Психологические дисциплины
Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 243.04 КБ
 • добавлен 08 сентября 2011 г.
Ларіна Т.О. Соціально-психологічні передумови аутоагресивної поведінки молоді
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.05 / Ін-т соц. та політ. психології АПН України. — К., 2004. — 18 с.

Анотація.
Досліджено проблеми аутоагресивної поведінки молоді груп соціального ризику. Визначено індивідуально-типологічні особливості юнаків, належність до групи соціального ризику, а також соціально-психологічні передумови формування аутоагресивної поведінки молоді, якими є: стан дезадаптації, зумовлений деформацією смисложиттєвих орієнтацій та дисгармонійною міжособистісною взаємодією, що є наслідком несформованості такої стратегії спілкування, як співпраця. Виявлено, що схильність до ризикових вчинків та порушення механізму соціально-психологічної адаптації особистості обмежують можливості самореалізації і є однією з передумов формування несуїцидальних форм аутоагресивної поведінки молоді. Визначено, що схильність до аутоагресії корелює з такими особистісними характеристиками, як самозакоханість, незалежність, егоцентричність, підвищений рівень домагань та покірність, надмірна конформність і чуйність. Встановлено, що міжособистісна взаємодія молоді груп соціального ризику ускладнюється такими психологічними рисами особистості, як підвищена образливість, дратівливість, імпульсивна ворожість у разі виникнення протидії та критики власних дій.

Зміст.
Теоретичний аналіз соціально-психологічних передумов аутоагресивної поведінки.
Методичні засади емпіричного дослідження соціально-психологічних передумов аутоагресивної поведінки молоді.
Аналіз передумов аутоагресивної поведінки молоді в контексті групової взаємодії.

Стоимость данного файла составляет 5 баллов
Смотрите также

Агресія як форма поведінки підлітків

degree
 • формат rtf
 • размер 199.55 КБ
 • добавлен 10 ноября 2011 г.
(укр. яз.) Дипломна робота. – 2010. - 56 с. Анотація. Об?єкт дослідження - агресія як форма поведінки підлітків. Предмет дослідження - етіологія особливостей прояву агресивної поведінки підлітків в ситуаціях соціальної колізії. Мета дослідження - визначити рівневі, структурні характеристики агресивності, форму її прояву в ситуаціях соціальної колізії, запропонувати методи і принципи корекції поведінки підлітків в конфліктних ситуаціях. Гіпот...

Благута Р.І. Психологічні засади профілактики делінквентності неповнолітніх

Дисертация
 • формат rtf
 • размер 28.82 КБ
 • добавлен 23 ноября 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. юрид. наук: 19.00.06 / Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2006. — 16 с. Анотація. Проведено вивчення девіантної поведінки як соціально-психологічної проблеми. Відзначено, що девіантна поведінка - це дрібні правопорушення та провина, що не є злочином, який карається за судовим порядком. З'ясовано, що стрижневим патерном поведінки підлітків-правопорушників є власне дисоціальний компонент, що полягає у дистанціюван...

Вашека Т.В. Психологічні чинники суїцидальних ідеацій та профілактика самогубств у підлітковому віці

Дисертация
 • формат rtf
 • размер 205.55 КБ
 • добавлен 26 декабря 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.04 / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2006. — 20 с. Анотація. Досліджено питання скринінгової діагностики, профілактики та психологічної корекції суїцидальних ідеацій підлітків, які складають групу ризику стосовно скоєння самогубства. Виявлено вплив комплексу індивідуально-психологічних і соціально-психологічних чинників на виникнення різних форм суїцидальних ідеацій. Установ...

Двіжона О.В. Психологічні детермінанти асоціальної поведінки підлітків

 • формат pdf, rtf
 • размер 300.36 КБ
 • добавлен 17 августа 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / Прикарп. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2004. — 20 с. Анотація. Теоретично обґрунтовано та експериментально підтверджено психологічні, соціальні та педагогічні умови та чинники формування асоціальної поведінки підлітків. Визначено психологічний зміст, структуру та механізм соціальної детермінації даного феномену. Доведено взаємозв'язок між індивідуальними особливостями учнів, а...

Коломійцев О.А. Соціально-психологічні чинники формування правової поведінки молоді

Дисертация
 • формат rtf
 • размер 346.94 КБ
 • добавлен 26 декабря 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.05 / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2006. — 20 с. Анотація. Вивчено соціально-психологічні чинники, які зумовлюють формування правової поведінки студентської молоді. Теоретично проаналізовано основні положення психологічної науки стосовно соціальних і правових норм, які регламентують соціально-правову поведінку особистості. Визначено, що соціально-правова поведінка особисто...

Лекції - Девіантна поведінка молоді та алкоголізм. Наркоманія як форма прояву противоправної поведінки молоді

Статья
 • формат doc
 • размер 285.5 КБ
 • добавлен 01 октября 2011 г.
- Харків/Україна. Викладач - професор Бандурко О.М. 2008, - 32 с. Зміст. Девіантна поведінка молоді та алкоголізм. Питання: Проблема алкоголізму Особливості алкоголізму в підлітковому віці Причини і наслідки алкоголізму Рівні залучення дітей та молоді до вживання спиртних напоїв Наркоманія як форма прояву противоправної поведінки молоді Питання: Проблема наркоманії Класифікація і типи наркотиків Особливості підліткової наркоманії Причини і нас...

Лекція - Злочинність як форма прояву делінквентної поведінки дітей та молоді

Статья
 • формат doc
 • размер 192.5 КБ
 • добавлен 01 октября 2011 г.
- Харків/Україна. Викладач - професор Бандурко О.М. 2008, - 32 с. Питання: Проблема злочинності неповнолітніх Спеціальні навчально-виховні установи для неповнолітніх правопорушників Вікові особливості неповнолітніх засуджених, що знаходяться у виховних колоніях Профілактика правопорушень молоді

Лосієвська О.Г. Когнітивні чинники суїцидальної поведінки підлітків

Дисертация
 • формат rtf, pdf
 • размер 287.34 КБ
 • добавлен 14 сентября 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.05 / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2006. — 20 с. Анотація. Розглянуто чинники, прояви та способи корекції суїцидальної поведінки у підлітків. Показано, що для осіб, яким не властиві патопсихологічні якості, у становленні суїцидальної поведінки визначальними є соціально-психологічні чинники, що проявляються у вигляді когнітивних процесів. З'ясовано, що домінуючим фактором с...

Посохова В.В. Соціально-психологічні особливості формування життєвих планів Інтернет-залежної молоді

Дисертация
 • формат rtf, pdf
 • размер 283.8 КБ
 • добавлен 13 января 2012 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.05 / Ін-т соц. та політ. психології АПН України. — К., 2006. — 20 с. Анотація. Досліджено життєве планування Інтернет-залежної молоді. Показано, що надмірне перебування молоді у мережі спричинює неадекватне сприймання подій віртуального життя внаслідок некритичного ставлення особистості до кіберсередовища та розвитку залежної від нього поведінки. Установлено, що існують значні відмінності житт...

Спринська З.В. Співвідношення агресивної поведінки та ціннісних орієнтацій особистості

 • формат pdf, rtf
 • размер 308.49 КБ
 • добавлен 26 апреля 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.01 / Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. — О. , 2008. — 20 с. Анотація. Проаналізовано різні психологічні підходи щодо розуміння феномену агресивної поведінки та ціннісних орієнтацій особистості, розкрито характер їх співвідношення. З'ясовано, що ступінь значимості термінальних цінностей і сфер людського існування, які представлені в житті кожної людини, пов'язаний з окремими п...