Дисертация
 • формат rtf
 • размер 28.82 КБ
 • добавлен 23 ноября 2011 г.
Благута Р.І. Психологічні засади профілактики делінквентності неповнолітніх
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. юрид. наук: 19.00.06 / Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2006. — 16 с.

Анотація.
Проведено вивчення девіантної поведінки як соціально-психологічної проблеми. Відзначено, що девіантна поведінка - це дрібні правопорушення та провина, що не є злочином, який карається за судовим порядком. З'ясовано, що стрижневим патерном поведінки підлітків-правопорушників є власне дисоціальний компонент, що полягає у дистанціюванні від суспільних стандартів поведінки. Комплексно розвинуто психологічні та правові аспекти профілактики та корекції делінквентної поведінки на досудовому етапі. Значну увагу приділено психологічній діагностиці схильності неповнолітніх до делінквентної поведінки. Розглянуто можливість використання формуючого експерименту з метою здійснення психологічної корекції делінквентної поведінки підлітків, розвитку рефлексії у підлітків як складової профілактики та корекції агресивності делінквентних підлітків.

Зміст.
Делінквентність неповнолітніх як юридико-психологічна проблема.
Теоретичний аналіз проблеми соціальних відхилень у поведінці неповнолітніх.
Особливості підліткового віку в контексті делінквентної поведінки.
Причини та психологічні особливості делінквентної поведінки неповнолітніх.
Феномен агресії як складова делінквентної поведінки підлітків: особливості прояву та соціально-психологічні чинники.
Загальні принципи та методи психологічної діагностики схильності неповнолітніх до делінквентної поведінки.
Аналіз результатів психологічного вивчення підлітків-делінквентів.
Напрями, форми та методи попередження делінквентної поведінки неповнолітніх.
Соціально-правові та психологічні засади забезпечення загальної профілактики делінквентності неповнолітніх.
Експериментальне впровадження програми індивідуальної профілактики делінквентної поведінки підлітків.
Смотрите также

Вашека Т.В. Психологічні чинники суїцидальних ідеацій та профілактика самогубств у підлітковому віці

Дисертация
 • формат rtf
 • размер 205.55 КБ
 • добавлен 26 декабря 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.04 / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2006. — 20 с. Анотація. Досліджено питання скринінгової діагностики, профілактики та психологічної корекції суїцидальних ідеацій підлітків, які складають групу ризику стосовно скоєння самогубства. Виявлено вплив комплексу індивідуально-психологічних і соціально-психологічних чинників на виникнення різних форм суїцидальних ідеацій. Установ...

Двіжона О.В. Психологічні детермінанти асоціальної поведінки підлітків

 • формат pdf, rtf
 • размер 300.36 КБ
 • добавлен 17 августа 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / Прикарп. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2004. — 20 с. Анотація. Теоретично обґрунтовано та експериментально підтверджено психологічні, соціальні та педагогічні умови та чинники формування асоціальної поведінки підлітків. Визначено психологічний зміст, структуру та механізм соціальної детермінації даного феномену. Доведено взаємозв'язок між індивідуальними особливостями учнів, а...

Комзюк А.Т. (ред.) Девіантна поведінка: соціологічний, психологічний та юридичний аспекти

 • формат pdf
 • размер 1.13 МБ
 • добавлен 07 мая 2011 г.
(На укр. и русск. яз). Матеріали науково-практичної конференції. – Харків, - МВС України, -ХНУВС. -2010. – 150 с. Зміст. «Привілейована» злочинність у контексті теорії соціальних бар‘єрів. Інституційні риси соціальних патологій. Девіація як чинник змін соціального порядку. Щодо впливу міграційних процесів в Україні на девіантну поведінку. К вопросу об описании криминальной субкультуры и личности преступника. Організаційна патологія: відхилення в...

