История Беларуси
Исторические дисциплины
 • формат djvu
 • размер 9.97 МБ
 • добавлен 31 января 2012 г.
Касцюк М.П.(гл.ред.) Нарысы гісторыі Беларусі. Частка 2
Мн.: Беларусь, 1995. - 560 с.; іл.
У 2-й частцы «Нарысаў гісторыі Беларусі» раскрываецца складаны шлях беларускага народа ад Лютаўскай рэвалюцыі 1917 г. да сённяшніх дзён. На падставе аналізу пераважна новых архіўных матэрыялаў, статыстычных і іншых крыніц, аб’ектыўнага падыходу да гістарычных падзей пададзены працэсы, што адбываліся ва ўмовах складвання, развіцця і крызісу савецкай сістэмы арганізацыі жыцця. Адлюстраваны маладаследаваныя старонкі гісторыі нацыянальнага руху, сталінскіх рэпрэсій, беларускай дыяспары і інш. Паказаны супярэчлівы характар развіцця грамадства. Разам з вядомымі дзеячамі ў кнізе нямала новых асоб.
Похожие разделы
 1. Абитуриентам и школьникам
 2. История
 3. История Беларуси
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Вспомогательные исторические дисциплины
 4. Периодика по вспомогательным историческим дисциплинам
 5. Беларускі археаграфічны штогоднік
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Историография, источниковедение и методы исторических исследований
 4. Историография и источниковедение Беларуси
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Историческое краеведение
 4. Краеведение Беларуси
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. История стран Европы и Америки
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Периодика по историческим дисциплинам
 4. Гістарычны Альманах
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Этнография и этнология
 4. Этнография и этнология народов Беларуси
 1. Академическая и специальная литература
 2. Культурология
 3. История культуры
 4. История белорусской культуры
 1. Академическая и специальная литература
 2. Литературоведение
 3. Изучение белорусской литературы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Педагогика
 3. Методики преподавания
 4. Методика преподавания истории
 5. Методика преподавания истории Беларуси
 1. Академическая и специальная литература
 2. Юридические дисциплины
 3. История государства и права
 4. История государства и права Беларуси
 1. Документальная литература
 2. Жизнь выдающихся людей
 3. Государственные и политические деятели
 4. Деятели Беларуси
 1. Документальная литература
 2. Жизнь выдающихся людей
 3. Государственные и политические деятели
 4. Деятели Киевской Руси
 1. Художественная литература
 2. Белорусская художественная литература
Смотрите также

Арлоў Уладзімір, Сагановіч Генадзь. Дзесяць вякоў беларускай гісторыі

 • формат html, htm
 • размер 289.43 КБ
 • добавлен 03 октября 2009 г.
Менск, 1997. Цікавая кніга аб значных падзеях беларускай гісторыі. Дапаможа пры вывучэнні гісторыі Беларусі, а таксама для пашырэння уласнага кругазору. Уладзімір Арлоў, Генадзь Сагановіч. Дзесяць вякоў беларускай гісторыі.rn

Білеты па гісторыі Беларусі

Билеты и вопросы
 • формат htm
 • размер 118.79 КБ
 • добавлен 30 июля 2011 г.
Методичка. Білеты па гісторыі Беларусі. Матэрыялы для экзамена па гісторыі Беларусі, 9 клас.rn

Белазаровіч В.А Гістарыяграфія гісторыі Беларусі

 • формат pdf
 • размер 2.43 МБ
 • добавлен 17 ноября 2011 г.
Падручнiк В.А.Белазаровіч – Гродна: ГрДУ, 2006 – 346 с. Змест Прадмова Уводзіны Першыя звесткі па гісторыі Беларусі. Назапашванне гістарычных ведаў Развіццё гістарычных ведаў у другой палове ХVI – ХVІІІ стст. Беларусь у гістарычных даследаваннях канца ХVІІІ – пачатку 60-х гг . ХІХ ст. Гістарыяграфія гісторыі Беларусі ў 60-я гг . ХІХ – пачатку ХХ ст.гістарыяграфічнай канцэпцыі ў ХІХ – пачатку ХХ ст. Гістарычная навука БССР у 1919 – 1941 гг Д...

Брыгадзін П.І., Ладысеў У.Ф., Зялінскі П.І. і інш. Гісторыя Беларусі. У 2 ч. Часть 2. XIX XX стагоддзі

 • формат pdf
 • размер 14.87 МБ
 • добавлен 05 февраля 2012 г.
Курс лекцый. Мінск.: РІВШ БДУ, 2002. - 656 с. ISBN 985-6299-68-3 (ч. 2) Курс лекцый па гісторыі Беларусі, канец XVIII - пачатак ХХІ ст., адпавядае асноўнаму зместу вучэбнай праграмы па гісторыі Беларусі для студэнтаў гістарычных факультэтаў ВНУ. Уяўляе цікавасць для выкладчыкаў тэхнікумаў і вучылішчаў, настаўнікаў школ, ліцэяў, гімназій, а таксама аматараў айчыннай гісторыі.

