• формат pdf
 • размер 1.13 МБ
 • добавлен 07 мая 2011 г.
Комзюк А.Т. (ред.) Девіантна поведінка: соціологічний, психологічний та юридичний аспекти
(На укр. и русск. яз). Матеріали науково-практичної конференції. – Харків, - МВС України, -ХНУВС. -2010. – 150 с.

Зміст.
«Привілейована» злочинність у контексті теорії соціальних бар‘єрів.
Інституційні риси соціальних патологій.
Девіація як чинник змін соціального порядку.
Щодо впливу міграційних процесів в Україні на девіантну поведінку.
К вопросу об описании криминальной субкультуры и личности преступника.
Організаційна патологія: відхилення від норми чи дисфункція?
Соціально-психологічні особливості маргінальності.
Особливості впливу девіантної поведінки на стан здоров'я у ранньому репродуктивному віці.
Рівні детермінант віктимної поведінки.
Девіація в умовах глобалізації.
«Девіаційний фон» Криворізького промислового регіону: криміналізація суспільних відносин як причина появи девіантної поведінки підлітків.
Соціум як суб’єкт стигматизації.
Корислива злочинність жінок як вид девіантної поведінки.
Особистісні детермінанти злочинності жінок та шляхи її попередження.
Вплив соціально-дезадаптованої сім’ї на формування девіантної поведінки підлітків.
Індивідуально-типологічні особливості неповнолітніх правопорушників.
Дитяча бездоглядність в Україні: психолого- юридична характеристика.
До питання про порушення материнсько-дитячих стосунків.
Комп'ютерна залежність.
Соціальні уявлення про сучасного правоохоронця: девіація від архетипу чи новий тип «tertius gaudens»?
Соціологічні аспекти дослідження позастатутних відносин та неформального лідерства у воєнній організації українського суспільства.
Девіантна поведінка як форма соціальної дезадаптації курсантів.
Діяльнісні норми як чинник професійної деформації особистості.
Професійні варіанті девіантної поведінки.
Професійна деформація як результат інформаційного впливу.
Особливості прояву емоційних барьерів в спілкуванні працівників різних підрозділів ОВС.
Картографування злочинності: історія розвитку.
Джерела інформації про організовану злочинність у наукових роботах російських кримінологів.
Дослідження особистості професійного злочинця.
Специфіка злочинів, що вчиняються на ґрунті ксенофобії.
Проблема вивчення психологічних особливостей злочинців, які ув’язнені довічно.
Корупція в штучних організаціях.
Негативні та позитивні сторони соціального капіталу організації.
Особливості відношення неповнолітніх правопорушників до стилів сімейного виховання.
Особливості сприйняття насильства у родині студентами-психологами.
Специфіка соціальної перцепції молодіжних субкультур на прикладі субкультури готів.

Соціально-історичний портрет проституції.
Основні теоретичні підходи до аналізу суїцидальної поведінки.
Особливості копінг-поведінки сиріт.
Іспаномовні нелегали в США.
Стан і особливості соціальної та виховної роботи працівників ОВС з підлітками.
Деякі аспекти профілактики девіантної поведінки неповнолітніх відповідними підрозділами ОВС та соціальними службами у справах неповнолітніх.
Психосоціальні умови профілактики та подолання девіантної поведінки особистості.
Вимоги до особистості та кваліфікації тренера-психолога ОВС.
Методологічні основи тренінгу з психологічної корекції батьківської поведінки осіб, які звільняються з місць позбавлення волі.
Фармацевтична політика – фактор наркотизації суспільства.
Деякі фактори, які впливають на ефектвність антинаркотичних профілактичних программ.
Сутність, причини та шляхи подолання студентського плагіату в сучасному українському вузі.
Професійна орієнтація в контексті попередження девіантних вчинків підлітків.
Профілактика явища торгівлі людьми в Україні: соціологічний вимір.
К вопросу о профилактике девиантного поведения сотрудников органов внутренних дел.

Стоимость данного файла составляет 5 баллов
Смотрите также

Благута Р.І. Психологічні засади профілактики делінквентності неповнолітніх

Дисертация
 • формат rtf
 • размер 28.82 КБ
 • добавлен 23 ноября 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. юрид. наук: 19.00.06 / Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2006. — 16 с. Анотація. Проведено вивчення девіантної поведінки як соціально-психологічної проблеми. Відзначено, що девіантна поведінка - це дрібні правопорушення та провина, що не є злочином, який карається за судовим порядком. З'ясовано, що стрижневим патерном поведінки підлітків-правопорушників є власне дисоціальний компонент, що полягає у дистанціюван...

