания
 4. Методика преподавания истории
 5. Методика преподавания истории Беларуси
 1. Академическая и специальная литература
 2. Юридические дисциплины
 3. История государства и права
 4. История государства и права Беларуси
 1. Документальная литература
 2. Жизнь выдающихся людей
 3. Государственные и политические деятели
 4. Деятели Беларуси
 1. Документальная литература
 2. Жизнь выдающихся людей
 3. Государственные и политические деятели
 4. Деятели Киевской Руси
 1. Художественная литература
 2. Белорусская художественная литература
Смотрите также

Арлоў Уладзімір. Краiна Беларусь

 • формат pdf
 • размер 49.73 МБ
 • добавлен 11 декабря 2009 г.
Займальная i даступная да чытача любога ўзросту, гэтая кнiга ўводзiць у свет нашай мiнуўшчыны ад найстаражытнейшых часоў да пачатку ХХ стагодзя. У кнiзе змешчаныя блiзу дзвюх тысяч iлюстрацый. Карацей кажучы, нам ёсць чым ганарыцца, хто бы што нi казаў.

Арлоў Уладзімер, Сагановіч Генадзь. Дзесяць вякоў беларускай гісторыі (862-1918): Падзеі. Даты. Ілюстрацыі

 • формат pdf
 • размер 1.41 МБ
 • добавлен 27 сентября 2010 г.
Вільня: Наша Будучыня, 2002. — 223 с. Выданьне трэцяе. Аўтары займальна і даступна расказваюць пра найбольш значныя падзеі дзесяці стагодзьдзяў, якія Беларусь прайшла з часоў легендарных Рагнеды і Рагвалода. Гэтая своеасаблівая кроніка пачынаеца ад 862 году, пад якім летапісы ўпершыню згадваюць Полацак, і заканчваецца 25 сакавіка 1918 году, калі была абвешчаная незалежнасць Беларускае Народнае Рэспублікі. У кнізе чатыры асноўныя раздзелы: «Стара...

Білеты па гісторыі Беларусі

Билеты и вопросы
 • формат htm
 • размер 118.79 КБ
 • добавлен 30 июля 2011 г.
Методичка. Білеты па гісторыі Беларусі. Матэрыялы для экзамена па гісторыі Беларусі, 9 клас.rn

Белазаровіч В.А Гістарыяграфія гісторыі Беларусі

 • формат pdf
 • размер 2.43 МБ
 • добавлен 17 ноября 2011 г.
Падручнiк В.А.Белазаровіч – Гродна: ГрДУ, 2006 – 346 с. Змест Прадмова Уводзіны Першыя звесткі па гісторыі Беларусі. Назапашванне гістарычных ведаў Развіццё гістарычных ведаў у другой палове ХVI – ХVІІІ стст. Беларусь у гістарычных даследаваннях канца ХVІІІ – пачатку 60-х гг . ХІХ ст. Гістарыяграфія гісторыі Беларусі ў 60-я гг . ХІХ – пачатку ХХ ст.гістарыяграфічнай канцэпцыі ў ХІХ – пачатку ХХ ст. Гістарычная навука БССР у 1919 – 1941 гг Д...

Касцюк М.П.(гл.ред.) Нарысы гісторыі Беларусі. Частка 2

 • формат djvu
 • размер 9.97 МБ
 • добавлен 31 января 2012 г.
Мн.: Беларусь, 1995. - 560 с.; іл. У 2-й частцы «Нарысаў гісторыі Беларусі» раскрываецца складаны шлях беларускага народа ад Лютаўскай рэвалюцыі 1917 г. да сённяшніх дзён. На падставе аналізу пераважна новых архіўных матэрыялаў, статыстычных і іншых крыніц, аб’ектыўнага падыходу да гістарычных падзей пададзены працэсы, што адбываліся ва ўмовах складвання, развіцця і крызісу савецкай сістэмы арганізацыі жыцця. Адлюстраваны маладаследаваныя старонк...