Крэнь І.П. (рэд.) Гісторыя Беларусі у 2 ч. Частка 1. Са старажытных часоу да канца XVIII ст. курс лекцый

Статья
 • формат pdf
 • размер 2.69 МБ
 • добавлен 20 октября 2010 г.
Мн.: РІВШ БДУ, 2000. - 656 с. Курс лекцый адлюстроўвае асноўны змест вучэбнай праграмы па гісторыі Беларусі для студэнтаў гістарычных факультэтаў вну. Прадстаўляе цікавасць для аспірантаў, выкладчыкаў тэхнікумаў і вучылішчаў, настаўнікаў школ, ліцэяў, іімназій, каледжаў, а таксама ўсіх аматараў Айчыннай гісторыі.

Лекции - Гісторыя Беларусі ў 2 частках. Частка 1. Са старажытных часоў да канца XVIII ст

 • формат djvu
 • размер 19.79 МБ
 • добавлен 29 мая 2011 г.
Курс лекцый. Мінск, РІВШ БДУ, 2000 г. 656 стр. Аўтарскі калектыў - І. П. Крэнь, І. І. Коўкель, С. В. Марозава [і інш. ]. Гэта першая і лепшая частка сумеснага праекта гродзенскіх і мінскіх гісторыкаў. Напэўна, найлепшы падручнік па гісторыі Беларусі для ВНУ. Курс лекцый адлюстроўвае асноўны змест вучэбнай праграмы па гісторыі Беларусі для студэнтаў гістарычных факультэтаў вну. Прадстаўляе цікавасць для аспірантаў, выкладчыкаў тэхнікумаў і вучыліш...

Нарысы гісторыі Беларусі. У 2-х частках. Частка 1. М.П. Касцюк, У.Ф. Ісаенка, Г.В. Штыхаў і інш

 • формат djvu
 • размер 7.6 МБ
 • добавлен 29 мая 2011 г.
Мінск.: Беларусь, 1994. —527 с.: іл. Упершыню падаецца гісторыя Беларусі ад старажытных часоў да падзей Лютаўскай рэвалюцыі 1917 года з нацыянальнага пункту гледжання, які грунтуецца на прызнанні факта шматвяковага існавання беларускага этнаса як суб'екта гісторыі. Аўтары шмат у чым пераасэнсоўваюць гістарычны шлях беларускага народа — праблемы этнагенезу, станаўлення і развіцця дзяржаўнасці, нацыянальнай культуры, узаемадачыненняў з суседнімі к...

Новік Я.К., Марцуль Г.С. Гісторыя Беларусі у 2 частках. Частка 2

 • формат djvu
 • размер 8.36 МБ
 • добавлен 19 октября 2010 г.
Мн. , 1998. - 464 с. У другой частцы на аснове аналізу канкрэтна-гістарычнага матэрыялу, узятага з архівау, зборнікау дакументау, статыстычных даведнікау, манаграфій, часопісау і газет, зроблена спроба навуковага асвятлення гісторыі Беларусі 1917-1997 гг. Для студэнтау і выкладчыкау ВНУ, школ, каледжау, ліцэяу, гімназій, усіх, хто цікавіцца гісторыяй Айчыны.

Цвікевіч А.І. Западно-руссизм: Нарысы з гісторыі грамадзкай мысьлі на Беларусі ў XIX і пачатку XX в

 • формат djvu
 • размер 5.8 МБ
 • добавлен 31 июля 2011 г.
Менск. Навука і тэхніка. 1993. 2-е выданьне. Друкуецца па выданьні: Цьвікевіч А. «Западно-руссизм»: Нарысы з гісторыі грамадзкай мысьлі на Беларусі ў XIX і начатку XX в. Менск: Беларускае дзярж. выд-ва, 1929. 340 с. Увазе чытачоў прапануецца глыбокае, шмат у чым і сёньня не пераўзыйдзенае дасьледваньне А. Цьвікевіча (1888-1937), выдатнага навукоўца, былога старшыні ўрада БНР, пра ідэалогію і практыку русіфікатарства на Беларусі ў часы Расійскай...

150 пытанняў і адказаў з гісторыі Беларусі

 • формат doc
 • размер 941.5 КБ
 • добавлен 16 декабря 2009 г.
Кароткая інфармацыя па гісторыі Беларусі пададзенная ў выглядзе пытанняў і адказаў.