Комзюк А.Т. (ред.) Девіантна поведінка: соціологічний, психологічний та юридичний аспекти

 • формат doc
 • размер 1.12 МБ
 • добавлен 07 мая 2011 г.
(На укр. и русск. яз). Матеріали науково-практичної конференції. – Харків, - МВС України, -ХНУВС. -2010. – 150 с. Зміст. «Привілейована» злочинність у контексті теорії соціальних бар‘єрів. Інституційні риси соціальних патологій. Девіація як чинник змін соціального порядку. Щодо впливу міграційних процесів в Україні на девіантну поведінку. К вопросу об описании криминальной субкультуры и личности преступника. Організаційна патологія: відхилення в...

Ларіна Т.О. Соціально-психологічні передумови аутоагресивної поведінки молоді

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 243.04 КБ
 • добавлен 08 сентября 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.05 / Ін-т соц. та політ. психології АПН України. — К., 2004. — 18 с. Анотація. Досліджено проблеми аутоагресивної поведінки молоді груп соціального ризику. Визначено індивідуально-типологічні особливості юнаків, належність до групи соціального ризику, а також соціально-психологічні передумови формування аутоагресивної поведінки молоді, якими є: стан дезадаптації, зумовлений деформацією смислож...

Лекція - Злочинність як форма прояву делінквентної поведінки дітей та молоді

Статья
 • формат doc
 • размер 192.5 КБ
 • добавлен 01 октября 2011 г.
- Харків/Україна. Викладач - професор Бандурко О.М. 2008, - 32 с. Питання: Проблема злочинності неповнолітніх Спеціальні навчально-виховні установи для неповнолітніх правопорушників Вікові особливості неповнолітніх засуджених, що знаходяться у виховних колоніях Профілактика правопорушень молоді

Лосієвська О.Г. Когнітивні чинники суїцидальної поведінки підлітків

Дисертация
 • формат rtf, pdf
 • размер 287.34 КБ
 • добавлен 14 сентября 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.05 / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2006. — 20 с. Анотація. Розглянуто чинники, прояви та способи корекції суїцидальної поведінки у підлітків. Показано, що для осіб, яким не властиві патопсихологічні якості, у становленні суїцидальної поведінки визначальними є соціально-психологічні чинники, що проявляються у вигляді когнітивних процесів. З'ясовано, що домінуючим фактором с...

Лящ О.П. Психологічна профілактика агресивних проявів в учнів професійно-технічних навчальних закладів

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 324.04 КБ
 • добавлен 23 ноября 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. — К., 2006. — 23 с. Анотація. Досліджено проблему психологічної профілактики агресивних проявів в учнів професійно-технічних навчальних закладів (ПТНЗ). Здійснено теоретичний аналіз існуючих у вітчизняній і зарубіжній психології наукових даних щодо особливостей агресивних проявів підлітків. Визначено самоактуалізацію особистості учнів...

Панасенко Н.М. Особливості образу Я акцентуйованих підлітків з девіантною поведінкою

 • формат pdf, rtf
 • размер 295.38 КБ
 • добавлен 03 мая 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К. , 2007. — 20 с. Анотація. Досліджено проблему формування образу "Я" у акцентуйованих підлітків з девіантною поведінкою. У педагогічній та віковій психології проблема такої поведінки підлітків є однією з найбільш актуальних. За умов перебудови суспільства процес формування образу "Я" неповнолітніх характеризується зниженням значущості...

Юнг Н.В. Психологічні особливості ціннісних орієнтацій старших підлітків, груп підвищеної психологічної уваги

Дисертация
 • формат rtf
 • размер 172.75 КБ
 • добавлен 23 ноября 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського. — О., 2006. — 16 с. Анотація. Досліджено психологічні особливості ціннісних орієнтацій і гіпотетично пов'язані з ними риси особистості старших підлітків залежно від приналежності їх до типологічної "групи підвищеної психологічної уваги" (ППУ). Розкрито зміст поняття "група підвищеної психологічної уваги", теоретично обґрунтовано типологію г...