• формат pdf, rtf
 • размер 300.36 КБ
 • добавлен 17 августа 2011 г.
Двіжона О.В. Психологічні детермінанти асоціальної поведінки підлітків
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / Прикарп. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2004. — 20 с.

Анотація.
Теоретично обґрунтовано та експериментально підтверджено психологічні, соціальні та педагогічні умови та чинники формування асоціальної поведінки підлітків. Визначено психологічний зміст, структуру та механізм соціальної детермінації даного феномену. Доведено взаємозв'язок між індивідуальними особливостями учнів, активізацією процесу саморегуляції поведінки та механізмами зовнішньої регуляції. Розроблено прогностичну модель подолання асоціальної поведінки, важливими елементами якої є психологічна корекція та психологічна профілактика. Виявлено конкретні форми, типи та специфіку прояву асоціальної поведінки підлітків, визначено психолого-педагогічні напрями її профілактики.

Зміст.
Асоціальна поведінка підлітків як психологічна проблема.
Експериментальне дослідження психологічних особливостей асоціальної поведінки підлітків.
Шляхи подолання асоціальної поведінки підлітків.

Стоимость данного файла составляет 5 баллов
Смотрите также

Агресія як форма поведінки підлітків

degree
 • формат rtf
 • размер 199.55 КБ
 • добавлен 10 ноября 2011 г.
(укр. яз.) Дипломна робота. – 2010. - 56 с. Анотація. Об?єкт дослідження - агресія як форма поведінки підлітків. Предмет дослідження - етіологія особливостей прояву агресивної поведінки підлітків в ситуаціях соціальної колізії. Мета дослідження - визначити рівневі, структурні характеристики агресивності, форму її прояву в ситуаціях соціальної колізії, запропонувати методи і принципи корекції поведінки підлітків в конфліктних ситуаціях. Гіпот...

Благута Р.І. Психологічні засади профілактики делінквентності неповнолітніх

Дисертация
 • формат rtf
 • размер 28.82 КБ
 • добавлен 23 ноября 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. юрид. наук: 19.00.06 / Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2006. — 16 с. Анотація. Проведено вивчення девіантної поведінки як соціально-психологічної проблеми. Відзначено, що девіантна поведінка - це дрібні правопорушення та провина, що не є злочином, який карається за судовим порядком. З'ясовано, що стрижневим патерном поведінки підлітків-правопорушників є власне дисоціальний компонент, що полягає у дистанціюван...

Вашека Т.В. Психологічні чинники суїцидальних ідеацій та профілактика самогубств у підлітковому віці

Дисертация
 • формат rtf
 • размер 205.55 КБ
 • добавлен 26 декабря 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.04 / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2006. — 20 с. Анотація. Досліджено питання скринінгової діагностики, профілактики та психологічної корекції суїцидальних ідеацій підлітків, які складають групу ризику стосовно скоєння самогубства. Виявлено вплив комплексу індивідуально-психологічних і соціально-психологічних чинників на виникнення різних форм суїцидальних ідеацій. Установ...

Дипломная работа - Взаємозв’язок пияцтва, як форми девіантної поведінки у підлітків, з акцентуаціями характеру

degree
 • формат doc
 • размер 609 КБ
 • добавлен 17 июня 2010 г.
ВМУРоЛ "Україна" ХФ. Викладач Голєв С. В., - 76 стор. - 2008 р. Робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" за спеціальністю "Соціальна психологія". Дисципліни: "Психологія девіантної поведінки", "Соціальна психологія". Девіації як соціально-психологічна проблема З історії наукових досліджень проблеми відхилення в поведінці Пияцтво в підлітковому віці Характеристика типів акцентуацій характеру і сп’яніння у підлітків. Типолог...

Журжу Т.С. Особливості та психокорекція образу я у підлітків з девіантною поведінкою

 • формат pdf, rtf
 • размер 310.65 КБ
 • добавлен 26 марта 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук. : 19.00.04 / Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х. , 2009. — 23 с. Анотація. На підставі теоретичного дослідження літератури та проведеного емпіричного аналізу вивчено особливості образу Я у підлітків з поведінковими розладами, структуру образу Я, особливості суб'єктивного часу, а також описано можливості використання психотренінгу для корекції образу Я у девіантних підлітків. Виявлено, що об...

Лосієвська О.Г. Когнітивні чинники суїцидальної поведінки підлітків

Дисертация
 • формат rtf, pdf
 • размер 287.34 КБ
 • добавлен 14 сентября 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.05 / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2006. — 20 с. Анотація. Розглянуто чинники, прояви та способи корекції суїцидальної поведінки у підлітків. Показано, що для осіб, яким не властиві патопсихологічні якості, у становленні суїцидальної поведінки визначальними є соціально-психологічні чинники, що проявляються у вигляді когнітивних процесів. З'ясовано, що домінуючим фактором с...

Панасенко Н.М. Особливості образу Я акцентуйованих підлітків з девіантною поведінкою

 • формат pdf, rtf
 • размер 295.38 КБ
 • добавлен 03 мая 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К. , 2007. — 20 с. Анотація. Досліджено проблему формування образу "Я" у акцентуйованих підлітків з девіантною поведінкою. У педагогічній та віковій психології проблема такої поведінки підлітків є однією з найбільш актуальних. За умов перебудови суспільства процес формування образу "Я" неповнолітніх характеризується зниженням значущості...

Спринська З.В. Співвідношення агресивної поведінки та ціннісних орієнтацій особистості

 • формат pdf, rtf
 • размер 308.49 КБ
 • добавлен 26 апреля 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.01 / Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. — О. , 2008. — 20 с. Анотація. Проаналізовано різні психологічні підходи щодо розуміння феномену агресивної поведінки та ціннісних орієнтацій особистості, розкрито характер їх співвідношення. З'ясовано, що ступінь значимості термінальних цінностей і сфер людського існування, які представлені в житті кожної людини, пов'язаний з окремими п...

Ткач Р.М. Психологічна допомога підліткам, схильним до бродяжництва

 • формат pdf, rtf
 • размер 302.77 КБ
 • добавлен 08 мая 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України. — К. , 2007. — 19 с. Анотація. Досліджено соціальний феномен "втечі з дому та бродяжництво підлітків", виокремлено його різновид, який можна кваліфікувати як девіантну поведінку. Запропоновано класифікацію підлітків, схильних до бродяжництва. Виявлено мікросоціальні (психологічні труднощі й ускладнення, зумовлені найближчим соціальним о...

Юнг Н.В. Психологічні особливості ціннісних орієнтацій старших підлітків, груп підвищеної психологічної уваги

Дисертация
 • формат rtf
 • размер 172.75 КБ
 • добавлен 23 ноября 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського. — О., 2006. — 16 с. Анотація. Досліджено психологічні особливості ціннісних орієнтацій і гіпотетично пов'язані з ними риси особистості старших підлітків залежно від приналежності їх до типологічної "групи підвищеної психологічної уваги" (ППУ). Розкрито зміст поняття "група підвищеної психологічної уваги", теоретично обґрунтовано типологію г...