Двіжона О.В. Психологічні детермінанти асоціальної поведінки підлітків

 • формат pdf, rtf
 • размер 300.36 КБ
 • добавлен 17 августа 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / Прикарп. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2004. — 20 с. Анотація. Теоретично обґрунтовано та експериментально підтверджено психологічні, соціальні та педагогічні умови та чинники формування асоціальної поведінки підлітків. Визначено психологічний зміст, структуру та механізм соціальної детермінації даного феномену. Доведено взаємозв'язок між індивідуальними особливостями учнів, а...

Доклад - Девіантна поведінка підлітків як соціально-психологічна проблема

Реферат
 • формат doc
 • размер 59 КБ
 • добавлен 13 мая 2010 г.
Основне про девіантну поведінку, її проблеми та способи вирішень. Викладено в доступній формі (для студентів не психологічного профілю). 8 сторінок українською мовою, є список літературних джерел

Козачук О. Типові проблеми представників гомосексуальної орієнтації у сучасному суспільстві

Статья
 • формат doc
 • размер 61 КБ
 • добавлен 20 января 2011 г.
// Освіта регіону. - №1 від 3.2010. В статті здійснено теоретичний аналіз стану проблеми нетрадиційної сексуальної орієнтації в сучасному суспільстві. Ключові слова: гомогендерна орієнтація, гомофобія, біфобія, фемінність, маскулінність. Гомосексуальна поведінка у більшості країн, як правило, не схвалюється, різним є лише ступінь неприйняття нетрадиційних сексуальних орієнтацій. Чоловічий гомосексуалізм карається законом тільки в окремих к...

Коломійцев О.А. Соціально-психологічні чинники формування правової поведінки молоді

Дисертация
 • формат rtf
 • размер 346.94 КБ
 • добавлен 26 декабря 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.05 / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2006. — 20 с. Анотація. Вивчено соціально-психологічні чинники, які зумовлюють формування правової поведінки студентської молоді. Теоретично проаналізовано основні положення психологічної науки стосовно соціальних і правових норм, які регламентують соціально-правову поведінку особистості. Визначено, що соціально-правова поведінка особисто...

Комзюк А.Т. (ред.) Девіантна поведінка: соціологічний, психологічний та юридичний аспекти

 • формат doc
 • размер 1.12 МБ
 • добавлен 07 мая 2011 г.
(На укр. и русск. яз). Матеріали науково-практичної конференції. – Харків, - МВС України, -ХНУВС. -2010. – 150 с. Зміст. «Привілейована» злочинність у контексті теорії соціальних бар‘єрів. Інституційні риси соціальних патологій. Девіація як чинник змін соціального порядку. Щодо впливу міграційних процесів в Україні на девіантну поведінку. К вопросу об описании криминальной субкультуры и личности преступника. Організаційна патологія: відхилення в...

Копаєва Є.В. Компьютерна залежність - Методичні рекомедації

 • формат docx
 • размер 926.5 КБ
 • добавлен 03 апреля 2010 г.
Методичні рекомендації, Дніпропетровський педагогічний коледж ДНУ імені Олеся Гончара, 2010 Комп’ютерна залежність як феномен сучасного світу Причини формування комп’ютерної залежності Медичні аспекти користування комп’ютером Діагностика комп’ютерної залежності Профілактика та шляхи подолання Збірник рекомендовано для психологів, соціальних працівників, викладачів, студентів, а також для широкого кола людей, які цікавляться проблемою комп’ютерно...

Лекції - Девіантна поведінка молоді та алкоголізм. Наркоманія як форма прояву противоправної поведінки молоді

Статья
 • формат doc
 • размер 285.5 КБ
 • добавлен 01 октября 2011 г.
- Харків/Україна. Викладач - професор Бандурко О.М. 2008, - 32 с. Зміст. Девіантна поведінка молоді та алкоголізм. Питання: Проблема алкоголізму Особливості алкоголізму в підлітковому віці Причини і наслідки алкоголізму Рівні залучення дітей та молоді до вживання спиртних напоїв Наркоманія як форма прояву противоправної поведінки молоді Питання: Проблема наркоманії Класифікація і типи наркотиків Особливості підліткової наркоманії Причини і нас...

Лящ О.П. Психологічна профілактика агресивних проявів в учнів професійно-технічних навчальних закладів

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 324.04 КБ
 • добавлен 23 ноября 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. — К., 2006. — 23 с. Анотація. Досліджено проблему психологічної профілактики агресивних проявів в учнів професійно-технічних навчальних закладів (ПТНЗ). Здійснено теоретичний аналіз існуючих у вітчизняній і зарубіжній психології наукових даних щодо особливостей агресивних проявів підлітків. Визначено самоактуалізацію особистості учнів...

Реферат - Нормативна і девіантна поведінка особистості в умовах соціалізації

Реферат
 • формат doc
 • размер 50.5 КБ
 • добавлен 13 мая 2010 г.
Поняття поведінки, нормативної та девіантної поведінки. Обробка літературних джерел з досліджень особистості в умовах соціалізації. Є висновок, список використаних джерел. 7 сторінок українською мовою