Нарысы гісторыі Беларусі. У 2-х частках. Частка 1. М.П. Касцюк, У.Ф. Ісаенка, Г.В. Штыхаў і інш

 • формат djvu
 • размер 7.6 МБ
 • добавлен 29 мая 2011 г.
Мінск.: Беларусь, 1994. —527 с.: іл. Упершыню падаецца гісторыя Беларусі ад старажытных часоў да падзей Лютаўскай рэвалюцыі 1917 года з нацыянальнага пункту гледжання, які грунтуецца на прызнанні факта шматвяковага існавання беларускага этнаса як суб'екта гісторыі. Аўтары шмат у чым пераасэнсоўваюць гістарычны шлях беларускага народа — праблемы этнагенезу, станаўлення і развіцця дзяржаўнасці, нацыянальнай культуры, узаемадачыненняў з суседнімі к...

Новік Я.К., Марцуль Г.С. Гісторыя Беларусі у 2 частках. Частка 1

 • формат djvu
 • размер 8.18 МБ
 • добавлен 20 октября 2010 г.
Мн. , 1998. - 416 с. У першай частцы падаецца айчынная гісторыя ад старажытных часой па люты 1917. Зыходзячы з сучаснага стану гістарычнай навукі, аутары асвятляюць праблемы этнагенэзу беларусау, фарміравання беларускай народнасці і нацыі, станаулення беларускай дзяржаунасці, сацыяльна-эканамічнага, палітычнага і культурнага развіцця беларускіх зямель у складзе Старажытнарускай дзяржавы, Вялікага Княства Літоускага, Рэчы Паспалітай і Расійскай Ім...

Реферат - Нараджэнне беларускай савецкай мовы

Реферат
 • формат rtf
 • размер 211.13 КБ
 • добавлен 17 апреля 2011 г.
Уводзіны. Распрацоўка агульных пытанняў беларускага мовазнаўства. Вывучэнне вусна-гутарковай мовы. Навуковая дзейнасць Я. Ф. Карскага. Вывучэнне гісторыі беларускай мовы ў пачатку ХХ стагоддзя. Развіццё беларускай мовы і мовазнаўства ў пачатку ХХ ст. Агульныя тэндэнцыі развіцця беларускай мовы, пачынаючы з 30-х гадоў. Заключэнне. Спіс выкарыстаных крыніц.

Смалянчук А. Гісторыя Беларусі найноўшага часу ў дакументах і матэрыялах

 • формат pdf
 • размер 1.6 МБ
 • добавлен 01 ноября 2011 г.
Вільня : ЕГУ, 2008. - 366 с. Хрэстаматыя змяшчае дакументы і матэрыялы па найноўшай гісторыі Беларусі з моманту Лютаўскай рэвалюцыі 1917 г. да прэзідэнцкіх выбараў 2006 года. Гэта ўспаміны і адозвы, адкрытыя лісты і законы, урадавыя пастановы і распараджэнні, самвыдат і артыкулы з перыядычных выданняў, фрагменты даследаванняў і ійшыя дакумейты і матэрыялы. якія яскрава паказваюць падзеі беларускага мінулага і сучаспасці. Пяць раздзелаў хрэстаматы...

Сямашка Я.I. Армія Краёва на Беларусі

 • формат doc
 • размер 1.98 МБ
 • добавлен 02 февраля 2012 г.
Мн,: Беларускае выдавецкае Таварыства "Хата", 1994.—416 с Армія Краёва: зараджэнне, дзейнасць, фініш. Невядомыя старонкі беларускай гісторыі. I не толькі беларускай — польскай, рускай, літоўскай, украінскай таксама. Жыццё даваеннай і пасляваеннай Беларусі ў непрыфарбаваным выглядзе. Дэпартацыі. Рэпрэсіі. Падполле. Дыверсіі. Тэрор. Жорсткія кровапралітныя схваткі. Клубок супярэчнасцяў. Трагічныя лёсы ўдзельнікаў драматычных падзеяў суровага ваенна...